16 липня 2024
Децентралізація
Бюджетні інструменти економічного відновлення та розвитку у 2024 році. Частина шоста
Бюджетні інструменти економічного відновлення та розвитку у 2024 році. Частина шоста

Це шоста стаття від експертів Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» з циклу публікацій, присвячений аналізу бюджетних механізмів, спрямованих на забезпечення економічного відновлення та розвитку, інструментів та можливостей для бізнесу та підприємництва, правил для великих інвесторів, стимулюючих важелів для агропромислового комплексу, які впроваджено Законом України «Про державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 р. №3460-ІХ.

Перша частина
Друга частина
Третя частина
Четверта частина
П’ята частина


Частина VI:

Порядок надання компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Порядок надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

 

У системі пріоритетів 2024 року – залучення інвестицій у ключові сектори для стимулювання економічного розвитку, створення нових робочих місць, а також відновлення сільськогосподарського виробництва на розмінованих землях. Саме тому вже сьогодні важливо впровадити ефективні інструменти державної підтримки, створити належне інституційне забезпечення цього процесу та передбачити відповідне фінансування.

Із цією метою Урядом розроблено та затверджено в березні поточного року нові порядки, які визначають механізми надання державної підтримки інвесторів та аграріїв: порядок надання компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідні для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями, а також порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

У державному бюджеті на 2024 рік для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями передбачено 3 000,0 млн гривень, які будуть спрямовані, зокрема, на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та компенсацію вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також 2 000,0 млн гривень на підтримку сільськогосподарського виробництва та розв’язання нагальних проблемних питань аграрної галузі, а саме компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Це дасть змогу потенційним заявникам/інвесторам зі значними інвестиціями активізувати власну інвестиційну діяльність, покращити логістику та зменшити витрати інвестора із значними інвестиціями, забезпечити мультиплікаційний ефект на суміжні галузі, а в перспективі – забезпечити надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності в рамках реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями тощо.

Який порядок компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури? Яким є механізм надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями? В який спосіб здійснюватиметься компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення з метою відновлення виробництва на розмінованих земельних ділянках?

Цим питанням присвячена увага експертів Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» в частині VI циклу «Бюджетні інструменти економічного відновлення та розвитку у 2024 році».

 

Порядок надання компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

 

Умови програми: Порядок надання компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків надання компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями» від 15 березня 2024 року № 292.

Порядок визначає механізм надання компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями, відомості щодо якого включені до реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Отримати державну підтримку зможуть інвестори, які планують реалізувати проєкти тривалістю реалізації до п’яти років у сферах переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшої переробки чи збагачення, транспорту, логістики, освіти, наукової діяльності, охорони здоров’я, поводження з відходами, мистецтва, культури, туризму, спорту, електронних комунікацій.

Джерела компенсації: Мінекономіки здійснює надання компенсації за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Одержувач коштів: інвестор із значними інвестиціями за фактично здійснені та підтверджені витрати заявника, які були зараховані як значні інвестиції, та/або інвестора із значними інвестиціями протягом строку реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями відповідно до умов інвестиційного договору.

Перелік документів для отримання компенсації:

Компенсація надається відповідно до умов спеціального інвестиційного договору, враховуючи загальний та фактично наданий обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями, відповідно до відомостей з реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями щодо таких обсягів державної підтримки.

Мінекономіки враховується обсяг компенсації, наданої інвестору із значними інвестиціями за рахунок коштів місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, відповідно до відомостей з реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Інвестор не пізніше 1 листопада року, в якому очікується отримання такої компенсації, подає до Мінекономіки в паперовій або електронній формі заяву згідно з додатком.

До заяви додаються:

 • копія документа, що підтверджує затвердження (схвалення) замовником проєктної документації на будівництво об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури в установленому законодавством порядку, та копія звіту про результати експертизи проєктної документації на будівництво об’єкта, включаючи її кошторисну частину;
 • копії документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»;
 • копії документів, які підтверджують факт виконання робіт та/або надання послуг, а також факт оплати виконаних робіт і наданих послуг (акти виконаних робіт, платіжні інструкції, виписки з банківських рахунків про перерахування і отримання коштів, інші документи, що підтверджують витрати на будівництво об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури);
 • копія документа, визначена абзацом четвертим пункту 6 Порядку, та звіт про оцінку об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури, складений суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якщо об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, які збудовані та прийняті в експлуатацію до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 року № 292. Базою оцінки є залишкова вартість заміщення (відтворення). Звіт про оцінку об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури може використовуватися протягом строку його дії, зазначеного в ньому, але не більш як шість місяців від дати проведення оцінки. Рецензування звіту про оцінку об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури забезпечується Фондом державного майна.

Достовірність і повноту інформації, наданої в заяві та доданих до неї документах, гарантує інвестор із значними інвестиціями.

Умови та строки отримання рішення про одержання/неодержання компенсації:

Мінекономіки протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви перевіряє пакет документів, а також відомості з реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями щодо наявності такої форми державної підтримки у спеціальному інвестиційному договорі, загального та фактично наданого обсягу державної підтримки та надсилає Фонду державного майна звіт про оцінку об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури для рецензування (у разі його надання відповідно до пункту 7 Порядку).

Фонд державного майна здійснює рецензування звіту про оцінку об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури протягом 14 календарних днів з дати отримання звіту.

Мінекономіки перевіряє зазначену в заяві суму компенсації та фактично наданий обсяг державної підтримки відповідно до відомостей, зазначених у реєстрі інвестиційних проєктів із значними інвестиціями, з метою уникнення перевищення загального обсягу державної підтримки.

Мінекономіки повертає інвестору із значними інвестиціями заяву з обґрунтуванням підстав, якщо під час перевірки виявлено:

 • що пакет документів, визначених пунктом 6 або 7 цього Порядку, неповний;
 • недостовірність інформації, зазначеної в поданих документах;
 • відсутність у спеціальному інвестиційному договорі положень про надання державної підтримки у формі компенсації;
 • що фактично надана державна підтримка досягла загального обсягу державної підтримки.

Інвестор із значними інвестиціями має право повторно подати заяву після усунення підстав для її повернення, визначених абзацами другим та третім пункту 10 цього Порядку, але не пізніше ніж до 20 листопада року, в якому очікується отримання компенсації. Заяви, подані до Мінекономіки після 20 листопада року, в якому очікується отримання компенсації, Мінекономіки не розглядаються та пакет документів повертається інвестору із значними інвестиціями.

У разі відсутності видатків у державному бюджеті для надання компенсації Мінекономіки протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви повертає її інвестору із значними інвестиціями з обґрунтуванням підстави повернення. Інвестор із значними інвестиціями має право повторно подати заяву в наступних бюджетних періодах протягом дії спеціального інвестиційного договору.

Мінекономіки протягом 30 робочих днів з дати отримання заяви приймає рішення про:

 • надання компенсації;
 • надання часткової компенсації у разі відсутності в державному бюджеті повного обсягу коштів, необхідних для компенсації (у такому разі компенсація надається відповідно до затверджених бюджетних асигнувань за бюджетною програмою, яка передбачає надання компенсації, згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням відповідних фактичних надходжень, та у інвестора із значними інвестиціями є право подати заяву про отримання недоотриманої суми компенсації в наступних бюджетних періодах у рамках дії спеціального інвестиційного договору);
 • надання часткової компенсації у разі, коли зазначений у заяві обсяг компенсації призведе до перевищення загального обсягу державної підтримки з урахуванням фактично наданого відповідно до відомостей з реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями (у такому разі обсяг часткової компенсації не повинен призвести до перевищення загального обсягу державної підтримки);
 • відмову в наданні компенсації, якщо під час розгляду заяви було виявлено факт надання державної підтримки в будь-якій іншій формі державної підтримки, що призвело до досягнення загального обсягу державної підтримки, або за результатом рецензування звіту про оцінку об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури такий звіт класифіковано за ознаками, визначеними абзацами четвертим або п’ятим пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 (у разі надання такого звіту відповідно до пункту 7 цього Порядку).

Рішення про надання компенсації, надання часткової компенсації, відмову в наданні компенсації затверджується наказом Мінекономіки. Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення інформує інвестора із значними інвестиціями про прийняте рішення через надсилання йому копії наказу.

Для супроводу в підготовці та реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями заявник має звернутися до UkraineInvest за інформаційною та консультативною допомогою.

Рис. 1. Алгоритм надання компенсації вартості збудованих суб’єктом підприємництва із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

 

Порядок надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж

 

Умови програми: Порядок надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків надання компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями» від 15 березня 2024 року № 292.

Цей Порядок визначає механізм надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями, відомості щодо якого включені до реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями (далі – компенсація).

Джерела компенсації: Мінекономіки здійснює надання компенсації за рахунок коштів державного бюджету, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Одержувач коштів: Компенсація надається інвестору із значними інвестиціями за фактично здійснені та підтверджені витрати заявника, які були зараховані як значні інвестиції, та/або інвестора із значними інвестиціями протягом строку реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями відповідно до умов спеціального інвестиційного договору.

Перелік документів для отримання компенсації:

Інвестор із значними інвестиціями, який має намір отримати компенсацію, якщо умовами спеціального інвестиційного договору передбачено надання державної підтримки у формі компенсації за рахунок коштів державного бюджету, подає до Мінекономіки в паперовій або електронній формі не пізніш як 1 листопада року, в якому очікується отримання компенсації, заяву.

До заяви додаються:

 • копії технічних умов та проєктно-кошторисної документації (у разі, коли розроблення замовником проєктно-кошторисної документації передбачено законодавством) на будівництво, в яких зазначені відомості про параметри підключення або приєднання до інженерно-транспортних мереж;
 • копії договору (договорів) про виконання робіт і надання послуг, пов’язаних з підключенням або приєднанням до інженерно-транспортних мереж;
 • копії документів, які підтверджують факт виконання робіт та/або надання послуг, а також факт оплати виконаних робіт і наданих послуг (акти виконаних робіт, платіжні інструкції, виписки з банківських рахунків про перерахування і отримання коштів, інші документи, що підтверджують витрати на приєднання до інженерно-транспортних мереж);
 • копії виписки з банківських рахунків про перерахування і отримання плати за підключення/приєднання до інженерно-транспортних мереж (у разі, коли це передбачено законодавством).

Інвестор із значними інвестиціями гарантує достовірність і повноту інформації, наданої в заяві та доданих до неї документах.

Умови та строки отримання рішення про одержання/неодержання компенсації:

Мінекономіки протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви перевіряє пакет документів, достовірність інформації, зазначеної в них, а також відомості з реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями щодо наявності такої форми державної підтримки у спеціальному інвестиційному договорі, загального та фактично наданого обсягу державної підтримки.

Компенсація надається відповідно до умов спеціального інвестиційного договору з урахуванням загального та фактично наданого обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями та відповідно до відомостей з реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями щодо таких обсягів державної підтримки.

Під час надання компенсації Мінекономіки враховується обсяг компенсації, наданої інвестору із значними інвестиціями за рахунок коштів місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, відповідно до відомостей з реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Якщо під час розгляду заяви інвестору із значними інвестиціями було надано державну підтримку в будь-якій іншій формі державної підтримки, передбаченій спеціальним інвестиційним договором, Мінекономіки перевіряє зазначену в заяві суму компенсації та фактично наданий обсяг державної підтримки відповідно до відомостей, зазначених у реєстрі інвестиційних проєктів із значними інвестиціями, з метою уникнення перевищення загального обсягу державної підтримки.

Мінекономіки повертає інвестору із значними інвестиціями заяву з обґрунтуванням підстав, якщо під час перевірки виявлено:

 • що пакет документів, визначених пунктом 6 цього Порядку, неповний;
 • недостовірність інформації, зазначеної в поданих документах;
 • відсутність у спеціальному інвестиційному договорі положень про надання державної підтримки у формі компенсації;
 • що фактично надана державна підтримка досягла загального обсягу державної підтримки.

Інвестор із значними інвестиціями має право повторно подати заяву після усунення підстав для її повернення, але не пізніше ніж до 20 листопада року, в якому очікується отримання компенсації. Заяви, подані до Мінекономіки після 20 листопада року, в якому очікується отримання компенсації, Мінекономіки не розглядаються, та пакет документів повертається інвестору із значними інвестиціями.

У разі відсутності видатків у державному бюджеті для надання компенсації Мінекономіки протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви повертає її інвестору із значними інвестиціями з обґрунтуванням підстави повернення. Інвестор із значними інвестиціями має право повторно подати заяву в наступних бюджетних періодах протягом дії спеціального інвестиційного договору.

Мінекономіки протягом 14 робочих днів з дати отримання заяви приймає рішення про:

 • надання компенсації;
 • надання часткової компенсації у разі відсутності в державному бюджеті повного обсягу коштів, необхідних для надання компенсації (у такому разі компенсація надається відповідно до затверджених бюджетних асигнувань за бюджетною програмою, яка передбачає надання компенсації, згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням відповідних фактичних надходжень, та у інвестора із значними інвестиціями є право подати заяву про отримання недоотриманої суми компенсації в наступних бюджетних періодах у рамках дії спеціального інвестиційного договору);
 • надання часткової компенсації, коли зазначений у заяві обсяг компенсації призведе до перевищення загального обсягу державної підтримки з урахуванням фактично наданого відповідно до відомостей з реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями (у такому разі обсяг часткової компенсації не повинен призвести до перевищення загального обсягу державної підтримки);
 • відмову в наданні компенсації, якщо під час розгляду заяви було надано державну підтримку в будь-якій іншій формі державної підтримки, що призвело до досягнення загального обсягу державної підтримки.

Рішення про надання компенсації, надання часткової компенсації, відмову в наданні компенсації затверджується наказом Мінекономіки.

Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення інформує інвестора із значними інвестиціями про прийняте рішення через надсилання йому копії наказу.

Для супроводу в підготовці та реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями заявник має звернутися до UkraineInvest за інформаційною та консультативною допомогою.

Рис. 2. Алгоритм надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж

 

Підсумовуючи цей тематичний розділ, варто підкреслити, що залучення інвестицій – запорука для успішної швидкої відбудови та розвитку економіки України. Держава та бізнес уже сьогодні мають формувати основи майбутньої інтеграції до ринків Європейського Союзу. Інвестори, які готові реалізувати в Україні проєкти вартістю від 12 млн євро, отримають вже в поточному році максимальне сприяння та підтримку у вигляді супроводу, податкових та митних пільг, компенсації витрат вартості збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або підключення до інженерно-транспортних мереж тощо.

У цьому контексті важливо зазначити, що відповідно до пункту 2 постанови від 15 березня 2024 року № 292 «Про затвердження порядків надання компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями» органам місцевого самоврядування рекомендовано під час прийняття рішення про надання компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями, за рахунок коштів місцевого бюджету керуватися зазначеними порядками. Отже, необхідність посилення управлінських зусиль органів влади територіальних громад щодо залученості до розвитку інвестиційного потенціалу, а також створення сприятливих умов для залучення зовнішніх інвестицій для вирішення нагальних завдань відбудови та відновлення економічного розвитку актуалізує їхню роль в умовах сьогодення, а завдання набувають нового сенсу.

 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення

 

Умови програми: Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення, затверджений постановою КМУ від 12 березня 2024 року № 284.

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення» (далі – бюджетні кошти), з метою відновлення сільськогосподарського виробництва на розмінованих земельних ділянках.

Розпорядники коштів: головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є бюджетна установа «Центр гуманітарного розмінування» (далі – Центр).

Розмір компенсації: компенсація здійснюється на безповоротній основі за фактично надані сертифікованими операторами протимінної діяльності послуги з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення в поточному році в розмірі 80% вартості таких послуг за рахунок бюджетних коштів та 20% – за рахунок коштів сільськогосподарських товаровиробників.

Право на компенсацію мають: юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми або фізичні особи-підприємці, які виробляють товарну сільськогосподарську продукцію на земельних ділянках, які перебувають у їх власності, та/або на орендованих ними земельних ділянках сільськогосподарського призначення (далі – сільськогосподарські товаровиробники), а також сільськогосподарські товаровиробники, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності відповідно до вимог Закону України «Про протимінну діяльність в Україні».

Територіальне поширення: гуманітарне розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які розташовані поза межами територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, перелік яких формується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 року №1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією».

Вимоги до учасників: компенсація не надається сільськогосподарському товаровиробнику:

 • стосовно якого порушено справу про банкрутство та/або якого визнано банкрутом, та/або який перебуває на стадії припинення та/або ліквідації;
 • який має податковий борг на 1 число місяця, що передує місяцю, в якому надійшов запит від Центру;
 • який віднесений до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), згідно з відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;
 • кінцевим бенефіціаром якого є громадянин держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або особа, яка належить або належала до терористичних організацій, юридична особа, в якій особа, яка належить або належала до терористичної організації, є учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром.

Механізм та умови отримання компенсації:

Компенсація надається одноразово за розмінування кожної земельної ділянки.

Для отримання компенсації сільськогосподарський товаровиробник подає заявку (форма ЗАЯВКА) на отримання компенсації (далі – заявка), яка програмними засобами Державного аграрного реєстру (далі – Реєстр) формується відповідно до Порядку ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року № 573 «Про функціонування Державного аграрного реєстру» (Офіційний вісник України, 2021 рік, № 46, ст. 2869), за формою згідно з додатком 1.

Формування заявки закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Після формування заявки засобами Реєстру заявка блокується для редагування та передається на розгляд Центру в порядку, визначеному в договорі про взаємодію. Повторне подання заявки щодо тих же земельних ділянок не може бути здійснено у разі отримання компенсації на їх розмінування.

Сільськогосподарський товаровиробник несе відповідальність за достовірність і повноту інформації, вказаної в заявці, з урахуванням вимог, визначених у пункті 6 цього Порядку, відповідно до законодавства.

Відповідність сільськогосподарського товаровиробника вимогам, визначеним у пункті 4 та абзацах другому, четвертому і п’ятому пункту 6 цього Порядку, перевіряється Центром, виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, що міститься в особистому електронному кабінеті сільськогосподарського товаровиробника в Реєстрі або на інших офіційних державних ресурсах.

Центр здійснює представництво інтересів сільськогосподарського товаровиробника та проводить закупівлі послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до заявки, поданої таким товаровиробником.

Визначення очікуваної вартості закупівлі послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється відповідно до методичних рекомендацій щодо обчислення вартості робіт з гуманітарного розмінування, що затверджуються Мінекономіки.

За результатами проведення закупівлі укладається договір на надання послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення (далі – договір) між Центром та переможцем процедури закупівлі/виконавцем договору, визначеним за результатами закупівлі.

Центр надсилає завірену копію договору сільськогосподарському товаровиробнику та інформує його про це в особистому електронному кабінеті Реєстру через надсилання повідомлення в електронній формі.

Сільськогосподарський товаровиробник протягом п’яти днів після отримання завіреної копії договору від Центру відкриває в уповноваженому банку спеціальний ескроу-рахунок для компенсації (далі – ескроу-рахунок) та перераховує на нього 20% вартості послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зазначеної в договорі, про що уповноважений банк повідомляє Центру.

У разі, коли сільськогосподарський товаровиробник не виконав вимоги, визначені в абзаці шостому цього пункту, Центр розриває договір, про що повідомляє сільськогосподарському товаровиробнику.

Центр на підставі договорів та інформації, отриманих від уповноважених банків, щомісяця до 5 числа формує подання щодо здійснення компенсації (далі – подання) в межах помісячного плану асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету за формою згідно з додатком 2, в якому зазначаються кількість сільськогосподарських товаровиробників та обсяг компенсації, що підлягає перерахуванню, у розмірі 80% вартості послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зазначеної в договорі, та надсилає його до Мінекономіки з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

На підставі подання Мінекономіки здійснює розподіл відкритих асигнувань у межах затверджених бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення» для їх подальшого перерахування Центром уповноваженим банкам з метою надання компенсації сільськогосподарським товаровиробникам.

Для виплати компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок бюджетних коштів Центр відкриває в Казначействі реєстраційні рахунки загального та спеціального фонду державного бюджету (далі – реєстраційні рахунки).

Центр перераховує бюджетні кошти з реєстраційних рахунків на підставі подання та платіжної інструкції уповноваженим банкам відповідно до договору про взаємодію.

Уповноважені банки протягом трьох робочих днів з дати отримання бюджетних коштів від Центру перераховують їх на ескроу-рахунки, відкриті сільськогосподарськими товаровиробниками, про що інформують Центр, сільськогосподарських товаровиробників та сертифікованих операторів протимінної діяльності.

Після завершення надання послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення сертифікований оператор протимінної діяльності за погодженням із сільськогосподарським товаровиробником надсилає для підписання до Центру первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факт наданих таких послуг, у двох примірниках та акт проведення інспектування очищеної/розмінованої території або сертифікат про передавання відповідальності щодо очищеної території.

Після надходження завірених копій документів від Центру уповноважений банк протягом одного робочого дня перераховує кошти в розмірі фактично здійснених витрат з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, підтверджених первинними бухгалтерськими документами, з ескроу-рахунка, відкритого сільськогосподарським товаровиробником, на зазначений у договорі рахунок сертифікованого оператора протимінної діяльності, про що повідомляє Центру.

Рис. 3. Алгоритм отримання компенсації за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення

 

Варто усвідомити, що забруднення територій вибухонебезпечними предметами є критичною проблемою, яка виникла внаслідок війни. Очистити та повернути якнайшвидше в господарське використання землі та інфраструктуру, створити безпечні умови для населення – одне з ключових завдань, що прагне вирішити Уряд у співпраці з міжнародними партнерами.

Органи місцевого самоврядування, що перебувають на відповідних територіях, в свою чергу мають докласти зусиль задля популяризації цієї програми серед аграріїв, донесення до них відповідної інформації, а також максимально сприяти якнайшвидшому розмінуванню земель сільськогосподарського призначення. Це сприятиме як збільшенню товарного виробництва, економічному відновленню громад, так і нормалізації життя та покращенню добробуту населення.

Переглядів: 641
Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Новини на тему: бюджет
Читайте також: