23 липня 2024
Децентралізація
Зміни щодо бюджетної звітності: роз’яснення для громад
Зміни щодо бюджетної звітності: роз’яснення для громад

Міністерство фінансів України оновило Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Зміни набудуть чинності з дня офіційного опублікування цього наказу у Офіційному віснику України. Про ці та інші зміни щодо бюджетної звітності у роз’ясненні, підготовленому експертами Програми USAID DOBRE.


Міністерством фінансів України наказом від 11.12.2023 №683 «Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (далі – Зміни) оновлено Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (далі – Порядок № 938). Наказ набуває чинність з дня його офіційного опублікування у Офіційному віснику України.

Ці Зміни підготовлені на виконання п. 133 Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022–2025 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1805-р яким передбачено удосконалення форм звітності про виконання місцевих бюджетів для забезпечення порівняння фактичних видатків із затвердженими.

Відповідно до Змін у складі бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів започатковується складання органами Казначейства Звіту про виконання показників розподілу видатків місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства України відповідно до вимог статті 43 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс). Ця норма визначена частиною 2 статті 78 Кодексу.

Однією із складових казначейського обслуговування місцевих бюджетів є ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

Згідно з вимогами статті 80 Кодексу звітність про виконання місцевих бюджетів подається органами Казначейства відповідним місцевим фінансовим органам у порядку і терміни, встановлені законодавством, із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства (далі – АС «Є-Звітність»).

Тож відповідно до Змін органи Казначейства складатимуть у складі бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів Звіт про виконання показників розподілу видатків місцевих бюджетів.

Далі детальніше про правила складання, форму та терміни надання фінансовим органам Звіту про виконання показників розподілу видатків місцевих бюджетів.

 

Правила складання Звіту про виконання показників розподілу видатків місцевих бюджетів

Взаємовідносини між органами Казначейства та місцевими фінансовими органами щодо складання бюджетної звітності визначені главою 18 Порядку № 938 «Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів».

Для забезпечення складання органами Казначейства нового Звіту про виконання показників розподілу видатків місцевих бюджетів фінансові органи готуватимуть інформацію про виконання показників розподілу видатків місцевого бюджету та подаватимуть її до органів Казначейства із застосуванням «АС «Є-Звітність».

Таку інформацію місцеві фінансові органи мають подавати щокварталу та щороку у терміни встановлені Казначейством.

З цією метою відповідно до Змін абзац п’ятий пункту 18.5 глави 18 Порядку № 938 замінили абзацами п’ятим – восьмим нового змісту. Також зазнав уточнення абзац дев’ять цього ж пункту. Зміни представлені у таблиці.

 

Було
Стало
18.5. Фінансові органи готують та подають до органів Казначейства із застосуванням «АС «Є-Звітність»:
18.5. Фінансові органи готують та подають до органів Казначейства із застосуванням «АС «Є-Звітність»:
абзац 5
щокварталу та щороку – інформацію про стан гарантованих Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів та про надані місцеві гарантії.
 
абзаци 5 - 8
щокварталу та щороку:
інформацію про стан гарантованих Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів;
інформацію про надані місцеві гарантії;
інформацію про виконання показників розподілу видатків місцевого бюджету (починаючи з періоду за І квартал 2024 року).
абзац 9
Інформація надається за формами, встановленими законодавством, та у терміни, визначені органом Казначейства.
абзац 9
Інформація надається за формами, встановленими Міністерством фінансів України, та у терміни, визначені органом Казначейства.

 

Отже, починаючи з періоду за І квартал 2024 року місцеві фінансові органи мають подавати у терміни, визначені органом Казначейства, інформацію про виконання показників розподілу видатків місцевого бюджету.

З урахуванням отриманої від місцевих фінансових органів інформації про виконання показників розподілу видатків відповідного місцевого бюджету органом Казначейства формуватиметься Звіт про виконання показників розподілу видатків місцевих бюджетів.

Інструкція про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів затверджена наказом Державної казначейської служби України від 06.02.2018 № 36 (далі – Наказ № 36). Проте, наразі названою інструкцією ще не визначено вимоги до розкриття елементів нової форми бюджетної звітності - Звіту про виконання показників розподілу видатків місцевих бюджетів. Тож очікуємо найближчим часом змін.

 

Форма Звіту про виконання показників розподілу видатків місцевих бюджетів

Форми бюджетної звітності встановлені Міністерством фінансів України наказом від 17.01.2018 № 12 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів».

За інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Міністерства фінансів України, форма Звіту про виконання показників розподілу видатків місцевих бюджетів затверджена наказом від 11.12.2023 № 685 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 січня 2018 року № 12» (далі – Наказ № 685).

У звіті передбачено розкриття інформації про видатки місцевого бюджету за такими показниками:

 • затверджено місцевою радою на звітний рік*;
 • затверджено місцевою радою на звітний рік з урахуванням змін*;
 • виконано за звітний період (рік).

*Примітка: заповнюється на підставі рішення про місцевий бюджет.

Акцентуємо, що видатки у звіті будуть класифікуватися за бюджетними програмами та функціями, з виконанням яких пов'язані видатки місцевого бюджету. Тож окрім кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів будуть вказуватися відповідні їм коди типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та коди функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

Важливо! Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету, відповідно до вимог частини 2 статті 10 Кодексу, формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету відповідно до вимог частини 4 статті 76 Кодексу щорічно визначається у рішенні про місцевий бюджет.

Код кожної бюджетної програми має відповідність коду функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793).

Вказані вище показники будуть наводитись у звіті у розрізі загального і спеціального фондів бюджету із деталізацією інформації на видатки споживання (із виокремленням видатків на оплату праці; комунальні послуги та енергоносії) та видатки розвитку.

До відома! Складові частини видатків розвитку та видатків споживання визначені наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Інформація за показником «затверджено місцевою радою на звітний рік» у бюджетній звітності буде представлятися вперше.

Відповідно до пункту 3 Наказу № 685 вказаний звіт складається за показниками видатків окремого місцевого бюджету і не підлягає консолідації.

 

Терміни надання звітів місцевим фінансовим органам

Починаючи зі звіту за І квартал 2024 року органами Казначейства буде складатися Звіт про виконання показників розподілу видатків місцевих бюджетів та подаватися відповідним місцевим фінансовим органам у терміни встановлені органом Казначейства.

Слід зазначити, що терміни подання бюджетної звітності управліннями Казначейства відповідним фінансовим органам визначені пунктом 3.10 розділу ІІІ Наказу № 36.

Так, бюджетна звітність в електронному вигляді подається управліннями Казначейства відповідним фінансовим органам для опрацювання та в разі потреби надання своїх зауважень органам Казначейства:

 • квартальна звітність – за 2 дні до подачі Головному управлінню Казначейства;
 • річна звітність – за 5 днів до подачі Головному управлінню Казначейства.

Водночас Головні управління Казначейства встановлюють строки подання квартальної та річної бюджетної звітності управлінням Казначейства з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне її подання Казначейству (пункт 3.11 розділу ІІІ Наказу № 36).

Відповідно до вимог частини 4 статті 80 Кодексу терміни встановлюються органами Казначейства з таким розрахунком, щоб забезпечити подання квартального і річного звітів про виконання місцевого бюджету до відповідної місцевої ради місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.


Посилання на НПА та ресурси, що згадані у роз’ясненні:

 1. Наказ Міністерства фінансів України від 11.12.2023 № 683 «Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів». Електронний ресурс. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/RE41298;
 2. Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12#Text;
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1805-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки та плану заходів з її реалізації». Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-2021-%D1%80#Text;
 4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text;
 5. Наказ Державної казначейської служби України від 06.02.2018 № 36 «Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України зі складання бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів». Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0036840-18#Text;
 6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Електронний ресурс. Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/decrees_2023-609;
 7. Наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету». Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0793201-17#Text;
 8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2018 № 12 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів». Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0012201-18#Text;
 9. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію». Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#Text.

Це роз’яснення стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Переглядів: 1612
Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Новини на тему: бюджет
Читайте також: