16 липня 2024
Децентралізація

Економічний і соціальний розвиток України на 2020 рік: оновлені основні макропоказники

Експерти Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International підготували огляд основних параметрів уточнених макропоказників економічного і соціального розвитку на 2020 рік, затверджених Урядом наприкінці березня, та проаналізували можливі наслідки зміни економічної активності для місцевих бюджетів.


Кабінет Міністрів України 29 березня 2020 року вніс зміни до основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік (затверджених постановою КМУ від 15.05.2019 № 555). Причинами таких змін були відхилення фактичного рівня економічного і соціального розвитку України від прогнозних параметрів, а також застосування обмежувальних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу. Серед ключових змін, які можуть прямо або опосередковано вплинути на бюджети громад, варто виділити наступні:

1. Прогнозний показник ВВП на 2020 рік визначено на рівні 3985,5 млрд грн, що на 11,6% менше, ніж передбачалося у попередньому прогнозі Уряду (постанова № 555 від 15.05.2019). Цей показник є лише на 0,3% більшим від обсягу номінального ВВП за 2019 рік, який становить 3974,6 млрд грн (див. додаток). Падіння реального ВВП очікується на рівні 4,8%.

Інформативно. За розрахунками МВФ, реальний ВВП України у 2020 році скоротиться на 7,7%, але вже у 2021 році зросте на 3,6% (World Economic Outlook, April 2020). Світовий банк у новому прогнозі розвитку економіки України (Fighting CORVID-19 ) передбачає, що у 2020 році реальний ВВП України скоротиться на 3,5% (Кабмін прогнозує скорочення 4,8%), після чого у 2021 році очікується зростання на 3%, у 2022 – на 4%. Світовий банк прогнозує, що у 2020 році відбудеться зростання в агропромисловому секторі на 1%, у сфері послуг – падіння на 5,4%, промисловість залишиться на рівні 2019 року, тобто з нульовим зростанням. Індекс споживчих цін в Україні, за прогнозами Світового банку, за підсумками 2020 року складе 8,9%, тоді як в оновленому прогнозі Уряду – 6,8%.   

Відмітимо, що ВВП є одним із основних показників, який визначає рівень надходжень до державного та місцевих бюджетів. З початку реформи децентралізації та утворення об’єднаних територіальних громад частка доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у ВВП поступово збільшувалася – із 6,15% у 2016 році до 6,92% за підсумками 2019 (див. табл. 1).

  Таблиця 1

Співвідношення доходів місцевих бюджетів та ВВП України

Рік

Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету), млн грн

ВВП, млн грн

Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП

А

1

2

3 = 1 / 2

2014 рік

80 230,1

1 586 915

5,06%

2015 рік

101 574,7

1 988 544

5,11%

2016 рік

146 648,3

2 385 367

6,15%

2017 рік

192 671,5

2 983 882

6,46%

2018 рік

234 105,1

3 560 596

6,57%

2019 рік

275 169,8

3 974 564

6,92%

Враховуючи наявні тенденції, можна прогнозувати, що за підсумками 2020 року частка доходів місцевих бюджетів у ВВП становитиме орієнтовно 7,1-7,3%. На 2020 рік план доходів загального фонду місцевих бюджетів затверджений в обсязі 292,8 млрд грн, що становить 7,3% від обсягу ВВП, затвердженого в уточненому прогнозі Уряду (3985,5 млрд грн). Таким чином, затверджений показник доходів місцевих бюджетів корелюється з наявними тенденціями, які характеризують співвідношення доходів місцевих бюджетів до ВВП країни. Слід зазначити, що плановий показник доходів місцевих бюджетів на 2020 рік є лише на 6,4% більшим від фактичних надходжень за 2019 рік (тобто нижчий за рівень прогнозованої інфляції). Разом з тим, більш детально адекватність планових показників місцевих бюджетів поточним умовам економічного розвитку можна буде оцінити за підсумками наступних звітних періодів, оскільки наслідки запроваджених обмежувальних заходів для роботи бізнесу та прийнятих законів, які вплинуть на зменшення надходжень, будуть проявлятися, починаючи з ІІ кварталу 2020 року.  

 

2. В уточненому макропрогнозі фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців зменшено на 8,6% (на 116,7 млрд грн) – із 1 352,2 млрд грн до 1 235,5 млрд грн. Фонд оплати праці безпосередньо впливає на надходження ПДФО. Зважаючи на уточнений прогнозний показник фонду оплати праці, місцевим органам влади також слід переглянути показники соціально-економічного розвитку, які були основою для формування місцевих бюджетів на 2020 рік.

 

3.Прогнозний показник середньомісячної заробітної плати в уточненому прогнозі становить 10 706,0 грн, що на 1791,0 грн або на 14,3% менше від показника, затвердженого Урядом у 2019 році. Уточнений прогнозний показник середньомісячної заробітної плати є лише на 2,0% або на 209,2 грн є більшим від фактичного розміру середньомісячної зарплати 2019 року. Тобто очікується значне зменшення темпів зростання розміру заробітної плати, що безпосереднім чином матиме вплив на доходи бюджету. Крім того, у 2020 році очікується зменшення реальної заробітної плати (номінальна зарплата з урахуванням індексу споживчих цін) на 4,5% (або на 14,6 в.п. - відсоткові пункти (абсолютне відхилення показників, визначених у відсотках), тоді як за підсумками 2019 року реальна заробітна плата зросла на 9,8%.

Відмітимо, що 13 квітня 2020 року Верховна Рада України схвалила зміни до Державного бюджету України на 2020 рік, якими зменшено очікувану суму доходів державного бюджету на 120 млрд грн або на 11%. Зазнав змін плановий показник надходжень ПДФО, який зараховується до державного бюджету (його обсяг зменшено на 18,5 млрд грн або на 14,3%). Приблизно в аналогічних розмірах слід очікувати зменшення надходжень ПДФО до місцевих бюджетів. На сьогодні, затверджений місцевими бюджетами план по ПДФО становить 183,7 млрд грн. Таким чином, орієнтовні втрати місцевих бюджетів можуть скласти 23 млрд грн. Крім цього, зважаючи на запроваджені Законом № 540 від 30.03.2020 «податкові канікули» щодо плати за землю та за нерухоме майно на березень 2020 року, місцеві бюджети можуть втратити іще близько 3,5 млрд грн (при цьому компенсації втрат місцевих бюджетів від такої норми  в Державному бюджеті не передбачено). Додатково на доходи місцевих бюджетів вплине загальне зниження економічної активності у період карантину, що буде відчуватися уже починаючи з квітня, а також погіршення платіжної та податкової дисципліни.

 

4. Очікуваний рівень безробіття збільшено на 16% (від 8,1% до 9,4%, або на 1,3 в.п.). При цьому МВФ прогнозує, що рівень безробіття в Україні на кінець року досягне 10,1% (World Economic Outlook, April 2020). Чисельність безробітного населення розраховується за методологією Міжнародної організації праці. Відповідно до цієї методології людина визнається безробітною, якщо вона протягом чотирьох тижнів: не мала роботи, шукала роботу, була готова приступити до роботи. Рівень безробіття є важливим індикатором загального стану економіки. Виходячи з методології розрахунку та кількості працездатного населення очікувана кількість безробітних може досягнути 1,6 млн осіб.  

Так, за даними Державної служби зайнятості станом на 13 квітня 2020 року  безробітними є 388 000 українців, що на 22% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Найбільш критична ситуація зареєстрована у п’яти областях України - у Львівській, Харківській, Полтавській,  Дніпропетровській, та Запорізькій.

 

5. Інфляція на кінець 2020 року очікується на рівні 11,6%, що на 6,1 в.п. вище попередньо затвердженого Урядом прогнозного показника. Згідно розрахунків МВФ, прогноз інфляції є більш оптимістичним і складає 7,7%, а в 2021 році 5,9% (World Economic Outlook, April 2020).

Зважаючи на викладене, органам місцевого самоврядування доцільно проаналізувати фактичні показники економічного розвитку відповідних територій, порівняти їх із прогнозними параметрами, на підставі яких здійснювалося формування місцевих бюджетів на 2020 рік, і, при необхідності, внести відповідні корективи. Доцільно також розглянути питання: щодо обмеження (принаймні, тимчасово) бюджетних витрат, які є не першочерговими; по можливості, відтермінувати планові капітальні ремонти (крім аварійних робіт); призупинити заповнення вакансій та виплату необов’язкових доплат та премій (звичайно, за винятком медичних працівників); проаналізувати необхідність фінансування окремих місцевих програм та заходів, та застосовувати інші заходи, спрямовані на економію бюджетних коштів та збалансування бюджетів.

 

Додаток

Порівняльні дані основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік

Показники

 Фактичні показники за 2019 рік

Затверджені (постанова КМУ № 555 від 15.05.2019)

Уточнені (постанова КМУ № 253 від 29.03.2020)

Зміна уточнених показників із затвердженими

Зміна уточнених показників із показником 2019 року

А

1

2

3

4 = 3 / 2

5 = 3 / 1

Валовий внутрішній продукт:

 

 

 

 

 

номінальний, млрд гривень

3 974,6

4 510,8

3 985,5

-11,6%

+0,3%

відсотків до попереднього року

103,2

103,7

95,2

-8,5 в.п.

-8,0 в.п.

Індекс споживчих цін:

 

 

 

 

 

у середньому до попереднього року, відсотків

107,9

106,4

106,8

+0,4 в.п.

-1,1 в.п.

грудень до грудня попереднього року, відсотків

104,1

105,5

111,6

+6,1 в.п.

+7,5 в.п.

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків

92,6

108,2

112

+3,8 в.п.

+19,4 в.п.

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень

*

937,6

749,3

-20,1%

 

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

*

1 352,2

1 235,5

-8,6%

 

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:

 

 

 

 

 

номінальна, гривень

10 496,8

12 497,0

10 706,0

-14,3%

2,0%

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року

109,8

110,1

95,5

-14,6 в.п.

-14,3 в.п.

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб

16,43

16,51

16,33

-1,1%

-0,6%

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку

8,7

8,1

9,4

+1,3 в.п.

 +0,7 в.п.

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року

*

103,2

96,7

-6,5 в.п

 

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн доларів США

-3 633,1

-14 882,0

-8 289,0

-44,3%

128,2%

Експорт товарів і послуг:

 

 

 

 

 

млн доларів США

63 675,6

68 642,0

59 911,0

-12,7%

-5,9%

відсотків до попереднього року

111,2

107,8

94,5

-13,3 в.п

-16,7 в.п

Імпорт товарів і послуг:

 

 

 

 

 

млн доларів США

67 308,7

83 524,0

68 200,0

-18,3%

+1,3%

відсотків до попереднього року

106

109,6

90

-19,6 в.п

-16,0 в.п

  * відсутні звітні дані за 2019 рік

** в.п. – відсоткові пункти (абсолютне відхилення показників, визначених у відсотках)


Матеріали підготовлено експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International: Віктором Венцелем, Юлією Сибірянською, Ігорем Герасимчуком, Ігорем Онищуком за результатами опрацювання Постанов КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555» від 29.03.2020 р. № 253 та «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік» від 15.05.2019 № 555

Ця публікація відображає думку її авторів та може не відповідати офіційній позиції Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою»

15.04.2020 - 12:21 | Переглядів: 42831
Економічний і соціальний розвиток України на 2020 рік: оновлені основні макропоказники

Теги:

бюджет бюджет аналітика Віктор Венцель Ігор Герасимчук Юлія Сибірянська

Джерело:

Поділитися новиною:

Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Читайте також:

15 липня 2024

Розвиток співробітництва громад: що передбачає представлений на Конгресових слуханнях законопроєкт

Розвиток співробітництва громад: що передбачає...

15 липня відбулися Конгресові слухання проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку...

15 липня 2024

Як живе і справляється з викликами Зеленодольська громада

Як живе і справляється з викликами...

Сотні років ці зелені долини були потужним аграрним краєм, на який постійно зазіхали загарбники. Попри постійну...

15 липня 2024

 У Львові стартувала Академія проєктного менеджменту для громад

 У Львові стартувала Академія проєктного...

15 громад зі всієї України приїхали до Львова на вступний семінар “Академії проєктного менеджменту та міжнародної...

12 липня 2024

«Нарешті діти сіли за парти». Як у Красносільській громаді облаштували шкільне укриття

«Нарешті діти сіли за парти». Як у...

Авторка: Марія Булейко (Марковська) Красносільська громада розташована на півдні України, неподалік Одеси....