15 June 2024
Децентралізація
Громадське обговорення кандидатури старости: порядок організації та проведення
Громадське обговорення кандидатури старости: порядок організації та проведення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон «Про МСУ») передбає особливості процедури затвердження на посаду старости, якій обов’язково повинно передувати проведення громадського обговорення кандидатури на цю посаду. Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости затверджується сільською, селищною, міською радою. Проте вимог до змістовного наповнення такого Порядку ні Закон «Про МСУ», ні будь-який інший законодавчий акт не містить, що часто викликає запитання в органів місцевого самоврядування під час його розроблення.

Враховуючи це, експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» розробили один із можливих варіантів Порядку громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах (далі - Порядок). Про структуру та основні положення такого акта йтиметься далі у публікації.

Статтею 54-1 Закону «Про МСУ» передбачається, що староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) сільським, селищним, міським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті такого обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала відповідну підтримку у старостинському окрузі.

За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости складається протокол, який повинен містити такі відомості: дата (період) і місце проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), які підтримали відповідну кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.

Власне, це і є всі положення закону, що регламентують проведення громадського обговорення, і які повинні бути дотримані під час розроблення відповідною місцевою радою власного Порядку такого обговорення.

Враховуючи відсутність на законодавчому рівні чітких вимог до форми та процедури громадського обговорення, експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» під час розроблення пропозицій щодо порядку громадського обговорення кандидатури старости (далі - Порядок) врахували положення Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Порядок № 996). Цей документ визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі - консультації з громадськістю) і рекомендований органам місцевого самоврядування під час проведення консультацій з громадськістю.

Згідно з Порядком №996, консультації з громадськістю проводяться у трьох формах: публічне громадське обговорення, електронні консультації з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма). Крім того, передбачається, що консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно. Зважаючи на це, експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» в Порядку запропонували під час проведення громадського обговорення кандидатури старости застосування таких двох форм консультацій з громадськістю:

І) вивчення громадської думки шляхом проведення опитування;

ІІ) публічне громадське обговорення під час громадських слухань, зустрічей з громадськістю.

Згідно з Порядком, запропонованим Проєктом USAID «ГОВЕРЛА», громадське обговорення як загальний процес, складається з трьох основних етапів:

І) зустрічі кандидата на посаду старости з громадськістю;

ІІ) визначення в старостинському окрузі рівня підтримки запропонованої кандидатури старости (опитування);

ІІІ) громадські слухання щодо підтримки запропонованої кандидатури старости. Мета кожного з етапів та механізм його проведення детально прописані в Порядку.

Також у Порядку визначені суб’єкти, які забезпечують та організовують проведення такого громадського обговорення, їх права та обов’язки.

Важливо, що в Порядку запропоновано підходи до визначення категорії осіб – жителів старостинського округу, які можуть брати участь у громадському обговоренні, на різних його етапах. Також у Порядку враховано особливості періоду воєнного стану та передбачено особливості для проведення громадського обговорення саме в такий час.

Загалом Порядок складається з таких основних розділів: загальні положення, організація громадського обговорення, проведення громадського обговорення, встановлення та оприлюднення результатів громадського обговорення, реалізація результатів громадського обговорення, прикінцеві положення.

Увага! За підтримкою експертів Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» у розробленні Порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах звертайтеся на електронну пошту olena_hulenko@HOVERLA.com.

Експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» готові здійснювати менторський супровід розроблення акту локального характеру з врахуванням особливостей територіальної громади та побудови системи місцевого самоврядування.

Views: 2634
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: starosta
Read more: