17 липня 2024
Децентралізація
Проєкт UCORD відбирає громаду з Сумської області для розробки тестового місцевого плану управління відходами

Швейцарсько-український проєкт UCORD має на меті відібрати одну зацікавлену територіальну громаду Сумської області для надання підтримки у розробленні місцевого плану управління відходами.


Нижче - детальне оголошення про відбір з крайнім терміном прийому заявок – 22 травня включно.

 

І. Контекст

 

Проєкт «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD спрямований на те, щоб громадяни, підприємства та органи державної влади сприяли та однаково отримували вигоду від дій з відновлення та узгодженого регіонального розвитку, що сприяє покращенню якості життя, стійкості, миру та соціальної згуртованості в Україні. Проєкт впроваджується за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва SDC, компанією NIRAS Sweden AB.

З 2023 року проєкт UCORD активний у 4 партнерських областях України (Вінницька, Сумська, Тернопільська, Хмельницька), та з 2024 року – у Волинській та Одеській.

Проєкт UCORD складається з трьох компонентів:

 • Компонент 1 передбачає розвиток регіональної політики в Україні шляхом підтримки та зміцнення Агенцій регіонального розвитку (АРР) у пілотних областях.
 • Компонент 2 спрямований на покращення надання державних послуг у секторі WASAW (водопостачання, водовідведення та управління відходами) з акцентом на навколишнє природне середовище.
 • Компонент 3 спрямований на побудову соціальної згуртованості через культуру, діалог і творчі індустрії.

У рамках Компоненту 2 передбачається розвиток національної та регіональної політики шляхом надання консультативної/експертної підтримки для сприяння процесу відновлення в сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами та покращення надання комунальних послуг в цих сферах. Одним із таких напрямів, може бути надання необхідної підтримки з удосконалення національної політики у зазначених сферах.

Відповідно до статті 49 Закону України «Про управління відходами» стратегічне планування в сфері управління відходами реалізується через розробку планів управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні підприємств, організацій та установ. Стаття 52 Закону України «Про управління відходами» встановлює вимоги до розроблення місцевих планів управління відходами (плани управління відходами територіальної громади), які розробляються та затверджуються для кожної територіальної громади.

Місцеві плани управління відходами розробляються протягом одного року з дня набрання чинності регіональним планом управління відходами у відповідній області. Місцевий план управління відходами оновлюється протягом шести місяців з дня внесення змін до регіонального плану управління відходами. Місцеві плани управління відходами мають узгоджуватися з регіональними планами управління відходами.

Порядок розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами, затверджений Постановою Кабінетом Міністрів України від 05 вересня 2023 р. №947.

Проєкт UCORD у 2023 році розробив проєкт Методичних рекомендацій з розроблення місцевих планів управління відходами і передав Міндовкілля на розгляд та затвердження. Методичні рекомендації з розроблення місцевих планів управління відходам, затверджені наказом Міндовкілля від 15.03.2024 № 288.

З метою тестування затверджених Методичних рекомендацій з розроблення місцевих планів управління відходам на практиці та підготовки Кейс-стаді щодо ефективних підходів розроблення місцевого плану управління відходам проєкт UCORD має на меті відібрати 1 зацікавлену територіальну громаду Сумської області для надання підтримки у розробленні місцевого плану управління відходами (МПУВ).

Відповідно з наскрізним напрямом проєкту UCORD щодо розвитку спроможності громад бути інклюзивними у плануванні для своїх громадян з особливим акцентом на невеликі територіальні громади з населенням не більше 10 тисяч осіб (із урахуванням ВПО).

 

ІІ. Опис підтримки UCORD

 

В період травень–жовтень 2024 року проєктом UCORD планується надання підтримки одній територіальний громаді Сумської області, що буде обрана на конкурсних засадах, у розробленні МПУВ у відповідності до Методичних рекомендацій з розроблення місцевих планів управління відходами.

Підтримка буде включати:

 • консультування громади з боку експерта UCORD щодо утворення робочої групи для підготовки пропозицій до проекту місцевого плану та узгодження позицій до них у відповідності до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 р. № 947 (якщо така робоча група не утворена);
 • Розроблення МПУВ для обраної територіальної громади (спільно експертом UCORD та розробниками МПУВ);
 • надання допомоги з боку експерта UCORD територіальній громаді у підготовці стратегічної екологічної оцінки МПУВ у частині підготування Заяви про визначення обсягу СЕО та Звіту про СЕО, участі у громадських слуханнях (за потреби).

При цьому, від обраної територіальної громади очікується готовність:

 • створити робочу групу та дотримуватись усіх вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 р. № 947;
 • забезпечити збір та надання необхідних вихідних даних для розроблення МПУВ, включаючи розробку (спільно з експертом UCORD) та направлення запитів щодо вихідних даних до органів державної влади, суб’єктів господарювання тощо;
 • забезпечити організацію та участь представників робочої групи у спільних з експертом UCORD поточних онлайн і офлайн зустрічах, необхідних для розроблення МПУВ;
 • організовувати зустрічі з громадами партнерами, для узгодження питань зі співробітництва територіальних громад (за необхідності);
 • вносити усі необхідні документи до Єдиного реєстру СЕО (згідно з вимогами Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»);
 • організувати громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку (згідно вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»);
 • забезпечувати поточну комунікацію із зацікавленими сторонами з питань розроблення МПУВ;
 • здійснювати презентацію розробленого МПУВ на різних заходах (конференції, семінари, форуми, круглі столи, тощо).

Очікується, що за результатами надання підтримки експерта UCORD у вересні 2024 року територіальна громада буде мати підготовлений проєкт МПУВ, який може бути переданий на погодження та подальше затвердження згідно з вимогами Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 р. № 947.

 

ІІІ. Порядок подання заявки на надання підтримки

 

З метою отримання підтримки в розробленні МПУВ від проєкту UCORD територіальні громади Сумської області подають Заявку в електронному вигляді на таку електронну адресу: UCORD@niras.se.

Заявка подається за аплікаційною формою, шаблон, якої наведений у додатку 1.

Аплікаційна форма та додатки до неї подаються одним файлом у форматі pdf.

Аплікаційна форма повинна бути підписана головою територіальної громади. Не підписані аплікаційні форми розглядатися не будуть.

Кінцевий термін прийому заявок – до 23.59 за київським часом 22/05/2024. Внесення змін до заявок після їх подання не допускається.

Усі запитання щодо процедури відбору просимо надсилати на адресу: UCORD@niras.se до 23.59 за київським часом 17/05/2024.
Питання можуть бути подані тільки в письмовій формі. Відповіді будуть надані всім учасникам в анонімній формі протягом 1 доби з дати та часу отримання питання на адресу проєкту UCORD.

Усі заявки та результати оцінювання розглядатимуться як конфіденційні.

 

ІV. Порядок оцінювання та відбору

 

Процес оцінювання та відбору територіальної громади, який відбуватиметься протягом семи днів, здійснюватиметься Конкурсною комісією поділятиметься на два етапи:

1-й етап: Відповідність обов’язковим вимогам:

 • Чисельність населення територіальної громади – не більше 10 тисяч осіб із урахуванням ВПО;
 • Територіальна громада обирається в Сумській області;
 • На момент подачі заявки територіальна громада не повинна відноситись до «Території можливих бойових дій» згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року №309.
 • На момент подачі заявки та, у разі відбору, протягом надання підтримки з розроблення МПУВ, територіальна громада не повинна отримувати допомогу з розроблення МПУВ від інших проєктів технічної допомоги.

Територіальні громади, що не відповідають хоча б одній з обов’язкових вимог, не будуть розглядатися при подальшому відборі.

2-й етап: Аналіз за критеріями відбору:

Оцінка спроможності громад щодо планування та реалізації діяльності з управління відходами здійснюється за 100 бальною шкалою, наведеною у додатку 2.
Для оцінювання аплікаційних форм створюється конкурсна комісія.

Головою конкурсної комісії є Керівник проєкту UCORD.

До складу конкурсної комісії включаються представники донора, виконавця та співробітники проєкту UCORD. У разі згоди до складу конкурсної комісії можуть включатися представники бенефіціарів та партнерів проєкту UCORD.

Секретарем конкурсної комісії є Керівник Компоненту 2, радник з розвитку потенціалу та екологічних послуг, проєкт UCORD.

Переглядів: 4365
Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Новини на тему: управління відходами
Читайте також: