23 July 2024
Децентралізація

Чи включаються простій, відпустка, військова служба до строку для присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування - роз'яснення НАДС

НАДС надало роз'яснення щодо включення періоду простою та періодів перебування у відпустках (для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати), увільнення від виконання обов'язків на період проходження військової служби до строку для присвоєння чергового рангу посадовій особі місцевого самоврядування.


Відповідно до статті 6 Закону України від 07 червня 2001 року №2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі - Закон №2493-ІІІ), консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань державної служби з урахуванням вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні.

Згідно зі статтею 15 Закону №2493-ІІІ, при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад.

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.

Згідно із Методичними рекомендаціями щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», затвердженими наказом Головдержслужби від 28 березня 2005 року №72, через два роки після присвоєння посадовій особі органів місцевого самоврядування відповідного рангу керівник державного органу за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як два роки з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу державного службовця.

Враховуючи викладене, черговий ранг присвоюється після дворічного успішного відпрацювання на займаній посаді.

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону №2493-ІІІ на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється, зокрема дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 4 Закону України від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР «Про відпустки» (далі - Закон №504/96-ВР) одним з видів соціальної відпустки є відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18 Закону 504/96-ВР).

Частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності 1 у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Статтею 34 КЗпП визначено, що простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Згідно зі статтею 26 Закону №504/96-ВР за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка. без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік (частина перша).

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною першою цієї статті (частина друга).

Частиною третьою статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року №2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі - Закон №2136-ІХ), який є частиною законодавства про працю в умовах воєнного стану, встановлено, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону № 504/96-ВР.

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону №2136-ІХ у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов'язковому порядку 3 надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону №504/96-ВР.

Таким чином, періоди перебування посадової особи місцевого самоврядування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, увільнення від виконання обов'язків на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації або на особливий період проходження військової служби, час простою, перебування у відпустках без збереження заробітної плати під час карантину відповідно до частини другої статті 26 Закону №504/96-ВР, без збереження заробітної плати у період дії воєнного стану відповідно до частин третьої чи четвертої статті 12 Закону №2136-ІХ, на думку НАДС, не зараховуються до стажу роботи для присвоєння чергового рангу посадовій особі місцевого самоврядування.

У такому разі стаж роботи для присвоєння чергового рангу посадовій особі місцевого самоврядування обчислюється з урахуванням сумарно періоду роботи до початку та після завершення зазначених періодів.

Окремо повідомляємо, що роз'яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

21.09.2022 - 12:16 | Views: 3642
Чи включаються простій, відпустка, військова служба до строку для присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування - роз'яснення НАДС

Tags:

personnel war legal counselling personnel

Source:

Share the news:

Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Read more:

23 July 2024

Як створити нові робочі місця і розвивати економіку: коворкінги Пирятинської громади

Як створити нові робочі місця і розвивати...

Як Пирятинська громада об’єднує місцевих жителів, навчає дітей заробляти гроші, проводить сеанси психологічної...

22 July 2024

U-LEAD helped the municipality in the Vinnytsia Oblast to find unique partners in Montenegro

U-LEAD helped the municipality in the Vinnytsia...

The Ukrainian city of Bar agreed on the cooperation with Bar, Montenegro. The two municipalities joined the New Wave...

22 July 2024

Join Training Program "Steps for Specialists. Reconstruction projects in municipalities"!

Join Training Program "Steps for Specialists....

Join the Program that will help you to train competent specialists for high-quality planning and implementation of...

22 July 2024

Two Schools in Volyn Provide a Barrier-Free Environment for Students

Two Schools in Volyn Provide a Barrier-Free...

When it comes to educating students with special educational needs, it is crucial to create the necessary learning...