22 липня 2024
Децентралізація

Порядок обліку автомобіля, отриманого у вигляді гуманітарної допомоги - роз’яснення для громад

Відповідно до запитань від представників громад-учасниць Програми DOBRE, експерти Програми DOBRE надають роз’яснення щодо Порядку обліку автомобіля, отриманого у вигляді гуманітарної допомоги.

У роз’ясненні:

 • правові засади отримання гуманітарної допомоги;
 • варіанти отримання та обліку допомоги:
 1. ОМС – отримувач передає допомогу набувачам, визначеним донором;
 2. ОМС – отримувач самостійно розподіляє допомогу між набувачами;
 3. ОМС – набувач отримує і безпосередньо використовує допомогу).

 

Порядок обліку автомобіля, отриманого у вигляді гуманітарної допомоги

 

Правові засади отримання

Правові, організаційні та соціальні засади отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги визначено Законом № 1192[1].

Гуманітарною допомогою вважається цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг. Така допомога надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном.

Надання гуманітарної допомоги може бути зумовлено соціальною, матеріальною незабезпеченістю її отримувачів, їх важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану. Зокрема, йдеться про наслідки стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення. Також гуманітарна допомога може надаватися для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Слід розуміти, що гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону № 1192.

Далі окреслимо коло учасників процесу надання-отримання гуманітарної допомоги та визначимо місце і роль ОМС у ньому.

Зокрема, донорами (іноземні, вітчизняні) є юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

У свою чергу, отримувачами гуманітарної допомоги можуть бути юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабміном в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги (у т. ч. й підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважені ними держустанови та ОМС).

При цьому набувачами гуманітарної допомоги є фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається.

Важливо! Особа отримувача та набувача допомоги може збігатися. З огляду на вищезазначене, ОМС можуть бути як отримувачами гуманітарної допомоги, так її набувачами. Тобто ОМС можуть отримувати допомогу від донорів з метою її подальшої розподілу і передачі безпосереднім її набувачам. Водночас ОМС цілком можуть виступати і в ролі «кінцевих споживачів» отриманої гуманітарної допомоги.

У звичайних умовах не всі товари, роботи, послуги можуть визнаватися гуманітарною допомогою. Так, визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою здійснюється спеціально уповноваженими держорганами з питань гуманітарної допомоги у кожному конкретному випадку з урахуванням особливостей, визначених ст. 6 Закону № 1192.

Щодо автомобілів, то до товарів, які визнають гуманітарною допомогою належать автомобілі швидкої медичної допомоги, легкові автомобілі спецпризначення для МВС і органів Нацполіції. До числа дозволених товарів гуманітарної допомоги належать і транспортні засоби, передані з метою забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Окрім того, гуманітарною допомого визнаються і транспортні засоби спеціального та спеціалізованого призначення (крім таксі, автомобілів інкасації) для підприємств, установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважених ними держустанов та ОМС для забезпечення соціально-економічних потреб територіальних громад. Пряму вказівку на це містить абз. 6 ч. 2 ст. 6 Закону № 1192.

Однак, в умовах воєнного стану згідно з абз. 3 п. 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 р. № 147 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану»[2] визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги та не потребують застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (розмитнення). Виключенням з цього правила є товари подвійного використання (їх ввезення та розмитнення відбувається відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01. 2004 р. № 86[3]) та товарів військового призначення (тут застосовується Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807[4]). Тому, якщо автомобіль, який ви хочете поставити не внесений до переліку товарів подвійного чи військового призначення, в умовах воєнного стану він може бути отриманий та оприбуткований як гуманітарна допомога.

 

Варіант отримання та обліку допомоги

Фактично існує три варіанти отримання гуманітарної допомоги (у т. ч. у вигляді автомобіля) ОМС, зокрема:

 • варіант 1 – ОМС як отримувач допомоги здійснює її передачу набувачу (набувачам) без попереднього розподілу. Визначення конкретних отримувачів та розподіл (за потреби) гуманітарної допомоги між ними здійснює донор. ОМС-отримувач виконує роль лише посередника;
 • варіант 2 – ОМС як отримувач допомоги здійснює її розподіл та передачу набувачам. Донор визначає лише мету та загальний напрямок використання гуманітарної допомоги, категорію її набувачів (наприклад, підрозділи територіальної оборони, заклади охорони здоров’я тощо);
 • варіант 3 – ОМС як набувач допомоги отримує її та безпосередньо використовує у своїй діяльності для досягнення цілей, визначених донором.

Залежно від того, який саме із перелічених вище варіантів буде реалізовано на практиці, слід застосовувати той чи інший підхід до оформлення та обліку операцій з отримання гуманітарної допомоги.

Загальні вимоги до оцінки, документування, відображення в бухобліку та звітності гуманітарної допомоги, отриманої ОМС авто, наведено у таблиці нижче.

 

Особливості обліку гуманітарної допомоги в ОМС, отриманої у вигляді автомобіля

Варіант 1
ОМС – отримувач передає допомогу набувачам, визначеним донором
Варіант 2
ОМС – отримувач самостійно розподіляє допомогу між набувачами
Варіант 3
ОМС – набувач отримує і безпосередньо використовує допомогу
Оцінка
Отримувач самостійно не проводить оцінку майна, отриманого як гуманітарна допомога.
Слід орієнтуватися на вартість, зазначену у супровідних первинних документах (договорі), наданих донором
Первісною вартістю основних засобів (далі – ОЗ), безоплатно отриманих від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), може бути:
- або їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням додаткових витрат*;
- або вартість, зазначена у супровідних первинних документах, з урахуванням додаткових витрат*.
Майно, отримане як гуманітарна допомога, оцінює комісія установи, створена за наказом керівника.
За результатами оцінки комісія складає акт оцінки матеріальних цінностей у довільні формі
Документальне оформлення
При надходженні та передачі застосовується Акт приймання-передачі довільної форми (за формою, визначеною донором)
При надходженні ОЗ**, отриманих як гуманітарна допомога, слід оформити Акт приймання-передачі ОЗ за типовою формою, затвердженою наказом № 818[5].
 
При передачі ОЗ**, отриманих як гуманітарна допомога, доцільно складати Акт приймання-передачі ОЗ за типовою формою, затвердженою наказом № 818
+
На безоплатно отримані необоротні активи необхідно скласти Акт введення в експлуатацію ОЗ та відкрити Інвентарну картку обліку об’єктів ОЗ. Типові форми цих документів затверджено наказом № 818
Бухоблік
Гуманітарна допомога, не належить до активів ОМС та не підлягає зарахуванню на баланс. Слід відображати поза балансом
Гуманітарна допомога, є активом та підлягає зарахуванню на баланс ОМС
Позабалансовий субрахунок 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»
Субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу»
Субрахунок 1015 «Транспортні засоби»
(у разі отримання автомобіля)
При отримання: Дт 021
При оприбуткування:
Дт 1815 – Кт 2117;
Дт 2313 – Кт 7511;
Дт 2117 – Кт 2313
При оприбуткуванні:
Дт 1015 – Кт 2117;
Дт 2313 – Кт 7511;
Дт 2117 – Кт 2313;
+ Дт 7511 – Кт 5111
При передачі набувачам:
Кт 021
При передачі набувачам:
Дт 8511 – Кт 1815
Виникнення та відображення доходів
Доходи не виникають
Виникають доходи від необмінних операцій
(Кт субрахунку 7511)
Подавати Довідку про надходження в натуральній формі та вносити зміни до кошторису не потрібно
На суму гуманітарної допомоги потрібно подати Довідку про надходження в натуральній формі та внести зміни до кошторису за кодом класифікації доходів:
25020200
2520100
Відображення у звітності
У бюджетній звітності — у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за кодом рядка:
030
020
За кодом ряд. 1321 розд. ХІІІ ф. № 5-дс
У таких формах фінансової звітності, як:
- ф. № 2-дс — у складі доходів від необмінних операцій (ряд. 2130);
- ф. № 3-дс — у складі доходів від необмінних операцій (ряд. 3045) та окремо у ряд. «Надходження в натуральній формі» — вартість безоплатно отриманих товарів;
- ф. № 1-дс — у складі запасів (ряд. 1050);
- ф. № 5-дс — у складні запасів (ряд. 470 розд. ІV), а також у складі доходів від необмінних операцій (ряд. 890 і 950 розд. IX)
- ф. № 1-дс — у складі ОЗ (ряд. 1050) та капіталу (ряд. 1400);
- ф. № 5-дс — у складні ОЗ (ряд. 060, 189 та 195 розд. І), а також у складі доходів від необмінних операцій (ряд. 890 і 950 розд. IX)

* Під додатковими витратами слід розуміти всі витрати, безпосередньо пов’язані з доведення активів до стану, придатного для застосування у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження тощо.

** Хоча у цьому випадку ОМС-отримувач зараховує автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога, до складу запасів (на субрахунок 1815), за своєю суттю транспортний засіб належить до необоротних активів. Тому вважаємо за доцільне застосовувати типові форми з обліку та списання ОЗ

 

Варіант 1. ОМС – отримувач передає допомогу набувачам, визначеним донором

Цей варіант найпростіший для отримувача, але й найменш розповсюджений. Адже він можливий лише за умови, що донором заздалегідь визначено конкретні особи набувачів гуманітарної допомоги.

В такому разі ОМС-отримувач виконує роль посередника між донором та набувачами допомоги. А безпосередньо майно, що передається як гуманітарна допомога, проходить через установу-отримувача «транзитом». Такі матеріальні цінності не належить до його активів. Інакше кажучи, отримувач не має права використовувати таке майно та розряджатися ним.

Отже, головне завдання отримувача – забезпечити збереження такого майна протягом обумовленого строку та його передачу конкретному набувачу допомоги. Строк, умови зберігання та передачі гуманітарної допомоги мають бути чітко визначені у договорі про пожерту.

З огляду на вищезазначене, ОМС-отримувач не має підстав для зарахування отриманого від донора майна на баланс установи. Водночас, аби забезпечити контроль за рухом такого майна, його доцільно відобразити в позабалансовому обліку.

 

Приклад. Департамент охорони здоров’я міської ради отримав від іноземного донора гуманітарну допомогу — автомобіль швидкої медичної допомоги для подальшої передачі міському пренатальному центру (КНП). Особу конкретного набувача допомоги чітко визначено донором у договорі про пожертву.

Згідно зі супровідними документами вартість автомобіля швидкої медичної допомоги становить 925000 грн.

За фактом передачі департаментом охорони здоров’я міськради автомобіля медичному закладу було оформлено Акт приймання-передачі матеріальних цінностей та передано всі супровідні документи (у т. ч. документи, які підтверджують митну вартість транспортного засобу).

 

№ з/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Сума, грн
№ МО
дебет
кредит
1
Отримано гуманітарну допомогу у вигляді автомобіля для подальшої передачі конкретному набувачу
021
-
925000
16
2
Передано гуманітарну допомогу (автомобіль) конкретному набувачу
-
021
925000
16

 

Варіант 2. ОМС – отримувач самостійно розподіляє та передає допомогу набувачам

Цей варіант застосовується у разі, коли донором не визначено конкретних осіб-набувачів гуманітарної допомоги, а лише окреслено їх коло чи визначено загальну мету надання допомоги.

Наприклад, донор надає ОМС гуманітарну допомогу для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території відповідної територіальної громади. При цьому ОМС-отримувач самостійно здійснює розподіл отриманої допомоги між її набувачами, скажімо, між ДФТГ.

У такому разі отримані матеріальні цінності доцільно зарахувати на баланс установи-отримувача на окремий, спеціально призначений для обліку таких активів, субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу». Це допоможе відокремити активи, які підлягають подальшому розподілу та передачі іншим особам, від тих, що використовуються безпосередньо місцевою радою під час здійснення її основної діяльності.

Так, автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога для подальшої передачі, не слід оприбутковувати до складу ОЗ (на субрахунок 1015). Адже фактично ОМС-отримувач не буде користуватися цим транспортним засобом. Тоді як факт введення в експлуатацію тягне за собою необхідність нарахування амортизації на відповідний об’єкт ОЗ. Це випливає з норми абз. 3 п. 5 розд. IV НП(С)БО 121[6].

Суттєво: при надходженні гуманітарної допомоги саме установа-отримувач має відобразити нарахування доходів від необмінних операцій (субрахунок 7511). Відповідно, при передачі допомоги її набувачам слід показати витрати від необмінних операцій (субрахунок 8511) на вартість переданих активів.

 

Приклад. Міська рада отримала від іноземного донора чотири автомобілі підвищеної прохідності типу пікап з метою забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Згідно з наданими донором супровідними документами загальна вартість транспортних засобів становить 2 960 000 грн (по 740 000 грн кожне авто).

Місцева рада здійснила розподіл отриманих автомобілів між підрозділами ДФТГ для переміщення особового складу та майна відповідних військових формувань.

За фактом передачі транспортних засобів було оформлено та підписано отримувачем і набувачами допомоги Акти приймання-передачі ОЗ за типовою формою. Разом із автомобілями підрозділам ДФТГ було передано всю супровідну документацію, надану донором (технічну документацію, митні декларації тощо).

 

№ з/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Сума, грн
№ МО
дебет
кредит
1
Оприбутковано гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів для подальшої передачі ДФТГ
1815
2117
2960000
4
Водночас відображено:
 • дохід від безоплатно отриманих активів
2313
7511
2960000
3, 14
 • касові видатки
2117
2313
2960000
3, 4
2
Передано автомобілі, отримані як гуманітарна допомога, підрозділам ДФТГ
8511
1815
2960000
13

 

Варіант 3. ОМС – набувач гуманітарної допомоги

Такий варіант стосується лише ОМС, визначених як «кінцеві споживачі» отриманої гуманітарної допомоги. Тобто у цьому разі ОМС отримує гуманітарну допомогу не для подальшої передачі (розподілу та передачі) набувачам, а для безпосереднього використання.

За таких умов майно, отримане як гуманітарна допомога, однозначно підлягає зарахуванню на баланс ОМС-набувача на рахунки обліку відповідних активів. Зокрема, автомобіль, одержаний як гуманітарна допомога для забезпечення соціально-економічних потреб територіальних громад, необхідно оприбуткувати до складу ОЗ на субрахунок 1015 «Транспортні засоби».

Також слід звернути увагу на порядок формування первісної вартості авто. За загальним правилом до неї включаються реєстраційні збори, державне мито, непрямі податки та аналогічні платежі, пов’язані з придбанням (отриманням) прав на відповідні об’єкти. Крім того, до первісної вартості мають потрапити всі інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до придатного для використання стану. Такий склад первісної вартості ОЗ визначено п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121.

Також звільняються від оподаткування акцизним податком операції ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону № 1192. Це передбачено п.п. 213.3.9 ПКУ[7].

Аналогічні правила встановлено і щодо оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги, наданої згідно із Законом № 1192 (п. 197.11 ПКУ).

Отже, ввізне мито, акцизний податок та ПДВ не включаються до первісної вартості автомобіля, отриманого як гуманітарна допомога, оскільки такі товари та операції з їх ввезення на митну територію України звільнені від оподаткування.

Втім, не слід забувати про витрати, пов’язані з державною реєстрацією такого авто. Нагадаємо: реєстрація транспортних засобів здійснюється згідно з Порядком № 1388[8].

Так, відповідно до п. 28 Порядку № 1388 ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній реєстрації на підставі заяв власників і митних декларацій на паперовому носії або електронних митних декларацій чи виданих митними органами посвідчень про їх реєстрацію в сервісних центрах МВС.

Причому наразі ввезені в Україну транспортні засоби в період воєнного стану можна зареєструвати протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях.

Зверніть увагу: строк держреєстрації подовжується лише за умови надання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення.

Тоді як у загальному випадку законодавством для реєстрації авто відведено 10 діб після його митного оформлення (абз. 1 п. 7 Порядку № 1388).

Окрім того, при першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сплачується на загальних підставах.

Порядок справляння пенсійного збору при першій реєстрації авто визначено Порядком № 1740[9]. При цьому ставка збору, а відповідно, і його сума залежатиме від вартості автомобіля (3, 4 або 5 %).

Отже, підсумуємо: первісну вартість автомобіля, отриманого як гуманітарна допомога, потрібно збільшити на суму сплачено пенсійного збору (при першій реєстрації авто) та суму платних послуг сервісного центру МВС (послуги з реєстрації, вартість бланка свідоцтва та номерного знаку).

 

Приклад. Для забезпечення соціально-економічних потреб територіальної громади іноземний донор передав селищній раді спеціалізований автомобіль як гуманітарну допомогу. Згідно з наданими донором супровідними документами вартість авто становить 520000 грн.

При отриманні автомобіля комісією з числа працівників селищної ради було оформлено Акт приймання-передачі ОЗ за типовою формою.

Для реєстрації придбаного авто бюджетна установа звернулася із заявою до найближчого сервісного центру МВС. Загальна вартість послуг з реєстрації становить 830 грн. Також у зв’язку з першою реєстрацією відповідного транспортного засобу було сплачено збір до Пенсійного фонду України в сумі 20800 грн (520000 грн х 4 %).

При введенні автомобіля в експлуатацію комісія селищної ради оформила Акт введення в експлуатацію ОЗ, на підставі якого бухгалтерською службою було відкрито Інвентарну картку обліку об’єкта ОЗ.

 

№ з/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Сума, грн
№ МО
дебет
кредит
1
Оприбутковано автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога
1015
2117
520000
4
Водночас відображено:
 • дохід від безоплатно отриманого авто
2313
7511
520000
3, 14
 • касові видатки
2117
2313
520000
3, 4
 • збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманого авто
7511
5111
520000
17
2
Отримано фінансування для реєстрації автомобіля та сплати пенсійного збору
(830 грн + 20800 грн)
2313
7011
21630
2
3
Перераховано збір до ПФУ
6312
2313
20800
2, 6
4
Перераховано плату за послуги з державної реєстрації транспортного засобу
2117
2313
830
2, 4
5
Відображено витрати зі сплати пенсійного збору при першій реєстрації автомобіля
1311
6312
20800
6, 17
6
Відображено витрати з державної реєстрації транспортного засобу
1311
2117
830
4, 17
7
Проведено вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат на держреєстрацію автомобіля та сплату пенсійного збору
7011
5411
21630
17
8
Збільшено первісну вартість автомобіля, отриманого як гуманітарна допомога, на суму витрат, пов’язаних з його реєстрацією (830 грн + 20800 грн)
1015
1311
21630
17
Водночас зроблено другий запис
5411
5111
21630
17

 

Експертне роз’яснення надано в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

 


[1] Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 № 1192-XIV. Електронний ресурс. Режим доступу

[5] Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 № 818. Електронний ресурс. Режим доступу.

[6] Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202. Електронний ресурс. Режим доступу

[8] Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою КМУ від 07.09.98 № 1388. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF#Text

[9] Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затверджений постановою КМУ від 03.11.98 № 1740. Електронний ресурс. Режим доступу

17.08.2022 - 15:47 | Переглядів: 44723
Порядок обліку автомобіля, отриманого у вигляді гуманітарної допомоги - роз’яснення для громад

Приєднані файли:

Теги:

війна допомога бюджет майно війна бюджет методика DOBRE фінанси

Джерело:

Поділитися новиною:

Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

19 липня 2024

30 липня - вебінар «Місцеві бюджети після схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»

30 липня - вебінар «Місцеві бюджети після...

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) запрошує взяти участь у вебінарі...

19 липня 2024

Безбар'єрність шкільних просторів (запис вебінару)

Безбар'єрність шкільних просторів (запис вебінару)

Як зробити шкільні приміщення доступними для всіх, дізнавалися учасники вебінару від Швейцарсько-українського проєкту...

19 липня 2024

П’ядицька громада на Прикарпатті тепер має обладнання для сортування та зберігання лохини

П’ядицька громада на Прикарпатті тепер має...

П’ядицька громада в Івано-Франківській області широко відома своїм проєктом вирощення органічної лохини, який...

19 липня 2024

Три тисячі робочих місць та близько 6 млрд грн інвестицій: Уряд вніс до реєстру новий індустріальний парк на Київщині

Три тисячі робочих місць та близько 6 млрд грн...

На Київщині з’явиться новий індустріальний парк. Рішення про включення «ГРІН ІНДАСТРІАЛ ПАРК» до Реєстру...