23 лютого 2024
Logo slogan

Державний бюджет 2018 року та децентралізація: експертний аналіз

З початку 2018 року всі 665 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) перейшли на прямі міжбюджетні відносини. Про це повідомила Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, коментуючи питання Державного бюджету України на 2018 рік.  

«На прямі міжбюджетні відносини перейшли всі об’єднані громади, в тому числі й ті, де перші місцеві вибори відбулися наприкінці 2017 року. Показники міжбюджетних відносин для ОТГ були надані для формування їх бюджетів ще на початку грудня. Це значно спростило процес складання та затвердження місцевих бюджетів, особливо бюджетів новостворених ОТГ», - сказала Яніна Казюк.

За її словами, експертами Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні проведено аналіз основних положень головного фінансового документу країни.

Експерт відзначила, що важливим напрямком бюджетної політики є продовження децентралізації і на цій основі – формування спроможного місцевого самоврядування з розширеними повноваженнями та сферами відповідальності.

Загалом, у 2018 році взаємовідносини з державним бюджетом матимуть 1288 місцевих бюджетів: 24 обласні бюджети, 148 бюджетів міст обласного значення та бюджет м. Києва, 450 районних бюджетів та 665 бюджетів об’єднаних територіальних громад. Базову дотацію отримуватимуть 930 місцевих бюджетів, реверсну дотацію – 223.

Рівні бюджетів

Базова дотація

Реверсна дотація

кількість бюджетів

сума, млн грн

кількість бюджетів

сума, млн грн

 

Бюджети міст обласного значення

52

647,3

66

3 668,0

 

Бюджети ОТГ

498

1 897,6

107

503,1

 

Районні бюджети

363

4 598,2

45

503,4

 

Обласні бюджети

17

1 039,6

5

732,0

 

Разом

930

8 182,7

223

5406,5

 

             

У 2018 році розмір мінімальної заробітної плати збільшується до 3723 грн (+ 16,3% проти 2017 року), а також зростає розмір прожиткового мінімуму до 1700 грн з 1 січня (у 2017 році було 1600 грн), 1777 грн – з 1 липня і 1853 грн – з 1 грудня.

Ці дані, за словами Яніни Казюк, є важливими як для визначення обсягів видаткової частини місцевих бюджетів, так і для формування дохідних джерел, ставки яких залежать від зазначених показників (наприклад, ставки єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, адміністративні збори та ін).

Щодо новацій в частині доходів місцевих бюджетів, то вони отримають 5% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату» № 1793 від 20.12.2016). Відповідні положення відображені в статтях 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу. Зарахування рентної плати до місцевих бюджетів здійснюватиметься у таких розмірах:

 • 3% – до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад
 • 2% – до обласних бюджетів,
 • 2% – до районного бюджету,
 • 1% – до сільських, селищних, міських міст районного значення бюджетів.

Зараховуватиметься 100% єдиного податку, що сплачується платниками четвертої групи (сільгоспвиробниками), тоді як у 2017 році до місцевих бюджетів зараховувалося 86%.

До джерел доходів додано новий вид надходжень – від затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та встановлення розміру плати за видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. Порядок ліцензування визначатиметься постановою Уряду.

Експерт поінформувала, що держава продовжує надавати фінансову підтримку на реалізацію проектів інвестиційного та регіонального розвитку:

 • 6 млрд грн – за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку,
 • 5 млрд грн – субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,
 • 1,9 млрд грн – субвенція на формування інфраструктури об‘єднаних територіальних громад,
 • 1 млрд грн – субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Крім цього, протягом 2018 року місцеві бюджети будуть використовувати 4 млрд грн субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, отриманих наприкінці 2017 року.

З 2018 року в складі спеціального фонду державного бюджету створюється Державний дорожній фонд у розмірі 37 млрд грн (згідно із Законами України «Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі» № 1762 та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі» № 1763).

За рахунок коштів Державного дорожнього фонду для місцевих бюджетів передбачено 11,5 млрд грн субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Враховуючи те, що починає проваджуватися медична реформа, то з 1 липня 2018 року видатки на надання первинної медичної допомоги будуть здійснюватися з державного бюджету за окремою програмою, про що зазначено у статті 30 Закону. Протягом І-го півріччя такі видатки будуть фінансуватися з місцевих бюджетів за рахунок медичної субвенції, яка складає  5,2 млрд грн.

На фінансування з обласних бюджетів та бюджету міста Києва передано 142 вищих навчальних заклади І-ІІ рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб (стаття 24 Закону). Перелік таких закладів наведено у додатку № 10 до Закону. За рахунок освітньої субвенції передбачено кошти на фінансування педпрацівників цих закладів в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Всього, в державному бюджеті передбачено 284 млрд грн субвенцій місцевим бюджетам, зокрема на утримання установ бюджетної сфери та реалізацію державних програм соціального захисту населення виділено:

 • 61,7 млрд грн освітньої субвенції (на 22% більше від плану на 2017 рік);
 • 57,4 млрд грн медичної субвенції (на 5% більше від плану на 2017 рік);
 • 73,7 млрд грн на надання пільг та житлових субсидій населенню;
 • 59,9 млрд грн на виплату допомог сім’ям з дітьми;
 • на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання (пункт 27 статті 14, стаття 21 Закону). Джерелом фінансування субвенції визначено надходження від погашення податкового боргу станом на 01.01.2018 з податку на прибуток, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, а також із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей.

Віктор Венцель, експерт Групи фінансового моніторингу окрему увагу звернув на деякі норми, викладені у Прикінцевих положеннях до Закону:

а) За рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України передбачається проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Грошова оцінка повинна бути проведена за рахунок коштів Державного бюджету України (пункт 11).

б) Кабінету Міністрів України надано доручення, за підсумками І-го кварталу 2018 року, розглянути питання щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 4200 гривень на місяць (пункт 19).

в) Кабінету Міністрів України доручено за підсумками І-го півріччя 2018 року внести до Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення стабілізаційної дотації для місцевих бюджетів (пункт 20). Наразі, її обсяг становить 200 млн грн.

г) Кабінету Міністрів України надано доручення, за підсумками трьох кварталів 2018 року внести на розгляд Верховної ради України пропозиції у частині списання заборгованості за середньостроковими позиками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка (пункт 23).

д) У ІІ-му півріччі 2018 року Кабінет Міністрів України повинен розробити і затвердити механізм запровадження з 1 січня 2019 року надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі на рівні кінцевого споживача (пункт 24).

е) Протягом року Кабінету Міністрів України доручено внести пропозиції до Верховної Ради України щодо законодавчого унормування питання зарахування з 1 січня 2019 року 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин (пункт 25).   

Яніна Казюк резюмувала, що з точки зору місцевих фінансів, бюджет 2018 року спрямований на подальше втілення завдань децентралізації, активного впровадження освітньої та медичної реформ.

«Для місцевого самоврядування головним завданням є формування та нарощування власної ресурсної бази, упорядкування питань власності стосовно об’єктів соціально-культурної сфери з одночасним розглядом питань щодо їх можливої функціональної оптимізації, формування ефективних інституцій для результативної роботи і виконання всіх необхідних повноважень та територіального розвитку. Одночасно з цим, необхідно  здійснювати імплементацію положень нового Закону України «Про освіту», у контексті якого потрібно здійснити реформування як самих закладів освіти, так і навчально-освітнього процесу. Також важливим питанням постає формування нової моделі медичного обслуговування населення, де органам місцевого самоврядування відводиться одне з провідних місць», - сказала Яніна Казюк.

Теги:

бюджет Яніна Казюк бюджет аналітика Віктор Венцель

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

23 лютого 2024

Незламні громади: серія історій до річниці повномасштабного вторгнення від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Незламні громади: серія історій до річниці...

  Українські громади демонструють дивовижну стійкість, адже за останні два роки вони не припинили розвиватися,...

23 лютого 2024

Залишки освітньої субвенції 2023 року: чи є вони у громад насправді?

Залишки освітньої субвенції 2023 року: чи є...

Автор: Cергій Яцковський, національний експерт з місцевого самоврядування Проєкту DECIDE Трохи історії...

23 лютого 2024

Центри життєстійкості запрацюють у 95 громадах України

Центри життєстійкості запрацюють у 95 громадах...

У лютому 2024 року до Програми життєстійкості долучилися ще 65 громад. Найближчим часом там будуть організовані...