03 March 2024
Logo slogan

Огляд законопроєкту №7406 щодо підтримки роботодавців та працівників в умовах воєнного стану

Експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» підготували огляд проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо підтримки роботодавців та працівників в умовах воєнного стану (реєстр. №7406).

Основною метою законопроєкту є зниження податкового навантаження на заробітну плату та надання суттєвої підтримки роботодавцям та працівникам у воєнний час задля сприяння відновленню економіки, збільшення зайнятості населення, зменшення безробіття, виведення економіки з тіні в частині оплати праці, покращення соціально-економічної ситуації, збільшення надходжень до місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України (в середній перспективі) та посилення партнерства держави та бізнесу.

Проаналізувавши запропоновані зміни, фахівці акцентували увагу на ключових аспектах, які на їхню думку потребують подальшого врегулювання. Експерти вважають за необхідне доопрацювати законопроєкт (реєстр. №7406) із врахуванням зазначених аспектів та вибудувати ефективну модель зниження податкового навантаження на оплату праці у післявоєнний період на основі запровадження простих та зрозумілих правил оподаткування, дотримуючись основ податкового законодавства.


ЗАКОНОДАВЧИЙ ОГЛЯД

проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо підтримки роботодавців та працівників в умовах воєнного стану (реєстр. №7406)

Дата: 25 травня 2022 року

1. Мета:

зниження податкового навантаження на заробітну плату та надання суттєвої підтримки роботодавцям та працівникам у воєнний час задля сприяння відновленню економіки, збільшення зайнятості населення, зменшення безробіття, виведення економіки з тіні в частині оплати праці, покращення соціально-економічної ситуації, збільшення надходжень до місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України (в середній перспективі) та посилення партнерства держави та бізнесу.

2. Статус:

25 травня 2022 р. одержано Верховною Радою України.

26 травня 2022 р. опрацьовується Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

3. Основні законодавчі зміни та їх вплив на діяльність органів місцевого самоврядування:

 1. Законопроєктом пропонуються внесення змін до Податкового кодексу України шляхом доповнення його пунктом 24 такого змісту: «24. Тимчасово, починаючи з 1 липня 2022 року та у період воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, установити такі ставки податку на доходи фізичних осіб щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику у формі заробітної плати (включаючи основну та додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, відповідно до Закону України «Про оплату праці») у зв'язку з трудовими відносинами:
 • якщо такі доходи платника від одного роботодавця не перевищують п’ять встановлених законом мінімальних заробітних плат за календарний місяць, ставка податку становить 9 відсотків бази оподаткування, зазначеної в абзаці першому цього пункту;
 • якщо такі доходи платника від одного роботодавця перевищують п’ять встановлених законом мінімальних заробітних плат за календарний місяць, але не перевищують десять встановлених законом мінімальних заробітних плат, ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування та застосовується до суми перевищення над базою оподаткування, визначеною абзацом другим цього пункту;
 • якщо такі доходи платника від одного роботодавця перевищують десять встановлених законом мінімальних заробітних плат за календарний місяць, ставка податку становить 25 відсотків бази оподаткування та застосовується до суми перевищення над базою оподаткування, визначеною абзацом третім цього пункту».
 1. Законопроєктом пропонуються внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» шляхом доповнення його пунктом такого змісту: «924 . Тимчасово, починаючи з 1 липня 2022 року та у період воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, установити, що єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 1 частини 1 статті 4 цього Закону, встановлюється на суму нарахованої за календарний місяць кожній застрахованій особі заробітної плати (включаючи основну та додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, відповідно до Закону України «Про оплату праці») у такому розмірі:
 • якщо сума заробітної плати не перевищує п’ять встановлених законом мінімальних заробітних плат за календарний місяць, єдиний внесок становить 11 відсотків бази нарахування, зазначеної в абзаці першому цього пункту, але не нижче розміру мінімального страхового внеску;
 • якщо сума заробітної плати не перевищує п’ять встановлених законом мінімальних заробітних плат за календарний місяць, але не перевищує десять встановлених законом мінімальних заробітних плат, єдиний внесок становить 22 відсотки та застосовується до суми перевищення над базою нарахування, визначеною в абзаці другому цього пункту;
 • якщо сума заробітної плати перевищує десять встановлених законом мінімальних заробітних плат за календарний місяць, єдиний внесок становить 29 та застосовується до суми перевищення над базою нарахування, визначеною в абзаці третьому цього пункту.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) незалежно від її (їх) розміру фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи застосовується ставка єдиного внеску, визначена абзацами другим-четвертим цього пункту».

Проблемні аспекти для подальшого врегулювання.

 1. За даними Державної служби статистики України, заробітна плата 85% штатних працівників у грудні 2021 р. не перевищувала 25 тис. грн. Пропонована ставка податку на доходи фізичних осіб для таких платників (9% бази оподаткування) суттєво вплине на зниження фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. За орієнтовними підрахунками зменшення надходжень до місцевих бюджетів ПДФО, що є основним бюджетоутворюючим податком, становитиме 45,98 млрд грн, обласних бюджетів – 11,5 млрд грн до кінця 2022 року та відповідне зменшення доходів Державного бюджету.
 2. Запровадження прогресивного оподаткування доходів, починаючи з 1 липня 2022 року та у період воєнного стану, а саме серед бюджетного року, фактично позбавило можливості врахування таких податкових новацій при плануванні доходів та видатків, уникненню ризиків розбалансування місцевих бюджетів.
 3. Втрата доходів місцевих бюджетів потребуватиме внесення змін до місцевих бюджетів на поточний бюджетний рік в частині перерозподілу та/або зменшення бюджетних видатків, що зумовить негативний влив на належне фінансове забезпечення та організацію публічних послуг на місцевому рівні.
 4. До законопроекту не надано фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України. Зважаючи на суттєве зменшення доходів місцевих бюджетів у вигляді втрати ПДФО через прямий вплив законодавчої ініціативи та відсутність у законопроєкті механізмів чи додаткових ресурсів на компенсацію цих надходжень – доцільно передбачити додаткові компенсатори таких втрат (додаткову дотацію, збільшення % зарахувань ПДФО до місцевого бюджету, інші можливі компенсатори).
 5. Додаткове податкове навантаження на платників податку із заробітною платою вище 65 тис. грн може спричинити такі негативні явища як тінізацію оплати праці та зростання тіньового сектору загалом, імовірну втрату висококваліфікованих кадрів, збільшення вартості товарів та послуг компаній із високим рівнем оплати праці її персоналу тощо.
 6. У законопроєкті та пояснювальній записці не наведено фінансово-економічного обґрунтування щодо розміру ставок прогресивного оподаткування доходів (запропоновано: 9%, 18% та 25% бази оподаткування) та градації доходів, при яких ці ставки застосовуються (запропоновано: 11% бази оподаткування – якщо доходи не перевищують п’ять встановлених законом мінімальних заробітних плат за календарний місяць (до 32500 станом на 1.06.2022), 18% бази оподаткування – якщо доходи перевищують п’ять встановлених законом мінімальних заробітних плат за календарний місяць, але не перевищують десять встановлених законом мінімальних заробітних плат (від 32501 до 65000 грн), 25% бази оподаткування – якщо доходи перевищують десять встановлених законом мінімальних заробітних плат за календарний місяць (понад 65000 грн. станом на 1.06.2022).
 7. Зниження ставки ставка єдиного внеску на суму нарахованої за календарний місяць кожній застрахованій особі заробітної плати (включаючи основну та додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі), при розмірі, меншому ніж п’ять встановлених законом мінімальних заробітних плат за календарний місяць у розмірі 11 відсотків бази нарахування, суттєво вплине на зниження надходжень до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 8. Запропонована законодавча ініціатива зменшує розмір страхового внеску (надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування), що негативно вплине на майбутній розмір пенсії застрахованої особи, а також ставить під сумнів можливості належних виплат за іншими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 9. Існує потреба в ефективній моделі зниження податкового навантаження на оплату праці у післявоєнний період на основі запровадження простих та зрозумілих правил оподаткування, дотримуючись основ податкового законодавства.
21.06.2022 - 15:03 | Views: 3071
Огляд законопроєкту №7406 щодо підтримки роботодавців та працівників в умовах воєнного стану

Tags:

budget law

Source:

Share the news:

Read more:

02 March 2024

5 березня на Конгресових слуханнях обговорять законопроєкт №4298 «Про місцеві державні адміністрації»

5 березня на Конгресових слуханнях обговорять...

5 березня об 11:00 розпочнуться Конгресові слухання на тему: Децентралізація. Законопроєкт № 4298 «Про місцеві...

01 March 2024

Агенції регіонального розвитку Тернопільщини та Сумщини підписали грантові угоди з Проєктом UCORD

Агенції регіонального розвитку Тернопільщини та...

1 березня 2024 року у Києві агенції регіонального розвитку (АРР) Тернопільської та Сумської областей та...

01 March 2024

Зарплати працівників ОМС не менше за мінімальну: депутати зареєстрували законопроект

Зарплати працівників ОМС не менше за...

Працівники органів місцевого самоврядування не можуть отримувати зарплати менші за мінімальну, тому народні депутати...

01 March 2024

Dialogue between Parliament and communities: institution of starostas discussed in Chernivtsi

Dialogue between Parliament and communities:...

On February 28, 2024, in Chernivtsi, a dialogue event on improving the legislation regarding the institution of...