28 May 2024
Децентралізація
Експерти розповіли про підходи до оцінки нефінансових показників діяльності громад
Експерти розповіли про підходи до оцінки нефінансових показників діяльності громад

Для комплексного оцінювання потенціалу територіальних громад, поряд із фінансовими показниками, необхідно здійснювати оцінювання показників, що характеризують основні демографічні, фінансово-економічні та інфраструктурні параметри, які визначають функціонування та розвиток відповідної територіальної громади.


Про це в коментарі «Децентралізації» сказала Яніна Казюк, керівник робочої групи з розмежування повноважень та оцінки спроможності територіальних громад, експерт з публічних фінансів та місцевого самоврядування Центру політико-правових реформ.

Вона зазначила, що результатом реформи має стати оптимальний розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на основі принципу субсидіарності, а також створення спроможних територіальних громад, здатних самостійно і за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення.

«Важливо також розуміти, що поняття дієздатності або інституційної спроможності громад передбачає не лише забезпеченість фінансовими та матеріальними ресурсами, а й урахування нематеріальніих активів (місцевих навичок, згуртованості жителів, взаємної довіри, здатності до співпраці, фахового рівня менеджерів громади), які повинні забезпечити спроможність громади до стратегічного розвитку. Крім цього, важливий компонент успішних змін – необхідність змін структури влади в межах громад, підвищення прозорості влади й залучення громадян до політичних та суспільних процесів. Тобто принциповим є те, щоб зробити управління на рівні громади максимально чутливим до потреб більшості населення», - пояснила Яніна Казюк.

Яніна Казюк нагадала, що експерти робочої групи з розмежування повноважень та оцінки спроможності територіальних громад запропонували алгоритм розрахунку інтегрального показника фінансової спроможності територіальних громад для оцінювання ефективності функціонування територіальних громад, аналізу їхньої спроможності забезпечувати виконання наданих їм повноважень, а також формування державної політики щодо функціонування місцевого самоврядування.

Запропонований підхід до оцінювання фінансової спроможності територіальних громад базується на основі адаптованої моделі 10-бального тесту Кена Брауна (Ken W. Brown. The 10-Point Test of Financial Condition), який, на думку експертів, доречно використовувати й при аналізі нефінансових (небюджетних) показників територіальних громад.

Для прикладу, пропонується розглянути результати оцінювання за наступними показниками:

  • частка учнів у населенні громади (співвідношення кількості учнів та чисельності населення громади, у відсотках). Показник вказує на перспективність громади до подальшого розвитку, необхідність розвитку відповідної інфраструктури, можливості розвитку підприємництва; 
  • фіскальна віддача території (співвідношення доходів загального фонду (без трансфертів) до площі громади). Даний показник є аналогом показника віддачі капіталу (інвестицій), яким вимірюється ефективність діяльності суб’єктів господарювання (співвідношення прибутку компанії та її активів чи капіталу). У випадку з громадами цей показник дає змогу оцінити наскільки ефективним є використання такого активу (ресурсу), як земля. Діяльність підприємницьких структур тісно пов’язана з необхідністю розташування на відповідних площах (земельних ділянках) виробничих потужностей, об’єктів нерухомості тощо. Тому, існує прямий взаємозв’язок між площею території та потенційними доходами, які бюджет отримує від її використання;
  • дохідність земель громади (співвідношення плати за землю до площі громади). Показник відображає рівень ефективності використання земель громади – проведення інвентаризації земель, якість адміністрування плати за землю, проведення економічно обґрунтованої грошової оцінки землі;
  • підприємницький потенціал (співвідношення обсягу надходжень єдиного податку з кількістю мешканців відповідної громади). Показник характеризує рівень підприємницької активності громади, сприятливість території для ведення бізнесу, наявність економічно активного населення та наявність платоспроможного попиту на продукцію (послуги), що виготовляються (надаються) суб’єктами підприємницької діяльності.

 

 

Відповідно до запропонованої методології (на підставі даних за 2021 рік), у 1 квартилі розташовано громади з найкращими значеннями відповідних показників, у 4 квартилі – відповідні значення, які є найнижчими.

Дані свідчать, що серед усіх областей України найбільша частка громад за показником частки учнів у населенні громади, які розташовані у 1 квартилі – у Волинській області. 

 

 

За показником фіскальної віддачі територій найбільша частка громад, які розташовані у 1 квартилі, – у Київській області. 

 

 

За показником дохідності земель громади найбільша частка громад, які розташовані у 1 квартилі, - також у Київській області. 

 

 

За показником підприємницького потенціалу найбільша частка громад, які розташовані у 1 квартилі, – у Київській області. 

Відповідно, провівши узагальнений розрахунок за наведеними 4 показниками, отримали наступні результати:

 

 

Таким чином, за словами Яніни Казюк, наведені приклади розрахунків окремих нефінансових показників засвідчують, що запропонований методологічний підхід на основі адаптованої моделі 10-бального тесту Кена Брауна можна використовувати для широкого спектру показників, які характеризують діяльність територіальних громад. Результати аналізу будуть надавати більш повну і комплексну оцінку їх діяльності.

У даному контексті, пояснила експертка, актуалізується питання запровадження місцевої статистики та забезпечення автоматизованого збору верифікованих цифрових даних на регулярній основі. Вона нагадала, що на сьогодні значна кількість статистичних даних (на відміну від фінансових показників, які доступні на офіційних відкритих ресурсах) про діяльність громад відсутня (окремі дані формуються лише на регіональному рівні).

Експертка зазначила, що необхідно запровадити офіційну статистику щодо наявності та руху робочої сили (наявність економічно активного населення, рівень безробіття тощо), а також наявності та динаміки підприємницьких структур, наявності та протяжності доріг, інвестиційної діяльності та ін.

«Статистична інформація повинна бути актуальною, формуватися, оновлюватися з певною періодичністю, принаймні кілька разів на рік. Для покращення роботи в частині адміністрування податків  і зборів, що акумулюються на території громади, насамперед, що стосується місцевих податків і зборів, необхідно надати органам місцевого самоврядування доступ до відповідних баз даних податкових органів», - додала Яніна Казюк.


Аналітичні матеріали підготували експерти Центру політико-правових реформ за підтримки Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю його авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою», уряду України, Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії.

Views: 415
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: otsinka efektyvnosti hromad
Read more: