22 червня 2024
Децентралізація
Категорії
  1. Головна
  2. Регіональна політика
Регіональна політика
Регіональна політика

Регіональна політика

 

Регіональний розвиток - процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах (ст.1 ЗУ «Про засади державної регіональної політики»).  Ратифікувавши Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році, Україна розпочала адаптацію державної регіональної політики до норм, правил, підходів, які діють в цій сфері в Європейському Союзі.

Протягом відносно короткого часу, у 2015 році Парламент ухвалив Закон «Про засади державної регіональної політики». З того часу Україна досягла значних результатів, зокрема у втіленні одного з ключових пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року -  провела успішну реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади, децентралізувала значну частину владних повноважень, а також провела фінансову децентралізацію. Ці кроки сприяли посиленню інституційної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. Такі результати стали одними з визначальних для отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС. В червні 2022 року Європейська Комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.  

2023 рік - Україна перебуває у фінальній фазі перед початком перемовин стосовно умов її вступу до ЄС. Регіональна політика ЄС, яку також називають політикою згуртованості, є ключовою політикою Європейського Союзу.

Стаття 174 договору про функціонування ЄС:

«З метою сприяння загальному гармонійному розвиткові Союз розробляє та провадить дії, що ведуть до зміцнення його економічної, соціальної та територіальної згуртованості. Зокрема, Союз спрямовує свою діяльність на зменшення диспропорцій між рівнями розвитку різних регіонів та відсталих регіонів, що перебувають у найменш сприятливих умовах.

Серед зазначених регіонів особливу увагу слід приділяти сільській місцевості, територіям під впливом промислової трансформації, регіонам, що страждають від суворих та постійних природних або демографічних вад, таким як регіони крайньої півночі з дуже низькою щільністю населення, а також острівним, прикордонним та гірським районам».

Саме тому, за ініціативи Швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD на сторінках «Децентралізації» започаткована рубрика «Регіональна політика». Вона покликана стати комунікаційною та інформаційною платформою для всіх суб’єктів  державної регіональної політики - Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів влади Автономної Республіки Крим, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

Ваші матеріали, пропозиції, запитання надсилайте, будь ласка, на пошту: decentralization.ua@gmail.com