20 червня 2024
Децентралізація

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: новації лютого 2023 року - експертне роз'яснення

Незабаром набувають чинності зміни до Порядку №938, внесені наказами Міністерства фінансів України від 30.12.2022 №477 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та від 23.01.2023 №35 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2022 року N 477».

Ці накази започатковують та оновлюють ряд вимог і типових форм документів, що застосовуються в процесі виконання місцевих бюджетів шляхом казначейського обслуговування бюджетних коштів, про що йдеться у роз’ясненні експертів Програми DOBRE.


Згідно з вимогами статті 78 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), при виконанні місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Кодексу. При цьому Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України. Організаційні взаємовідносини цього процесу регулює Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (далі – Порядок № 938).

Експерти Програми DOBRE у роз’ясненні аналізують зміни до Порядку № 938, внесені наказами Міністерства фінансів України (далі – Мінфін) від 30.12.2022 №477 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та від 23.01.2023 №35 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2022 року N 477» (далі – Зміни). Названими наказами  започатковано та оновлено ряд вимог і типових форм документів, що застосовуються в процесі виконання місцевих бюджетів шляхом казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Розглянемо докладніше, що ж змінилося.

Перше. Порядок № 938 доповнено новою нормою, за якою розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів подають платіжні та інші документи до органів Казначейства в паперовій формі разом з електронним носієм інформації, на якому записано файли проєктів цих документів (п. 1.6 глави 1 «Загальні положення»).

 

Друге. Змінами встановлено вимоги щодо застосування платіжних інструкцій при здійснені безготівкових розрахунків замість платіжних доручень.

Насамперед слід наголосити, що форму платіжної інструкції Змінами не визначено. Відповідно до актуалізованих вимог п. 10.3 глави 10 «Здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів» Порядку № 938 слід застосовувати форму платіжної інструкції, визначену Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2012 N 1407 (далі – Порядок №1407).

Нагадаємо, що нещодавно наказом від 13.12.2022 №430 Мінфін скоригував, зокрема, норми Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, а також Порядку № 1407. Саме цим наказом із урахуванням змін внесених наказом Мінфіну від 02.01.2023  №1 було затверджено форму платіжної інструкції та пояснення щодо її заповнення, оформленої в паперовій або електронній формі (додаток 35 до Порядку № 1407, пункт 11.6 Порядку № 1407).

Обов'язкові реквізити, строк дії платіжних інструкцій (у тому числі тих, які формують органи Казначейства для здійснення внутрішніх операцій) та вимоги щодо їх заповнення визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163.

Платіжні інструкції подаються до органів Казначейства в паперовій або електронній формі. У паперовій формі платіжні інструкції подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків.

У разі невідповідності дати подання платіжної інструкції у паперовій формі даті, зазначеній у полі "Дата складання", на всіх примірниках такої інструкції обов'язково проставляють дату її отримання та підпис відповідного працівника органу Казначейства.

Важливо акцентувати увагу на тому, що під час підписання платіжної інструкції у паперовій формі не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення платіжної інструкції в кілька прийомів. Органи Казначейства не приймають такі платіжні інструкції до виконання.

Важливо! Відповідно до п. 3 наказу Мінфіну від 30.12.2022 №477,  Державна казначейська служба України у місячний строк з дня набрання чинності цим наказом має вжити заходів щодо забезпечення здійснення платежів на підставі платіжних інструкцій.

 

Третє. Визначено терміни подання фінансовими органами до органів Казначейства довідки про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті та окремі правила складання цієї довідки. Відповідно, новими нормами доповнено главу 3 «Обслуговування місцевих бюджетів за доходами» Порядку № 938.

Нагадаємо, що згідно з п. 13 глави 3 Порядку № 938 для зарахування надходжень до місцевих бюджетів в іноземній валюті місцеві фінансові органи відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Після зарахування коштів (крім власних надходжень) місцеві фінансові органи складають на паперових та електронних носіях довідку про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті та не пізніше трьох робочих днів після надходження коштів на рахунки в установах банків подають її до органів Казначейства для відображення в обліку надходжень відповідних місцевих бюджетів.

Так, для забезпечення відповідності гривневого еквівалента валютних коштів, які перебувають на рахунках в установах банку, показникам обліку органів Казначейства місцеві фінансові органи щомісячно в термін до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом, подаватимуть довідку про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті (п. 3.13 глави 3).

Слід звернути увагу, що саму форму довідки про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті викладено у новій редакції.

Довідка про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті складається за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.

Після взяття на облік довідки про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 13 до Порядку №938.

Один примірник довідки про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті повертається місцевому фінансовому органу, інший примірник зберігається в органі Казначейства.

 

Четверте. Відтепер Казначейство щоденно надаватиме Мінфіну інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Мінфіном та Казначейством (п. 4.22 глави 4 «Основні положення про складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів і основні вимоги до неї»).

 

П’яте. Скориговані положення глави 14 «Міжбюджетні трансферти» Порядку № 938 в частині механізму зарахування міжбюджетних трансфертів до загального і спеціального фондів місцевих бюджетів та їх спрямування до відповідних місцевих бюджетів. Внесені зміни до абзацу першого пункту 14.2 та абзацу першого пункту 14.3, а саме:

Було
Стало
14.2. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки загального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим перерахуванням на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду місцевих бюджетів. У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами.
14.2 Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки загального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з установленим порядком спрямовуються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду місцевих бюджетів
14.3. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим перерахуванням на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів. У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами.
14.3. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з установленим порядком спрямовуються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів.

 

Шосте. Главу 17 «Надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів місцевих бюджетів» доповнено новим пунктом 17.9: "У разі надання кредитів за рахунок коштів місцевих бюджетів кредитори подають органам Казначейства лист з інформацією щодо сум, які вплинули на заборгованість за кредитами (надання пільг позичальникам, списання заборгованості позичальника тощо), із зазначенням відповідного нормативно-правового акта та кодів програмної класифікації видатків та кредитування бюджету". Це дозволить органам Казначейства операції, що вплинули на заборгованість за кредитами, відображати у бухгалтерському обліку з виконання місцевих бюджетів.

 

Сьоме. Викладено у новій редакції окремі довідки та порядки їх заповнення та форма відбитка штампа органу Казначейства, а саме:

 • Довідка про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті (додаток 3 до Порядку № 938);
 • Форма відбитка штампа органу Казначейства (додаток 13 до Порядку № 938)
 • Довідка про операції в національній валюті (додаток 22 до Порядку № 938);
 • Довідка про надходження у натуральній формі (додаток 25 до Порядку № 938).

Крім того, зазнали певних уточнень додатки 1-12; 14-19; 29-32 до Порядку № 938.

Накази Мінфіну від 30.12.2022 № 477 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та від 23.01.2023 № 35 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2022 року N 477» набули чинності з дня опублікування, тобто з 07 лютого 2023 року (Офіційний вісник України від 07.02.2023 № 13).

 

Посилання на НПА та ресурси, що згадані у роз’ясненні:

 • Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI «Бюджетний кодекс України». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text;    
 • Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12#Text;
 • Наказ Міністерства фінансів України від 30.12.2022 №477 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів». Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/re39160?an=&ed=&dtm=≤
 • Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2023 №35 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2022 року N 477». Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/RE39209?an=1&hide=true;
 • Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13#Text;
 • Постанова Правління Національного банку України 29.07.2022  №163 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0163500-22#Text;
 • Наказ Міністерства фінансів України від 13.12.2022 №430 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1694-22#Text;
 • Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2023  №1 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430».  Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0017-23#n2;
 • Зміст «Офіційного вісника України» від 07.02.2023 №13. Режим доступу: http://dpcoi.com.ua/news.

(с) Ця публікація стала можливою завдяки щирій̆ підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

20.02.2023 - 17:26 | Переглядів: 19914
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: новації лютого 2023 року - експертне роз'яснення

Теги:

бюджет експертно DOBRE бюджет методика DOBRE фінанси

Джерело:

Поділитися новиною:

Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

19 червня 2024

19 червня 2024

Освітній Маркер: Що нового в освіті за травень

Освітній Маркер: Що нового в освіті за травень

  У новому випуску проєкту «Освітній маркер» ведучі Ярослава Мозгова та Ярослав Лисенко підбивають підсумки...

19 червня 2024

На Київщині обговорили впровадження реформи профільної середньої освіти

На Київщині обговорили впровадження реформи...

Тривають громадські обговорення реформи профільної середньої освіти в регіонах. 18 червня в Київській області...

19 червня 2024

Вакансії у шведську Програму підтримки реформ децентралізації та відновлення в Україні

Вакансії у шведську Програму підтримки реформ...

SALAR International оголошує вакансії у шведську Програму підтримки реформ децентралізації та відновлення в Україні,...