22 липня 2024
Децентралізація

Є всі підстави стверджувати, що децентралізація виконує поставлені завдання, - Яніна Казюк проаналізувала моніторинг реформи

Яніна Казюк, Координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, прокоментувала розроблені індикатори моніторингу результатів фінансової децентралізації, що увійшли до Моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, який опублікував Мінрегіон (дивися тут).

Важливою частиною реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади є кроки, спрямовані на децентралізацію фінансових ресурсів. І про позитивні результати в цьому напрямку свідчать показники виконання місцевих бюджетів, збільшення частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України та індикатори результатів фінансової децентралізації.

Це стало можливим завдяки підвищенню зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, реалізації заходів щодо пошуку резервів їхнього наповнення та підвищення ефективності адміністрування податків і зборів.

Варто відзначити, що об’єднані територіальні громади показують кращі темпи зростання власних доходів, ніж вони становлять по всіх інших рівнях місцевих бюджетів України, навіть більші, ніж по бюджетах міст обласного значення. Щодо напрямків використання коштів органами місцевого самоврядування, зокрема об’єднаних територіальних громад, то тут акценти зміщено від споживацької позиції (очікування дотацій з районного чи обласного бюджетів) до намагань створити ефективний управлінський апарат та спрямувати кошти на розвиток громад, здійснювати аналіз витрачання бюджетних коштів та упереджувати випадки неефективного чи нераціонального їх використання.

Виконання власних доходів місцевих бюджетів

Протягом січня-липня 2017 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 102,8 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження зросли на 25 млрд грн. (+32%).

Надходження власних доходів місцевих бюджетів 366 ОТГ за січень-липень 2017 року  зросли майже у 2 рази та склали 4,7 млрд грн (+2,2 млрд грн).

Враховуючи те, що нові 207 ОТГ, у яких перші місцеві вибори були проведені в 2016 році, тільки в цьому році отримали 60% надходжень від податку на доходи фізичних осіб до свої місцевих бюджетів, то їхні власні ресурси у порівнянні  з аналогічним періодом минулого року зросли в 3 рази та склали 2,5 млрд грн (+1,6 млрд грн).

159 ОТГ вже у 2016 році отримували зарахування 60% ПДФО до своїх бюджетів, тому темп зростання їхніх власних доходів за цей період становить +38% (+612 млн грн), що більше від середнього показника по Україні (темп зростання власних доходів по місцевих бюджетах України склав 32%).

Податок на доходи фізичних осіб

У доходах місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – 59 млрд грн або 57,5% від загальної суми доходів місцевих бюджетів. У порівнянні з січнем-липнем минулого року, надходження податку збільшились на 17,1 млрд грн або на 40,7%.

Плата за землю

Вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до податку на майно і є складовою місцевих податків. У звітному періоді місцевими бюджетами було отримано плати за землю 14,8 млрд грн, що на 15% (на 1,9 млрд грн) більше від надходжень за аналогічний період минулого року. У структурі доходів плата за землю займає 14,4%.

Серед рівнів місцевих бюджетів найвищий показник приросту доходів по відношенню до минулого року спостерігається по бюджетах ОТГ - +19% (середній показник приросту надходжень від плати за землю в цілому по Україні складає 15%).

Єдиний податок

З огляду на зміни до податкового законодавства та розвиток підприємницької діяльності, значний приріст надходжень зафіксовано по єдиному податку. Його сума склала 12,3 млрд грн, що на 3,7 млрд грн (+ 43%) перевищує надходження минулого року.

Серед рівнів місцевих бюджетів найвищий показник приросту доходів по відношенню до минулого року спостерігається в бюджетах ОТГ: +51%, в той час як по бюджетах міст обласного значення приріст становить 43%.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Слід звернути увагу на динамічне зростання доходів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Упродовж січня-липня надходження склали 1,4 млрд грн, що перевищує минулорічний показник на 66%. Високий приріст надходжень свідчить про зацікавленість органів місцевого самоврядування у мобілізації коштів до своїх бюджетів та наявність резервів для подальшого зміцнення фінансової спроможності громад.

Серед рівнів місцевих бюджетів показники приросту доходів є найвищим по бюджетах ОТГ – +71%. По бюджетах міст обласного значення приріст становить 66%.

Плата за надання адміністративних послуг

До місцевих бюджетів надійшло 1,6 млрд грн плати за надання адміністративних послуг, що на 465,4 млн грн більше (+40,7%) від надходжень за минулий рік. По бюджетах міст обласного значення доходи від надання адмінпослуг зросли на 75%.

По бюджетах об’єднаних територіальних громад плата за надання адміністративних послуг збільшилася в 4,8 рази, що зумовлено створенням ОТГ та організацією роботи по наданню адміністративних послуг безпосередньо на територіях об’єднаних громад (створення ЦНАПів, визначення уповноважених осіб по наданню відповідних адміністративних послуг). 

Надходження акцизного податку з роздрібних продаж

Впродовж січня-липня надходження акцизного податку з роздрібних продаж склали 6,7 млрд грн, що, у порівнянні з таким же періодом 2016 року, є більшим на 0,3 млрд грн або на 5%. Це свідчить про те, що протягом липня відбулося зниження надходжень до місцевих бюджетів акцизного податку. Тобто, протягом липня від акцизного податку з палива місцеві бюджети отримали лише 43 млн грн (!), тоді як середньомісячні суми надходжень у попередні періоди складали орієнтовно 500 млн грн.

Одним із головних чинників, що вплинув на це, - майже повна відсутність надходжень акцизного податку з палива у липні, який місцеві бюджети отримують з державного бюджету у розмірі 13,44% акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України палива.

Отже, даний механізм зарахування акцизного податку з палива до місцевих бюджетів є не зовсім ефективним та потребує удосконалення.

Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам

Станом на 1 серпня 2017 року місцеві бюджети одержали 152,5 млрд грн трансфертів, що складає 93,3% від передбачених розписом асигнувань на січень-липень 2017 року.

Місцеві бюджети отримали:

  • базову дотацію – 3,4 млрд грн або 98,8% до розпису асигнувань;
  • субвенцію на соціальний захист населення – 72,7 млрд грн або 98,6%  від передбачених розписом;
  • освітню субвенцію – 33,2 млрд грн або 97,0% до розпису;
    • медичну субвенцію – 31,7 млрд грн або 98,3% до розпису;
    • субвенцію на формування інфраструктури ОТГ – 666,4 млн грн або 99,96% до розпису;
    • субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій – 796,3 млн грн.

Отже, в основному бюджетний розпис державного бюджету щодо надання міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам виконується в повному обсязі.

Видатки місцевих бюджетів

Видатки загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування субвенцій на виплати пільг та субсидій) станом на 1 липня 2017 року склали 154,8 млрд грн, що на 45,7 млрд грн або на 41,9 % більше аналогічного періоду минулого року.

Динаміка питомої ваги окремих видатків

Позитивним фактом є зменшення частки видатків на заробітну плату  та енергоносії в економічній структурі місцевих бюджетів, що говорить про ефективність заходів з енергозбереження та перегляду кадрового потенціалу на місцях.

Так, частка видатків на оплату праці у місцевих бюджетах України зменшилася на 8,6%, енергоносіїв – на 2,9 %, у бюджетах міст обласного значення – відповідно на 7,0 % та 3,2 %.

У бюджетах ОТГ частка видатків на оплату праці збільшилася на 1,1 % за рахунок того, що у 2016 році ще було утворено 207 ОТГ, які отримали відповідні додаткові повноваження, також доукомплектована штатна чисельність працівників 159 ОТГ. Частка коштів на розрахунки за енергоносії в бюджетах ОТГ зменшилася на 1,5 %.

Частка видатків на енергоносії в місцевих бюджетах України зменшилася у зв’язку із зміною системи фінансування бюджетної інфраструктури та запровадження енергоефективних заходів, спрямованих на енергозбереження, розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Видатки бюджету розвитку

У видатках спеціального фонду місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають видатки бюджету розвитку, які мають тенденцію до зростання. Так, у місцевих бюджетах України вони становлять 73,1 %, бюджетах міст обласного значення – 80,0 %, бюджетах ОТГ – 87,2 %.

Слід зазначити, що найбільша частка видатків розвитку, порівняно з середнім показником по Україні, займає в бюджетах ОТГ, що підтверджує ефективність реформи децентралізації та говорить про покращення якості послуг, які надаються населенню громад, зокрема в сільській місцевості.

Також аналіз видатків бюджету розвитку на 1 жителя свідчить про позитивний вплив об’єднання громад на економічний розвиток їх територій. Так, у місцевих бюджетах України цей показник зріс з 248 грн до 427 (на 72,2 %), у тому числі в бюджетах міст обласного значення – з  244 грн до 418 грн (на 71,3 %), а в бюджетах ОТГ – з 73 грн до 230 грн (у 3,3 рази).

Залишки коштів місцевих бюджетів та кошти на депозитних рахунках

Про фінансову спроможність місцевих бюджетів свідчать і залишки коштів, які склалися на рахунках станом на 1 липня  поточного року.

Залишки коштів загального фонду усіх місцевих бюджетів України склали 48,5 млрд грн, у тому числі на казначейських рахунках -  38,3 млрд грн, на депозитних рахунках в банківських установах - 10,2 млрд грн (21% від загальної суми залишків). У порівнянні з початком 2017 року обсяги залишків зросли на 14,9 млрд грн.

Станом на 1 липня поточного року залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів міст обласного значення склали 13,6 млрд грн, у тому числі на депозитних рахунках в банківських установах - 6,5 млрд грн, що становить 48% від загальної суми залишків бюджетів міст обласного значення.

Щодо бюджетів 366 ОТГ, то тут також прослідковується зростання залишків коштів. Станом на 1 липня 2017 року залишки коштів на рахунках громад склали 2,1 млрд грн  та 0,3 млн грн - на депозитних рахунках.

Слід зазначити, що ОТГ ефективніше використовують наявний в їх розпорядженні ресурс, спрямовуючи кошти на розвиток територій, а не накопичуючи їх на депозитних рахунках в банках.

Державна підтримка на розвиток громад та розбудову інфраструктури

Держава також збільшила обсяги надання державної бюджетної підтримки місцевим органам влади на розвиток громад та розбудову інфраструктури.

Так, якщо у 2014 році було передбачено регіонам з державного бюджету на підтримку соціально-економічного розвитку лише 0,5 млрд грн, то в 2016 році обсяг коштів на реалізацію інфраструктурних проектів зріс майже на 7 млрд грн та склав 7,3 млрд грн.  За ці кошти було реалізовано 5904 проекти з підтримки місцевого та регіонального розвитку та 523 органи місцевого  самоврядування отримали кошти на проекти соціально-економічного  розвитку. 

Станом на 1 серпня 2017 року обсяг загальної бюджетної підтримки склав 14,9 млрд грн, що більше майже у 30 разів, порівняно з 2014 роком.

ВИСНОВОК

Отже, варто зазначити, що показники виконання бюджетів відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до подальшого розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва та залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращання умов проживання жителів громади.  

Сьогодні є всі підстави стверджувати про те, що реформа децентралізації виконує поставлені завдання щодо створення належного життєвого середовища для мешканців громад.   І доказом цього є показники виконання місцевих бюджетів.

Примітка:  Експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні взяли участь у розробці індикаторів результатів фінансової децентралізації для Моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, який опубліковувано Мінрегіоном.

21.08.2017 - 13:20 | Переглядів: 18891
Є всі підстави стверджувати, що децентралізація виконує поставлені завдання, - Яніна Казюк проаналізувала моніторинг реформи

Теги:

бюджет стаття Яніна Казюк бюджет аналітика

Джерело:

Поділитися новиною:

Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

22 липня 2024

Українське місто Бар домовилося про співпрацю з містом Бар з Чорногорії

Українське місто Бар домовилося про співпрацю з...

Українське місто Бар, що на Вінниччині, домовилося про співпрацю з містом Бар з Чорногорії. Два муніципалітети стали...

22 липня 2024

«Кроки для спеціалістів. Управліня проєктами відбудови в територіальних громадах» - нова навчальна програма від U-LEAD

«Кроки для спеціалістів. Управліня проєктами...

"U-LEAD з Європою" запрошує долучитися до навчальної програми, яка допоможе громадам підготувати компетентних...

22 липня 2024

У двох ліцеях Вишнівської громади облаштували безбар’єрне середовище для учнів

У двох ліцеях Вишнівської громади облаштували...

Коли йдеться про навчання учнів з особливими освітніми потребами, зволікати з облаштуванням відповідних умов не...

22 липня 2024