16 червня 2024
Децентралізація
Як органам місцевого самоврядування використовувати інформацію з електронних даних на сайті НСЗУ
Як органам місцевого самоврядування використовувати інформацію з електронних даних на сайті НСЗУ

Це потрібно під час стратегічного планування та прийняття операційних рішень у сфері охорони здоровʼя.


Під час визначення стратегічних напрямів та прийняття операційних рішень у сфері охорони здоровʼя (далі – ОЗ) органам місцевого самоврядування (далі – ОМС) часто необхідні так звані верифіковані дані, які можуть бути беззаперечними аргументами.

Теоретично, кожна громада може збирати необхідний їй набір даних самостійно, залучаючи до цього ті заклади охорони здоровʼя (далі – ЗОЗ), які надають медичні послуги мешканцям цієї громади. Однак на практиці такі запити лише додають навантаження на медичний персонал ЗОЗ, нерідко формуються із затримками та великим відсотком некоректних даних і, головне, не дають можливості побачити ширшу картину наявної та ретроспективної ситуації в інших ЗОЗ щодо підходів до управління, розподілу ресурсів, об’єму та напрямів надання медичних послуг. Водночас з урахуванням інфраструктурного етапу реформи системи ОЗ, створенням спроможних госпітальних та первинних мереж медичної допомоги, змін умов контрактування Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) з 2024 року – перевірені набори даних, цілодобово наявних у відкритому доступі на сайті НСЗУ, є саме тим інструментом, що може допомогти ОМС визначитися зі стратегією адаптації до нових умов.

Ця стаття висвітлює можливі підходи до аналізу даних із сайту НСЗУ, містить прямі посилання на сторінки, що їх відображають, а також представляє на знеособлених прикладах аналіз операційної діяльності ЗОЗ, що неодмінно стане у пригоді як громадам-власникам медичних закладів, так і тим громадам, які не мають у власності ЗОЗ.

Сьогодні масиви даних на сайті НСЗУ представлені у вигляді 22 дашбордів та 25 обласних аналітичних звітів, до яких включений кожен комунальний ЗОЗ, що був законтрактований НСЗУ у 2021 та 2022 роках. Отже мова йтиме про можливі варіанти аналізу інформації з сайту НСЗУ на наступних прикладах:

 

Статистика поданих декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги (посилання)

 

Розділ ІІІ «Деталізація поданих декларацій. Таблиця» надає інформацію по кількості задекларованих за віковими групами, ПІБ лікарів та ЗОЗ. Одразу стає більш очевидним, хто з надавачів медичних послуг має декларантів у населених пунктах громади та обґрунтовує запит на організацію виїзних (за графіком) прийомів лікарів до задекларованого населення у віддалені населені пункти громади.

Розділ VI розширює можливості аналізу демографічного складу громади, оскільки подає інформацію про декларантів не за віковими групами, а по рокам народження та статтю, що разом із демографічним реєстром громади становить базу для стратегічних напрямів розвитку та чітко вказує на потенційні напрями програм громадського здоров’я (далі – ГЗ) щодо організації надання долікарської допомоги, додаткового оснащення віддалених амбулаторій та ФП.

Наприклад, у громаді на 14 тис. мешканців із розгалуженою мережею населених пунктів провадять свою діяльність з надання первинної медичної допомоги два комунальних ЗОЗ та два лікарі-ФОПи. З представленої на сайті НСЗУ інформації стає очевидно, що більшість дитячого населення вікової групи 0-6 років задекларовано в одній із приватних практик, а населення поважного віку 75+ в комунальних закладах, інші ж групи рівно розподілені між всіма надавачами. Загальна кількість лікарів, які обслуговують населення громади, становить 11 осіб. Мешканці населених пунктів підписані до лікарів без урахування території доступності, через що виникають постійні нарікання на брак виїзних прийомів.

Аналіз цієї інформації допоміг ОМС вийти на конструктивний діалог із надавачами медичних послуг, депутатами, старостами щодо організації виїзних прийомів лікарів у населені пункти громади за погодженим графіком за умови досягнення 10% від загально задекларованого лікарського списку. У населені пункти, що мають понад 40% населення віку 75+, планується закупівля додаткового обладнання, у тому числі телемедичного, та оновлення навичок медичного персоналу із проведення серцево-легеневої реанімації.

 

Аналіз покриття аптеками-учасницями програми реімбурсації лікарських засобів («Доступні ліки») мережі первинної медичної допомоги (посилання)

 

У розділі «Таблиця відстаней від місця надання ПМД до найближчих аптек та аптечних пунктів» можна наочно побачити, яку відстань мусять подолати мешканці громади для того, щоби отримати ліки за виписаним рецептом у 5 найближчих аптеках, порівняти цю ситуацію з аналогічною ситуацією в сусідніх громадах, а також отримати відомості щодо провайдерів фармацевтичного ринку, які працюють у вашому регіоні чи в схожій за показниками місцевості в інших регіонах.

До того ж розділ «Карта класифікації місць надання ПМД за кількістю декларацій та відстанню до найближчої аптеки/аптечного пункту» подає інформацію в зручному форматі для потенційних перемовин щодо організації доступності до аптек/аптечних пунктів серед громад-сусідів. Наявне фармацевтичне законодавство надає доволі широкі можливості організації доступності для отримання виписаних фармацевтичних препаратів. Наприклад, через організацію в рамках міжмуніципальної співпраці між громадами регіону фармацевтичного КП, яке хоча й буде виключно соціальними проєктом, але беззаперечно підійме рівень надання медичної допомоги на якісно новий щабель. Тобто, наведені в цьому розділі дані дають достатні підстави для ОМС щодо ініціювання публічного діалогу та стають аргументованою базою для прийняття рішень на рівні громади.

 

Оплати надавачам медичної допомоги за Програмою медичних гарантій (посилання)

 

Розділ «Аналіз оплат НСЗУ за допомогою структурованого дерева» дає наочну інформацію щодо проведених оплат ЗОЗ як індивідуально, так і в будь-якій комбінації серед законтрактованих закладів за різні періоди, що дає змогу швидко порівняти надходження ЗОЗ, які мають приблизно однакову кількість населення для обслуговування чи обслуговують одну територію доступності.

Водночас «Розподіл оплат за групами послуг» представляє оплати у вигляді діаграми щодо розподілу надходжень за різними групами послуг. Такий аналіз надає можливість відслідкувати контракти за тими пакетами, які мають більший вплив на фінансову стабільність, та, порівнюючи з витратами за тими самим напрямами, визначити, який з напрямів потребує особливої уваги під час визначення стратегічних пріоритетів та розподілу ресурсів.

 

Більш глибоко проаналізувати операційну діяльністю кожного окремого ЗОЗ або певної групи ЗОЗ у рамках однієї області можна в розділі:

Аналітична інформація щодо стану реалізації програми медичних гарантів за областями (посилання)

Цей розділ представляє деталізовану інформацію про надавачів медичних послуг у рамках однієї області.

У розділі 1.2 представлена інформація щодо сум контрактування ЗОЗ за Програмою медичних гарантій. З огляду на інфраструктурний етап реформи ОЗ на особливу увагу заслуговує аналіз пакета №49 за 2022 рік «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги», особливо для закладів, у яких відсоток надходжень за цим пакетом становить вище 10%.

Наведена у вкладці 1.7 інформація щодо інших надходжень, у тому числі з бюджетів різних рівнів, від платних послуг та благодійної допомоги, разом з усіма категоріями витрат надають абсолютно чітку картину про підходи до управління даним ЗОЗ. Наприклад, у деяких закладах протягом року не закуповувалися засоби індивідуального захисту чи дезінфекції. Водночас порівняння обсягу витрат на медикаменти та товари медичного призначення допомагають зрозуміти, чи отримують мешканці громади лікування препаратами з національного переліку лікарських засобів на безоплатній основі. НСЗУ визначає, що в структурі витрат законтрактованого ними надавача, витрати на медикаменти та товари медичного призначення не можуть складати менше 15%.

Важко переоцінити важливість інформації у вкладці 1.13 про фонди оплати праці різних категорій персоналу ЗОЗ, особливо з урахуванням аналізу попередніх вкладок. Наприклад, порівнюючи декілька ЦПМСД чи лікарень, що підпадають під критерії статусу загальної лікарні, у межах однієї області чи навіть одного кластеру, ми можемо спостерігати абсолютне різне співвідношення фондів оплати праці різних категорій персоналу, кількості персоналу та дізнатись, наскільки фонд оплати праці відповідає показнику в структурі пакетів Програми медичних гарантій – 85%. Навіть швидкий аналіз цієї вкладки та вкладки 1.3 із вибором лікарень, що розташовані в межах одного кластеру, демонструє можливі шляхи стратегічного об’єднання чи концентрації зусиль на певному напрямі в умовах адаптації до нових статусів лікарень.

 

Отже, періодичний аналіз верифікованих масивів даних є незаперечним аргументом для визначення стратегічних напрямів розвитку системи ОЗ, розподілу ресурсів, визначення партнерів та ролі громади у забезпечені доступності медичних та фармацевтичних послуг для мешканців громади. Вивчення всіх можливостей дашбордів НСЗУ для ОМС є далекоглядною інвестицією часу, що допоможе громаді бути більш адаптованою як у середньо-, так і в довгостроковій перспективі.

Переглядів: 5369
Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Новини на тему: медицина
Читайте також: