22 June 2024
Децентралізація
Празька декларація 11-ти міністрів, відповідальних за політику згуртованості
Празька декларація 11-ти міністрів, відповідальних за політику згуртованості

13-14 травня 2024 року в рамках головування Чехії у Вишеградській четвірці відбулася зустріч міністрів відповідальних за політику згуртованості країн Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща) та інших семи держав-членів ЄС (Болгарія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словенія). Серед іншого міністри заявили про непересічну важливість підтримка регіонального розвитку та політики згуртованості для зміцнення єдиного ринку в ЄС.

«Політика згуртованості має довгу та успішну історію. Це дає змогу здійснити необхідні структурні реформи та інвестиції, які є умовою успіху кожного регіону. Чи це будівництво інфраструктури, чи підтримка людей у сфері зайнятості, освіти та соціальної інтеграції. Сьогодні ми погодилися, що зміни в майбутньому напрямку політики згуртованості повинні враховувати її ДНК. Ця політика базується на партнерстві ключових акторів на всіх рівнях: європейському, національному, а також регіональному та місцевому», - заявила комісар з питань згуртованості та реформ ЄС Еліза Феррейра.

Успіх єдиного європейського ринку залежить не лише від його конкурентоспроможності та безпеки, а й від його здатності забезпечувати справедливі переваги для всіх громадян у країнах-членах ЄС. З огляду на це політика згуртованості була створена як невід’ємна частину єдиного ринку. Вона покликана допомогти подолати економічні, а також соціальні та територіальні диспропорції та виклики для окремих держав та їхніх регіонів.

На завершення зустрічі міністри відповідальні за політику згуртованості 11 країн підписали спільну декларацію.

Декларація англійською мовою посилання

 

Спільна декларація міністрів, відповідальних за політику згуртованості

Прага, травень 2024 року

(неофіційний переклад)

 

Об’єднуючись і визнаючи ключову роль політики згуртованості у сприянні сталому розвитку та конкурентоспроможності в Європейському Союзі (ЄС) та стимулюванні структурних змін у його регіонах, ми, міністри, відповідальні за політику згуртованості, підкреслюємо, що збереження та зміцнення політики згуртованості разом із відповідною адміністративною спроможністю на всіх рівнях є обов’язковим, і тому ми заявляємо про нашу спільну волю щодо формування її майбутнього після 2027 року. Ми об’єднуємося з непохитним бажанням співпрацювати, здійснюючи колективний внесок у підтримку та просування цілей Договору щодо економічної, соціальної та територіальної згуртованості, щоб підтримати структурну трансформацію всіх держав-членів і регіонів ЄС і розбудувати їх стійкість.

Наголошуючи на необхідності прозорості, простоти, ефективності, гнучкості та передбачуваності, ми висловлюємо нашу готовність працювати разом над майбутньою законодавчою базою, яка узгоджується з нашим спільним баченням більш згуртованого та стійкого ЄС. У цій спільній декларації ми висловлюємо спільну відповідальність за загальний гармонійний розвиток і процвітання в усіх державах-членах і регіонах ЄС. Ми, міністри:
 

Роль згуртованості в розвитку Європейського Союзу
 

 1. Нагадуємо, що згуртованість є двигуном європейської інтеграції, формує стійкість держав-членів та регіонів ЄС, наближаючи ЄС та європейські цінності до громадян, сприяючи зміцненню демократії, забезпеченню економічної та соціальної безпеки та відкритій стратегічній автономії ЄС.
 2. Вважаємо, що конвергенція регіонів ЄС і всередині ЄС повинна бути одним із основних пріоритетів, і ЗАКЛИКАЄМО до інтеграції цілей конвергенції в різні політики та інструменти.
 3. Нагадуємо, що політика згуртованості є фундаментальною інвестиційною політикою ЄС і відіграє вирішальну роль у сприянні конвергенції, загальноєвропейській конкурентоспроможності та зменшенні економічної, соціальної та територіальної нерівності між регіонами ЄС.
 4. Наголошуємо, що політика згуртованості підвищує ефективність і конкурентоспроможність Єдиного ринку, здійснюючи значний внесок у створення рівних умов гри в рамках Єдиного ринку та його належне функціонування, гарантуючи, що всі держави-члени можуть повною мірою брати участь у спільних економічних можливостях і отримувати вигоду від них, таким чином зміцнюючи основні принципи солідарності та єдності в ЄС.
 5. Підкреслюємо, що політика згуртованості також є необхідним каталізатором для успішного впровадження інших політик та інструментів ЄС, щоб зробити ЄС готовим до майбутнього.
 6. Вважаємо, що принцип «не зашкодь згуртованості» слід розуміти як спосіб дотримання конвергенції регіонів ЄС у різних політиках та інструментах ЄС з метою уникнення будь-яких негативних наслідків для конвергенції, яка вже досягнута або запланована для майбутнє.
 • Запрошуємо Комісію оцінити вплив інструментів і політики ЄС на конвергенцію ЄС, держав-членів і регіонів як один із критеріїв у процесі оцінки впливу;
 • Закликаємо до систематичного використання Оцінки територіального впливу (ОТВ, Territorial Impact Assessment), забезпечуючи, щоб кожна законодавча пропозиція супроводжувалася перевіркою через ОТВ, передбаченою Керівними принципами кращого регулювання.

 

Основні аспекти політики згуртованості після 2027 року
 

 1. Визнаємо довгостроковий характер політики згуртованості та наполягаємо, що політика згуртованості має зберегти роль головної інвестиційної політики ЄС, яка виконує свої головні цілі щодо зменшення диспропорцій між рівнями розвитку різних регіонів. Підкреслюємо здатність політики згуртованості адаптуватися до мінливих обставин і умов, переслідуючи свої довгострокові цілі.
 2. Наголошуємо, що спільне управління як наріжний камінь політики згуртованості, підкреслюючи його значення як вираження політичних зобов’язань і принципу партнерства, сприяючи активному залученню всіх відповідних заінтересованих сторін і посилюючи їхню причетність, має тривати і в майбутньому. Підкреслюємо, що спільне управління має базуватися на взаємній довірі та чіткому та добре збалансованому розподілі завдань і відповідальності між Європейською Комісією та державами-членами з метою сприяння реалізації політики згуртованості адаптованої до потреб держав-членів.
 3. Вказуємо, що слід і надалі поважати принцип субсидіарності, і наголошуємо, що інклюзивна відповідь на потреби та пріоритети, що надходять знизу-вгору від держав-членів, регіонів і міст ЄС, має бути посилена.
 4. Наголошуємо, що якість управління та адміністративна спроможність на всіх рівнях є ключовою передумовою для ефективного впровадження структурних реформ та інвестицій, тому підтримка пере/підвищення кваліфікації та розбудова адміністративної спроможності на всіх рівнях має бути частиною політики згуртованості в майбутньому.
 5. Підтримуємо подальше використання розумних та спрощених інтегрованих територіальних підходів у політиці згуртованості, щоб дозволити розробляти територіально-чутливі інвестиційні заходи та програми.

  Масштаби політики згуртованості після 2027 року
   
 6. Закликаємо до того, щоб політика згуртованості продовжувала активно підтримувати інвестиції та відповідні структурні реформи відповідно до пріоритетів держав-членів з метою сприяння сталому розвитку та зростанню в державах-членах і регіонах ЄС. Наголошуємо, що ця стратегічна підтримка має вирішальне значення для підвищення конкурентоспроможності та продуктивності.
 7. Залишаємося відданими сприянню європейським пріоритетам, але водночас визнаємо потребу в більш спрощеній і гнучкій тематичній концентрації та кліматичному розподілі коштів, що повинно дозволити політиці згуртованості бути більш адаптованою та відповідати потребам різноманітних територій та їхніх громадян.
 8. Переконані, що політика згуртованості є політикою для всіх регіонів ЄС, яка допомагає підвищити їх стійкість і зменшити ризик потрапляння в так звану пастку розвитку. Наголошуємо, що особливу увагу необхідно приділяти підтримці менш розвинутих і специфічних типів регіонів та їхніх потреб, оскільки ці регіони страждають від різноманітних структурних чи інших серйозних впливів і дисбалансів, таких як ризик бідності та соціальної ізоляції.
 9. Звертаємо увагу, що структурні проблеми, пов’язані з зеленою та цифровою трансформацією та адаптацією людського капіталу, який не має достатніх навичок, необхідних для цих трансформацій, мають серйозний вплив на окремі регіони. Рекомендуємо продовжувати підтримувати справедливий перехід, дозволяючи поєднувати м’яку та інвестиційну діяльність для розробки комплексних перетворень, інтегрованих у традиційні фонди політики згуртованості.
 10. Нагадуємо про значний вплив зміни клімату на держави-члени та регіони ЄС і вважаємо, що політика згуртованості повинна продовжувати підтримувати витрати, пов’язані з кліматом, у майбутньому на основі конкретних потреб держав-членів та регіонів ЄС.
 11. Наголошуємо, що демографічні виклики, такі як негативна демографічна тенденція, нестача робочої сили, старіння населення, депопуляція та відтік талантів, значно поглиблюють існуючі диспропорції між регіонами та перешкоджають продуктивності ресурсів економіки, перешкоджаючи згуртованості, конкурентоспроможності та зростанню. Закликаємо щоб одна з майбутніх цілей політики згуртованості було спрямована на вирішення демографічних проблем.
 12. Підкреслюємо роль політики згуртованості для ЄС і регіональної конкурентоспроможності, шляхом інвестування в людський капітал і знання. Усвідомлюємо, що поточна технологічна трансформація вимагає кваліфікованої робочої сили для вирішення нових соціальних та економічних викликів, а також залучення регіонального потенціалу.
 13. Звертаємо увагу, що геополітична ситуація та географічне положення є важливими факторами, які впливають на гармонійний розвиток держав-членів та регіонів ЄС. Закликаємо до розгляду непропорційних наслідків для держав-членів, які зазнають негативного впливу російської агресії та геополітичних ризиків для держав-членів та регіонів ЄС, беручи до уваги конкретну ситуацію, а саме тих хто:
 • межує з країнами-агресорами і стикається зі значними негативними економічними, соціальними, безпековими та територіальними наслідками;
 • межує з Україною та має справу з відповідними наслідками.

Наголошуємо на важливості зміцнення стійкості регіонів (у широкому розумінні) як умови для їхньої довгострокової та тривалої безпеки, а також забезпечення безпеки ланцюгів поставок на європейському ринку, щоб уникнути підриву конвергенції регіонів ЄС.

 1. Вважаємо, що співпраця через національні кордони пропонує регіонам ЄС додаткову можливість посилити свій розвиток, тому підкреслюємо важливу роль Interreg з чіткою європейською доданою вартістю, яка посилює транскордонне, транснаціональне та міжрегіональне співробітництво та, таким чином, сприяє згуртованості ЄС.
 2. Зазначаємо, що всі чотири напрямки Interreg довели свою актуальність, і закликаємо до їх підтримки, а також впровадження під спільним управлінням.

  Фінансові аспекти політики згуртованості після 2027 року
   
 3. Визнаємо, що конвергенція регіонів ЄС є необхідною умовою для сильного та надійного ЄС, і, отже, наголошуємо на необхідності забезпечення адекватного бюджету для політики згуртованості в рамках наступної багаторічної фінансової рамки, що відображає значні потреби та виклики в ЄС, включаючи майбутнє розширення.
 4. Вважаємо, що поточну концепцію категорій регіонів, із ВВП на душу населення як основним критерієм, слід зберегти, наголошуємо при цьому на необхідності підвищення гнучкості в реалізації на національному рівні, щоб забезпечити більш цілеспрямовані рішення та застосування територіально-орієнтованого підходу.
 5. Наголошуємо у цьому контексті, що для забезпечення безперервності підтримки між бюджетними періодами, обсяги фінансування для окремих держав-членів повинні залишатися настільки стабільними, наскільки це можливо. З цією метою відповідні заходи (наприклад, механізм страхування) мають продовжуватися аналогічно запровадженим на 2021-2027 роки.

  Реалізація політики згуртованості після 2027 року
   
 6. Наголошуємо на необхідності вчасно встановити прості, гнучкі, прозорі та передбачувані правила та законодавчу базу для полегшення та прискорення програмування та впровадження. Слід звернути особливу увагу на усунення будь-яких правил, які можуть викликати неоднозначність у їх тлумаченні, таким чином перешкоджаючи спрощенню процесів адміністрування фондів ЄС.
 7. Наголошуємо, що слід уникати множення подібних інструментів ЄС і збігів між політиками ЄС, оскільки це призводить до фрагментації зусиль щодо досягнення цілей ЄС, надмірного адміністративного тягаря в плануванні та розробленні проектів, у встановленні синергії і взаємодоповнюваності запобігання подвійному фінансуванню, а також до непотрібних ускладнень для органів влади та бенефіціарів.
 8. Закликаємо до максимального узгодження правил і застосування синергії та взаємодоповнюваності на всіх рівнях, щоб потенціал існуючих інструментів та їхнє можливе використання завжди досліджувалися заздалегідь перед створенням будь-яких нових інструментів і структур.
 9. Наголошуємо на необхідності використання територіально-орієнтованого підходу, як ключового принципу, спираючись на інтегровану стратегію певної території, особливо через зростаючий тренд щодо функціональних типів територій, враховуючи їх ролі та обґрунтування об’єднання потенціалів для покращення якості публічних послуг замість дублювання їх у суміжних територіях.
 10. Визнаємо необхідність оцінки досвіду реалізації підходу, орієнтованого на ефективність (performance-oriented), і підходу фінансування не пов’язаного з витратами (financing not linked to costs), де це доречно, на основі поглибленої оцінки та оцінки впливу, уникаючи при цьому надмірного адміністративного тягаря та забезпечуючи достатній рівень гнучкості. Підтримуємо ширше використання спрощених варіантів витрат і забезпечення своєчасних і відкритих консультацій щодо їх встановлення.
 11. Підтримуємо використання фінансових інструментів, якщо їх доцільність і придатність є життєздатними та прийнятними, з метою підвищення ефективності фінансових джерел і максимізації ефектів політики згуртованості.
 12. Наголошуємо на необхідності підтримувати законодавство у сфері фінансових інструментів і грантів на максимально простих і стабільних умовах, а також на необхідності зменшити адміністративні складнощі для розпорядників коштів, фінансових посередників і кінцевих одержувачів.

  Можливий вплив розширення на політику згуртованості після 2027 року
   
 13. Визнаємо, що країни, які приєдналися до ЄС у період 2004-2013 років, є гарним прикладом вирішальної ролі політики згуртованості в успіху процесу розширення, поступової інтеграції нових держав-членів та узгодження зі стандартами та цілями ЄС.
 14. Підкреслюємо свою підтримку подальшого розширення ЄС. Нагадуємо в цьому контексті, про процес, отримані уроки та нормативне забезпечення попередніх, особливо 2004 року, розширень ЄС.

На завершення ми, міністри, відповідальні за політику згуртованості, та керівники делегацій, заявляємо про наше бажання сприяти стійкому, інклюзивному та сталому ЄС за допомогою надійної та перспективної політики згуртованості після 2027 року. Ця спільна декларація засвідчує наше спільне бажання досягти економічної та соціальної конвергенції, враховуючи специфічні потреби наших різноманітних регіонів та внесок у стійкість і розширення ЄС.

Attached files:
Views: 672
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: regional development
Read more: