05 березня 2024
Logo slogan

Ви запитували – ми відповідаємо: бюджетні питання об'єднаних громад

Чи може рада ОТГ вносити зміни у рішення ради, що приєднується, яким визначались місцеві податки і збори, коли відповідні зміни набудуть чинності?

Який порядок фінансування посад і здійснення міжбюджетних трансфертів з бюджетів рад, які приєдналася, до бюджету "центральної садиби" (спрямований на виплату заробітної плати збільшеному штату "центральної садиби")?

Детальні роз’яснення щодо цих питань підготували Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації, Світлана Демиденко та Віктор Венцель, експерти Групи з фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою»).

 

Чи може рада ОТГ вносити зміни у рішення ради, що приєднується, яким визначались місцеві податки і збори, коли відповідні зміни набудуть чинності?

Відповідно до пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Згідно із частини 8 статті 8 Закону України  «Про добровільне об’єднання територіальних громад» після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради територіальної громади, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб.

Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб, визначені в абзаці першому частини 8 вищезазначеної статті.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень (частина 5 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються  в друкованих засобах масової  інформації  відповідних  рад,  а у разі їх відсутності - у місцевих друкованих  засобах  масової інформації, визначених  цими  органами  та посадовими особами,  не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання (стаття 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом (підпункт 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України).

Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинності з урахуванням строків, передбачених підпунктом 12.3.4 статті 12 Податкового кодексу України (пункт 12.5 статті 12 Податкового кодексу України).

Нормою пункту 3 Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» установлено, що у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, в тому числі радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, після 15 липня 2017 року та у 2018 році, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Таким чином, рада об’єднаної територіальної громади може вносити зміни до рішення ради, що приєдналася, після припинення її повноважень. Зміни набудуть чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень. Норми відповідних рішень застосовуються в поточному бюджетному періоді. Тобто, якщо новоутворена рада ОТГ внесе зміни до рішень рад, що приєдналися, у 2018 році, то їх застосування поширюватиметься на 2018 рік.

 

Який порядок фінансування посад і здійснення міжбюджетних трансфертів з бюджетів рад, які приєдналася, до бюджету "центральної садиби" (спрямований на виплату заробітної плати збільшеному штату "центральної садиби")?

Відповідно до частини 9 статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду.

Тому міжбюджетні відносини між радами, які приєдналися, та радою, обраною об’єднаною територіальною громадою («центральна садиба») можуть бути у випадку, коли перші місцеві вибори до ради новоутвореної громади відбулися до завершення бюджетного періоду.

Згідно із  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» така рада затверджує загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, витрати на їх утримання. Зокрема її штати збільшуються на кількість посад старост, заробітна плата яких має здійснювати з бюджету об’єднаної територіальної громади.

Це обумовлено наступними нормами законодавства:

1) Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» старостинський округ - частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою.

Згідно із статтею 54 вищезазначеного закону організація виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійснення контролю за їх виконанням належить до повноважень старости.

2) Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування та членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою (стаття 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

3) У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання (пункт 3 Розділу IV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»).

4) Таким чином особа, яка виконує обов’язки старости, є посадовою особою місцевого самоврядування ради об’єднаної територіальної громади, а не сільських, селищних рад, що приєдналися. Тому в.о старости включається до загальної чисельності апарату (на підставі якої формується штатний розпис установи) та персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади.

Джерелом формування фонду оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування є місцевий бюджет (стаття 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

Оскільки в.о старости входить до штатної чисельності сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, то заробітна плата йому виплачується із бюджету об’єднаної територіальної громади.

В зв’язку з цим, в період окремого виконання бюджету заробітна плата в.о старост не може виплачуватися із бюджетів рад, що приєднуються, оскільки він не в їх штаті. Проте із бюджетів цих рад можна спрямувати трансферт до бюджету ОТГ для забезпечення оплати праці в.о старост, оскільки відповідний ресурс на зазначені видатки залишився в бюджетах рад, що приєднуються, а в.о старости представляє інтереси сіл, селищ відповідних рад.

Питання міжбюджетних відносин між місцевими бюджетами регламентується статтями 93 та 101 Бюджетного кодексу України, а саме:

  • стаття 93 Бюджетного кодексу України:

Місцева рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету.

Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору.

  • стаття 101 Бюджетного кодексу України:

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:

-  субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування;

-   субвенції на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на будівництво або реконструкцію об'єктів спільного користування;

-  дотації та інші субвенції.

Умови надання субвенцій, зазначених у цій частині статті, визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Таким чином, джерелом коштів для виплати заробітної плати збільшеному штату «центральної садиби», який сформований за рахунок посад, які представляють інтереси рад, що приєдналися, може бути трансферт, що наданий із бюджетів рад, які приєдналися.

Зокрема, на вказані цілі можна передбачити з бюджетів рад, що приєднуються, дотацію для бюджету об’єднаної територіальної громади, оскільки умови надання субвенцій, крім прийнятих рішень кожною місцевою радою, передбачають і укладання договорів. Водночас законодавство дозволяє місцевим радам самостійно визначатися щодо виду міжбюджетного трансферту.

Проблематика стосовно укладання договорів виражається в різному трактуванні щодо можливості підписання цивільної угоди однією особою, яка одночасно представляє інтереси різних сторін.

Водночас, відповідно до абзацу 3 частини 9 статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ. Тобто уповноваженою особою представляти раду, що приєдналася і з бюджету якої направляється трансферт, і раду, обраною об’єднаною територіальною громадою і в бюджет якої спрямовується трансферт, виступає голова новоутвореної громади.

Звертаємо увагу об’єднаних територіальних громад, перші вибори яких пройдуть 29 квітня 2018 року, відповідно до постанови ЦВК від 16.02.2018 № 24 (інформація щодо переліку ОТГ ТУТ )  та протягом 2018 року, що згідно з пунктом 6 Розділу IV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у 2018 році, як виняток з положень частини дев’ятої статті 8 цього Закону сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою у 2018 році, мають право прийняти рішення щодо затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, який включатиме показники бюджетів відповідних територіальних громад, що об’єдналися.

У разі прийняття рішення щодо затвердження такого бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою у 2018 році, приймаються рішення про втрату чинності рішеннями про бюджет відповідних територіальних громад, що об’єдналися.

Тобто, об’єднана територіальна громада може виконувати Єдиний бюджет до завершення бюджетного періоду, про переваги якого, порядок дій для організації такого бюджетного процесу та можливості, які відкриваються перед новоствореною громадою, можна ознайомитися ТУТ

Експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні  наголошують,  що при формуванні Єдиного бюджету – новостворена ОТГ уникне проблеми, що піднімається у цьому запитанні, та потреби у здійсненні міжбюджетних трансфертів з бюджетів рад, які приєдналися, до бюджету «центральної садиби», за необхідності перерозподілу ресурсів.

 

 

21.02.2018 - 13:05 | Переглядів: 23493
Ви запитували – ми відповідаємо: бюджетні питання об'єднаних громад

Теги:

Яніна Казюк бюджет бюджет методика Віктор Венцель

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

05 березня 2024

Права місцевих рад у земельних відносинах: громади пройшли тренінг від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Права місцевих рад у земельних відносинах:...

Посадовці 16 громад-партнерок Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» з Чернігівщини та Харківщини пройшли офлайн-тренінг на тему:...

04 березня 2024

До уваги ОМС! Хочете покращити законодавче підґрунтя співробітництва громад? Тоді заповніть коротку анкету

До уваги ОМС! Хочете покращити законодавче...

Опитування щодо стану співробітництва територіальних громад проводять Програма USAID «Децентралізація приносить кращі...

04 березня 2024

В Україні повним ходом йде підготовка до імплементації Закону «Про службу в ОМС»

В Україні повним ходом йде підготовка до...

Підготовка до імплементації норм Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» - на порядку денному...

04 березня 2024

Добірка змін у сфері адмінпослуг та інших питань сфери публічного адміністрування за 16-29 лютого 2024 року

Добірка змін у сфері адмінпослуг та інших...

Шведсько-український проєкт PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні» продовжує публікацію ключових новин та...