24 лютого 2024
Logo slogan

Бюджети ОТГ по багатьох надходженнях випереджають інші місцеві бюджети, - дані моніторингу за 8 місяців

Об’єднані територіальні громади (ОТГ), на відміну від інших рівнів місцевого самоврядування, демонструють кращі темпи зростання власних доходів. Вони навіть більші, ніж по бюджетах міст обласного значення. Про це сказала Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, коментуючи дані результатів фінансової децентралізації за 8 місяців 2017 року. Такі дані відображені у Моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, який щомісяця здійснює Мінрегіон України.

Експерт поінформувала, що протягом січня-серпня 2017 року надходження до загального фонду всіх місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 120,7 млрд грнУ порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження зросли на 28,4 млрд грн або на +30,8%.

Якщо виокремити надходження власних доходів місцевих бюджетів 366 ОТГ, то за звітний період вони  зросли в 1,9 рази (+2,5 млрд грн) та склали 5,5 млрд грн.

Окремо Яніна Казюк проаналізувала бюджети 207 ОТГ, які провели перші місцеві вибори в 2016 році, отже тільки в цьому році отримали 60% надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Бюджети таких громад  наростили власні власні ресурси у порівнянні  з аналогічним періодом минулого року в 2,8 рази (+1,9 млрд грн) - до 2,9 млрд грн.

Темп зростання власних доходів 159 ОТГ, які вже у 2016 році отримували зарахування 60% ПДФО до своїх бюджетів, склав +34% (+668 млн грн), що більше від середнього показника по Україні (темп зростання власних доходів по місцевих бюджетах України – +30,8%).

Експерт зазначила, що такі темпи зростання власних доходів місцевих бюджетів зумовлені кроками Уряду, спрямованими на фінансову децентралізацію. Нові умови підвищили зацікавленість органів місцевого самоврядування збільшувати надходження до місцевих бюджетів, вживати заходи з пошуку резервів їхнього наповнення та підвищувати ефективність адміністрування податків і зборів.

«Щодо напрямків використання коштів, зокрема коштів ОТГ, то тут акценти зміщено від споживацької позиції, від очікування дотацій з районного чи обласного бюджетів, до намагань створити ефективний управлінський апарат та спрямувати кошти на розвиток громад, здійснювати аналіз витрачання бюджетних коштів та упереджувати випадки неефективного чи нераціонального їх використання», - пояснила Яніна Казюк.

Податок на доходи фізичних осіб

У доходах місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – 68,3 млрд грн або 56,6% від загальної суми доходів місцевих бюджетів. У порівнянні з січнем-серпнем минулого року, надходження цього податку збільшилися на 19,6 млрд грн або на 40,3%.

Плата за землю

Вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до податку на майно і є складовою місцевих податків. У звітному періоді до місцевих бюджетів надійшло 17,7 млрд грн плати за землю, що на 14,7% (на 2,3 млрд грн) більше від надходжень за аналогічний період минулого року. У структурі доходів плата за землю займає 14,7%.

Яніна Казюк підкреслила, що серед рівнів місцевих бюджетів найвищий показник приросту доходів від плати за землю, по відношенню до минулого року, спостерігається по бюджетах ОТГ - +20,4%. Для порівняння, середній показник приросту надходжень від плати за землю в цілому по Україні складає 14,7%.

«Це пояснюється тим, що громади стали справжніми господарями на своїй території і наводять лад, в тому числі і в сфері земельних відносин», - додала експерт.

Єдиний податок

Значний приріст надходжень до місцевих бюджетів зафіксовано по єдиному податку. Його сума склала 14,8 млрд грн, що на 4,2 млрд грн або на 40% перевищує надходження минулого року. Цьому сприяли зміни до податкового законодавства та розвиток підприємницької діяльності.

Знову ж таки, серед рівнів місцевих бюджетів по єдиному податку найвищий показник приросту доходів спостерігається в бюджетах ОТГ – 45,9%, в той час, як по бюджетах міст обласного цей показник становить 39,8%.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Моніторинг зафіксував динамічне зростання доходів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Упродовж січня-серпня надходження склали                           1,6 млрд грн, що перевищує минулорічний показник в 1,7 рази (на 70,8%). Високий приріст надходжень свідчить про зацікавленість органів місцевого самоврядування у мобілізації коштів до своїх бюджетів та наявність резервів для подальшого зміцнення фінансової спроможності громад.

Плата за надання адміністративних послуг

До місцевих бюджетів надійшло 1,9 млрд грн плати за надання адміністративних послуг, що на 548,4 млн грн більше (+41,6%) від обсягу таких надходжень за минулий рік. По бюджетах міст обласного значення доходи за надання адмінпослуг зросли на 76,6%.

По бюджетах об’єднаних територіальних громад плата за надання адміністративних послуг збільшилася майже в 5 разів. Експерт це пояснює організацією належної роботи по наданню адміністративних послуг безпосередньо на територіях об’єднаних громад, де створюються Центри надання адміністративних послуг. 

Надходження акцизного податку з роздрібних продаж

Протягом січня-серпня надходження акцизного податку з роздрібних продаж склали 7,2 млрд грн, що у порівнянні з таким же періодом 2016 року є на 0,3 млрд грн менше. Дані Моніторингу свідчать, що протягом липня-серпня відбулося зниження надходжень акцизного податку до місцевих бюджетів. За ці два місяці від акцизного податку з палива місцеві бюджети отримали лише 44 млн грн, тоді як середньомісячні суми надходжень у попередні періоди складали орієнтовно 500 млн грн.

Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам

Станом на 1 вересня 2017 року місцеві бюджети одержали 175,7 млрд грн трансфертів, що складає 94,1 % від передбачених розписом асигнувань на січень-серпень 2017 року.

Місцеві бюджети отримали:

o        базову дотацію – 3,9 млрд грн або 98,6% від розпису асигнувань;

o        субвенцію на соціальний захист населення – 86,3 млрд грн або 98,5%  від передбачених розписом;

o        освітню субвенцію – 34,8 млрд грн або 96,6% від розпису;

o        медичну субвенцію – 36,2 млрд грн або 98,0% від розпису;

o        субвенцію на формування інфраструктури ОТГ – 826,3 млн  грн або 99,1% від розпису;

o        субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій – 2,1 млрд грн.

Такі показники свідчать, що в основному бюджетний розпис державного бюджету щодо надання міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам виконується в повному обсязі.

Видатки місцевих бюджетів

Видатки загального фонду місцевих бюджетів України (з трансфертами) станом на 1 серпня 2017 року склали 219,6 млрд грн, що на 68,0 млрд грн або на 44,8 % більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Видатки бюджету розвитку

У видатках спеціального фонду місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають видатки бюджету розвитку демонструють тенденцію зростання. У місцевих бюджетах України вони складають 74,0 %, у бюджетах міст обласного значення – 82,4 %, у бюджетах ОТГ – 88,0 %. Тобто, найбільше коштів на розвиток спрямовують саме ОТГ.  

У розрахунку на 1 жителя, видатки бюджету розвитку  у місцевих бюджетах України зросли з 344 грн до 568 грн (на 65,1 %), зокрема в бюджетах міст обласного значення – з  346 грн до 558 грн (на 61,1 %), а в бюджетах ОТГ – зі 116 грн до 283 грн (у 2,4 рази).

Залишки коштів місцевих бюджетів та кошти на депозитних рахунках

Про фінансову спроможність місцевих бюджетів свідчать і залишки коштів на рахунках станом на 1 серпня  поточного року.

Моніторингом зафіксовано, що залишки коштів загального фонду усіх місцевих бюджетів України склали 50,6 млрд грн, у тому числі на казначейських рахунках -  40,0 млрд грн, на депозитних рахунках в банківських установах – 10,6 млрд грн (20,9% від загальної суми залишків). Якщо порівнювати з початком 2017 року, то обсяги залишків зросли на 17,0 млрд грн.

Станом на 1 серпня поточного року залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів міст обласного значення склали 14,0 млрд грн, у тому числі на депозитних рахунках в банківських установах - 6,4 млрд грн, що становить 45,7 % від загальної суми залишків бюджетів міст обласного значення.

Щодо бюджетів 366 ОТГ, то тут також прослідковується зростання залишків коштів. Станом на 1 серпня 2017 року залишки коштів на казначейських рахунках громад становлять 2,3 млрд грн та 0,3 млн грн - на депозитних рахунках.

Яніна Казюк зазначила, що ОТГ ефективніше використовують наявний в їх розпорядженні ресурс, спрямовуючи кошти на розвиток територій, а не накопичуючи їх на депозитних рахунках в банках.

Державна підтримка на розвиток громад та розбудову інфраструктури

Держава збільшила обсяги надання державної бюджетної підтримки місцевим органам влади на розвиток громад та розбудову інфраструктури.

Так, якщо у 2014 році з державного бюджету на підтримку соціально-економічного розвитку регіонів було спрямовано  0,5 млрд грн, то в 2016 році обсяг коштів на реалізацію інфраструктурних проектів зріс і склав 7,3 млрд грн. За ці кошти було реалізовано 5904 проекти з підтримки місцевого та регіонального розвитку. 523 органи місцевого самоврядування отримали кошти на проекти соціально-економічного  розвитку. 

Станом на 1 серпня 2017 року обсяг загальної бюджетної підтримки склав 14,9 млрд  грн, що більше майже у 30 разів, порівняно з 2014 роком.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій

В державному бюджеті на 2017 рік передбачена субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій в розмірі 5,0 млрд грн. Станом на 1 вересня 2017 року, ця субвенція розподілена розпорядженнями Кабінету Міністрів України між місцевими бюджетами в обсязі 3,3 млрд грн та перерахована їм в сумі 2,1 млрд грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

У 2017 році передбачено державну бюджетну підтримку 366 ОТГ в обсязі 1,5 млрд грн. Ці кошти розподілено між ОТГ в залежності від площі їх території та чисельності сільських жителів (постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №410) -  чим більша кількість сільських жителів та площа території – тим більший обсяг субвенції ОТГ.

Станом на 10 вересня 2017 року розподіллено кошти субвенції за проектами ОТГ в сумі 1,1 млрд грн (73,5% від загального обсягу субвенції). За рахунок цих коштів громади впроваджують 1334 інфраструктурних проекти.

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР)

На 2017 рік в державному бюджетів передбачено місцевим органам влади кошти ДФРР в обсязі 3,5 млрд грн, які мають бути спрямовані на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації.

Підсумовуючи аналіз результатів фінансової децентралізації за 8 місяців, Яніна Казюк зазначила, що показники виконання бюджетів відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до подальшого розвитку.

«Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва та залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращання умов проживання жителів громади.  Бюджетні показники говорять самі за себе: децентралізація виконує поставлені завдання щодо створення належного життєвого середовища для мешканців громад», - резюмувала експерт.         

Довідка

Експерти фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки програми «U-LEAD з Європою» та проекту SKL International) взяли участь у розробці індикаторів результатів фінансової децентралізації для Моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

21.09.2017 - 13:55 | Переглядів: 19877
Бюджети ОТГ по багатьох надходженнях випереджають інші місцеві бюджети, - дані моніторингу за 8 місяців

Теги:

бюджет Яніна Казюк бюджет аналітика

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

23 лютого 2024

Новий порядок відкриття рахунків в органах Казначейства: акценти для розпорядників та одержувачів коштів

Новий порядок відкриття рахунків в органах...

Експерти Програми USAID DOBRE у роз’ясненні аналізують нову редакцію Порядку №758, затверджену Наказом Мінфіну №23, з...

23 лютого 2024

За 2023 рік громади добровільно перерахували понад 16 млрд грн на потреби ЗСУ - Міноборони

За 2023 рік громади добровільно перерахували...

Територіальні громади самостійно ухвалювали рішення щодо виділення коштів безпосередньо тим військовим частинам і на...

23 лютого 2024

Бізнес закликає громади розробляти плани просторового розвитку

Бізнес закликає громади розробляти плани...

Український бізнес та іноземні інвестори готові відновлювати громади, але наявність плану просторового розвитку...

23 лютого 2024

Результати дослідження стану демократії участі під час повномасштабної війни на місцевому рівні: аналітичний дашборд

Результати дослідження стану демократії участі...

Центр розвитку інновацій в рамках проєкту «Посилення демократичних процесів у територіальних громадах» за підтримки...