22 July 2024
Децентралізація

Перереєстрація комунальних суб’єктів господарювання,  розташованих на тимчасово окупованих територіях - роз'яснення для громад

Експерти Програми DOBRE підготували узагальнюючу консультацію щодо перереєстрації комунальних суб’єктів господарювання, розташованих на тимчасово окупованих територіях.


Інформація, наведена у цьому роз’ясненні, є актуальною як для ОМС та військових адміністрацій, що опікуються питаннями територіальних громад, розташованих на тимчасово окупованих територіях, так і для будь-яких органів публічного управління, на територію юрисдикції яких релоковані будь-які суб’єкти господарювання з тимчасово окупованих територій.

У роз’ясненні надані відповіді на наступні питання:

 • Чи обов’язково здійснювати перереєстрацію місцезнаходження суб’єктів господарювання, розташованих на тимчасово окупованих територіях України?
 • Кого з комунальних юридичних осіб стосується нова вимога?
 • Хто має відповідати за перереєстрацію КП?
   

Чи обов’язково здійснювати перереєстрацію місцезнаходження суб’єктів господарювання, розташованих на тимчасово окупованих територіях України?

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1207) здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 13 Закону № 1207 передбачено, що правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу України.

Отже, законом встановлено заборону на здійснення суб’єктами господарювання діяльності, якщо їхньою юридичною адресою було визначено тимчасово окуповану територію України.

Однак, до недавнього часу ця норма не була обов’язковою до виконання для суб’єктів господарювання, місцезнаходженням яких було визначено території України, тимчасово окуповані після 24.02.2022. 

Це було обумовлено тим, що ст. 3 Закону № 1207 тимчасово окупованими територіями (виключно для цілей застосування цього нормативного акту визначалися:

 1. сухопутна територія тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, водні об’єкти або їх частини, що знаходяться на цих територіях;
 2. внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території інших тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;
 3. інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими Кабінетом Міністрів України;
 4. надра під територіями, зазначеними у пунктах 1, 2 і 3 цієї частини, і повітряний простір над цими територіями.

При цьому згідно з ч. 2 ст. 1 Закону № 1207:

 1. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20.02.2014;
 2. Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації) починаючи з 07.04.2014. Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях з цієї дати, визначено Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.

Таким чином, для суб’єктів господарювання, місцезнаходженням яких були території Автономної Республіки Крим та території територіальних громад, вказані у загаданому вище переліку, виконання вимоги про перереєстрацію юридичної адреси було обов’язковим з 2014 року.

З територіями, тимчасово окупованими після 24.02.2022, було по-іншому. Справа у тому, що згідно з ч. 3 ст. 1 Закону № 1207 дата початку і дата завершення тимчасової окупації територій, передбачених пунктом 3 ч.1 ст. 3  цього Закону, мали визначатися Кабінетом Міністрів України. Але з перших днів повномасштабного російського вторгнення ця функція була закріплена не за Урядом, а за Мінреінтеграції. Таким чином, до суб’єктів господарювання, місцезнаходженням яких були відповідні території, вимога про перереєстрацію у імперативному порядку не застосовувалася.

З 27.12.2022 ця ситуація змінилася. 06.02.2022 Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (далі – Постанова № 1364), яка набула чинності 25 грудня, та згідно з якою перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі - Перелік) було передано Мінреінтеграції.

27.12.2022 р. набув чинності наказ Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (далі – Наказ № 309). Тобто створено передумови для виконання вимог закону, а отже, усі суб’єкти господарювання, які знаходяться у Переліку, у т.ч. тимчасово окуповані з 24.02.2022, мають вжити заходів з перереєстрації юридичних адрес на підконтрольну територію України для того, щоб продовжувати свою діяльність на законних підставах.

 

Важливо!

Ризик взаємодії з суб’єктами господарювання, які не здійснили перереєстрацію, несуть й їхні контрагенти, адже вони вступають у правовідносини, які за законом з самого початку взаємодії вважаються нікчемними (без необхідності встановлення цього факту у судовому порядку).

Відповідно, не тільки самим суб’єктам господарювання треба приділити увагу питанню перереєстрації. Цей факт мають перевіряти усі, хто є (може стати) контрагентом такого суб’єкта господарювання.

 

Зверніть увагу, що Перелік, який затверджує Мінреінтеграції, буде періодично змінюватися, в залежності від обстановки на фронті. Ініціювати зміни до Переліку можуть обласні та Київська міська військові адміністрації, а погодити - Міністерство оборони України.

Також зверніть увагу і на те, що попередні накази Мінреінтеграції, якими з квітня 2022 року затверджувався (змінювався) Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), втратив чинність з 27.12.2022[1], і тепер потрібно користуватися для усіх цілей визначення територій такими, де здійснюються (або можуть здійснюватись) бойові дії, а також тимчасово окупованих територій, саме новим Переліком.

 

Кого з комунальних юридичних осіб стосується нова вимога?

У ч. 1 ст. 13 Закону № 1207 йдеться про «суб’єктів господарювання». Тобто не усі комунальні юридичні особи підпадають під цю вимогу внаслідок унесення змін у законодавство.

Згідно до ч. 2 ст. 3 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). Це, наприклад, стосується некомерційних комунальних підприємств, які хоча й не мають на меті отримання прибутку для майбутнього розподілу між власниками, у розумінні ГКУ є суб’єктами господарювання.

У свою чергу, діяльність негосподарюючих суб'єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб'єктів господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб'єктів (ч. 3 ст. 3 ГКУ).

Згідно зі ст. 55, п. 1 ч. 2 175 ГКУ комунальні установи та заклади (організації), органи місцевого самоврядування та державні органи не є суб’єктами господарювання.

 

Хто такі «інші суб’єкти господарювання»?

Згідно з п. 2 ч. 2 175 ГКУ громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці, у тому числі – особи, які провадять незалежну професійну діяльність самостійно (не як найняті працівники) визнаються суб’єктами господарювання.

А отже, вони усі, так само як і державні, комунальні та приватні підприємства, підпадають під вимогу про перереєстрацію місцезнаходження.

 

Хто має відповідати за перереєстрацію КП?

Оскільки місцезнаходження підприємства визначається його статутом, прийняти рішення про внесення відповідних змін має орган, який виконує функції вищого органу управління комунального підприємства (далі – КП).

У нас є ситуації, коли повноваження з управління КП здійснюють ОМС, я є випадки, коли за це відповідає відповідна військова адміністрація.

ОМС базового рівня виконують ці повноваження, якщо на їх території не утворено військову адміністрацію населеного пункту (далі – ВА НП).

Після утворення ВА НП до неї відповідно до п.п. 10, 12 та 15 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», переходять повноваження з управління відповідними об’єктами та майном ТГ, а отже, саме начальник ВА НП або уповноважена ним особа (на підставі розпорядчого акту начальника ВА НП) мають забезпечити здійснення перереєстрації місцезнаходження відповідного підприємства та/або його філії (відокремленого підрозділу).

 

Посилання на НПА, що згадані у цьому роз’ясненні:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n492
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n466
 3. «Про правовий режим воєнного стану». Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
 4. «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
 5.  «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#n10
 6. «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 № 1364. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1364-2022-%D0%BF#Text
 7. «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». Наказ Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

 

(с) Ця публікація стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

 


[1] Остання редакція «старого» переліку була оновлена Мінреінтеграції 10.12.2022. Посилання на текст цього акту з усіма актуальними на відповідні періоди редакціями, можна знайти тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-22#Text.

11.01.2023 - 10:52 | Views: 6458
Перереєстрація комунальних суб’єктів господарювання,  розташованих на тимчасово окупованих територіях - роз'яснення для громад

Tags:

legal counselling war expertly DOBRE

Source:

Share the news:

Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Read more:

19 July 2024

30 липня - вебінар «Місцеві бюджети після схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»

30 липня - вебінар «Місцеві бюджети після...

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) запрошує взяти участь у вебінарі...

19 July 2024

Безбар'єрність шкільних просторів (запис вебінару)

Безбар'єрність шкільних просторів (запис вебінару)

Як зробити шкільні приміщення доступними для всіх, дізнавалися учасники вебінару від Швейцарсько-українського проєкту...

19 July 2024

П’ядицька громада на Прикарпатті тепер має обладнання для сортування та зберігання лохини

П’ядицька громада на Прикарпатті тепер має...

П’ядицька громада в Івано-Франківській області широко відома своїм проєктом вирощення органічної лохини, який...

19 July 2024

Три тисячі робочих місць та близько 6 млрд грн інвестицій: Уряд вніс до реєстру новий індустріальний парк на Київщині

Три тисячі робочих місць та близько 6 млрд грн...

На Київщині з’явиться новий індустріальний парк. Рішення про включення «ГРІН ІНДАСТРІАЛ ПАРК» до Реєстру...