16 June 2024
Децентралізація
Результати соціологічного дослідження «Повноваження органів місцевого самоврядування та критерії оцінки спроможності територіальних громад»
Результати соціологічного дослідження «Повноваження органів місцевого самоврядування та критерії оцінки спроможності територіальних громад»

Експерти Центру політико-правових реформ (в межах робочої групи з розмежування повноважень та оцінки спроможності територіальних громад) провели соціологічне дослідження «Повноваження органів місцевого самоврядування та критерії оцінки спроможності територіальних громад».


Опитування провели у співпраці з Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська асоціація громад» та Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад».

Яніна Казюк, керівник робочої групи, експерт з фінансового права та місцевого самоврядування Центру політико-правових реформ, зазначила, що метою дослідження було з’ясування бачення керівників територіальних громад щодо розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності для подальшого розроблення Концепції розмежування повноважень.

Соціологічна анкета містила такі блоки:

 1. Розмежування повноважень органів місцевого самоврядування.
 2. Фінансове забезпечення реалізації власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.
 3. Виконання органами місцевого самоврядування повноважень виключної компетенції.
 4. Оцінка спроможності територіальних громад.

В опитуванні взяли участь 173 посадові особи керівного складу органів місцевого самоврядування 155 територіальних громад з 23-х областей України.

За підсумками соціологічного дослідження експерти отримали підтвердження щодо своїх позицій при напрацюванні концептуальних підходів до розмежування повноважень органів місцевого самоврядування. Також дослідження надало можливість побачити деякі дискусійні питання, які потребують додаткових обговорень та роз’яснень.

На окремих питаннях та відповідях, які були отриманні у ході дослідження, Яніна Казюк зупинилася детальніше.

Зокрема, питання: «Чи потрібно розмежовувати власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування?» переважна більшість учасників дослідження надали ствердну відповідь «Так» (85,5% опитаних). Вважають що таке розмежування не потрібне 14,5% респондентів.

Тобто, органи місцевого самоврядування підтримують розподіл повноважень на власні та делеговані.

Під час відповіді на питання «Якими, на Вашу думку, мають бути критерії розмежування власних та делегованих повноважень?» більшість респондентів (65,3%) обрали варіант «повноваження, які носять соціальний характер є делегованими, а повноваження на облаштування території проживання мешканців є власними».

Ця позиція зафіксована в підходах у Концепції розмежування повноважень.

На питання: «Чи можна відмовитися від виконання делегованих повноважень?» Понад половина респондентів (65%) вважають, що органи місцевого самоврядування можуть відмовитись від виконання делегованих повноважень у таких випадках:

 • якщо недостатньо коштів в місцевому бюджеті (28,3% від загальної кількості опитаних)
 • якщо на переговорах між Всеукраїнськими асоціаціями органи місцевого самоврядування та Урядом не досягнуто домовленості про обсяги фінансування делегованих повноважень (22,5%)
 • одночасно з відповідним зменшенням частки закріплених загальнодержавних податків та зборів для конкретних місцевих бюджетів (13,9%).

Третина респондентів (32,9%) зазначили, що органи місцевого самоврядування не можуть відмовитись від виконання делегованих повноважень.

Можна зробити висновок, що мають бути закріплені гарантії від зловживань зі сторони ЦОВВ, законодавчо удосконалено процедури щодо проведення консультацій з Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, а також проведена роз’яснювальна робота з органами місцевого самоврядування.

На запитання «Чи у органів державної влади мають бути вимоги до органів місцевого самоврядування щодо виконання делегованих ними повноважень?» більшість респондентів висловили думку, що вимоги з боку держави до органів місцевого самоврядування щодо виконання ними делегованих повноважень є виправданими (71,7%), однак є потреба в уточненні формату таких вимог.

 

Приклади інших запитань:

В яких межах місцева рада може приймати рішення в частині регулювання у сфері власних повноважень?

 

Висновок: Думки респондентів розділились, визначену ідею, що рада може самостійно вибирати спосіб реалізації власних повноважень, якщо іншого не встановлено законом, потрібно додатково обговорювати.

 

В яких межах місцева рада може приймати рішення у сфері делегованих повноважень?

 

 

Висновок: Органи місцевого самоврядування підтримують позицію, що в частині делегованих повноважень рада може приймати рішення тільки в межах, прямо встановлених законом.

 

Чи потрібно розділяти фінансування власних та делегованих повноважень?

 

 

Висновок: Більшість респондентів відзначають, що розділення фінансування делегованих та власних повноважень доцільно здійснювати на етапі планування бюджетів на центральному рівні, а також на інших етапах бюджетного процесу. Це відповідає ідеології, визначеної Концепцією.

 

Більш детальніше з текстом аналітичного звіту «Результати соціологічного дослідження «Повноваження органів місцевого самоврядування та критерії оцінки спроможності територіальних громад» можна ознайомитись ТУТ.

Крім того, дослідження виявилось досить важливим для визначення наступних позицій щодо Концепції розмежування повноважень:

 1. Актуальність питання висока, законодавче врегулювання необхідне.
 2. Є загальне розуміння основних підходів щодо розмежування повноважень, яке визначено в Концепції розмежування повноважень.
 3. Деякі питання потребують додаткового опрацювання для уникнення неоднозначності в трактуванні.
 4. Ряд питань потребує широкої роз’яснювальної роботи, хоч не є критичними для прийняття законодавчих рішень.
 5. Питання внутрішньої реорганізації органів місцевого самоврядування (виконком, наявність органів - юридичних осіб, наслідки дострокового припинення повноважень ради тощо) вимагає значних зусиль щодо вироблення політичної волі для їх вирішення.

Також експерти переконані, що основні ідеї, викладені в Концепції розмежування повноважень, сприймаються представниками місцевого самоврядування та можуть бути імплементовані в законодавчі акти.

Детальніше про концептуальні підходи до розмежування і розподілу повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можна дізнатися з трансляції круглого столу, який проводився Центром політико-правових реформ у співпраці з Офісом Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, ТУТ.

Views: 344
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: separation of powers
Read more: