21 July 2024
Децентралізація
Бюджетні інструменти економічного відновлення та розвитку у 2024 році. Частина п'ята
Бюджетні інструменти економічного відновлення та розвитку у 2024 році. Частина п'ята

Ця п'ята, заключна стаття від експертів Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» з циклу публікацій, присвячений аналізу бюджетних механізмів, спрямованих на забезпечення економічного відновлення та розвитку, інструментів та можливостей для бізнесу та підприємництва, правил для великих інвесторів, стимулюючих важелів для агропромислового комплексу, які впроваджено Законом України «Про державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 р. №3460-ІХ.

Перша частина
Друга частина
Третя частина
Четверта частина


Частина V:

Державна підтримка інвесторів: механізми реалізації

 

Економіка України у 2023 році продемонструвала потужну стійкість в умовах безпрецедентних безпекових викликів та ризиків. Темпи відновлення виявилися більш швидкими, ніж очікувалось у численних прогнозах. Бізнес швидко адаптувався до умов невизначеності, відбулася трансформація бізнес-процесів, що сприяло відновленню внутрішнього попиту, який був традиційним драйвером зростання економіки в попередні роки. Динаміка зростання економічної активності різниться за галузями. За даними Національного банку України, розмір доходів компаній за дев’ять місяців 2023 року навіть дещо перевищив рівень довоєнного 2021 року, що зумовлено насамперед зростанням цін. Найкращий фінансовий стан демонструють ті галузі економіки, які орієнтовані на внутрішній ринок[1].

Сьогодні бізнес, вперше з початку повномасштабної війни, очікує подальшого зростання ділової активності, що є ознакою позитивної динаміки інвестиційної діяльності. Експертні оцінки зростання економіки у 2024 році знаходяться в доволі щирокому діапазоні – від 3% до 5%. Значення результуючого показника значною мірою залежатиме від ефективності інструментів державної підтримки інвесторів та механізмів їх реалізації. Реалізація бюджетних програм «Державне стимулювання створення індустріальних парків» та «Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями» спрямована на створення умов для залучення значних інвестицій, нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України.

Які механізми будуть використовуватися для підтримки інвесторів у 2024 році? Як отримати компенсацію для здійснення господарської діяльності в межах індустріальних парків? Який механізм державної підтримки реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями дасть змогу зберегти підприємницький капітал та підвищити його роль у забезпеченні ділової активності?

Цим питанням експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» присвятили частину V циклу «Бюджетні інструменти економічного відновлення та розвитку у 2024 році» – Державна підтримка інвесторів: механізми реалізації.

 

Бюджетна програма «Державне стимулювання створення індустріальних парків»

 

Компенсація на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних (промислових) парків

Умови програми: Порядок надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних (промислових) парків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1208 від 28 жовтня 2022 року.

Отримувачі кредитних коштів:

 • ініціатори створення індустріального парку-суб’єкти господарювання та керуючі компанії індустріального парку за кредитами (позиками), залученими для облаштування індустріального парку;
 • учасники індустріальних парків за кредитами (позиками), залученими для здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку.

Надавачі кредитних коштів: установи, що мають ліцензії на здійснення банківської діяльності та/або діяльності з надання фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню.

Джерела компенсаційних виплат:

 • кошти державного бюджету (згідно з Порядком у межах видатків бюджету, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік, може надаватися одному заявнику в одному індустріальному парку лише один раз);
 • кошти місцевого бюджету (здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією або органом місцевого самоврядування з урахуванням положень Порядку);
 • інші джерела, не заборонені законом (відповідно до норм законодавства).

Сума відшкодування:

 • для ініціатора створення індустріального парку-суб’єкта господарювання та керуючої компанії індустріального парку – не можуть перевищувати 60 млн гривень;
 • для учасника індустріального парку – не можуть перевищувати 45 млн гривень.

Критерії відбору:

 • статус заявника;
 • співвідношення суми заявленої компенсації до суми сплачених у попередніх роках відсотків за користування кредитом/позикою;
 • обсяг та період, на який залучено кредит/позику;
 • надання в попередніх і поточному періодах державного стимулювання з інших джерел;
 • кількість учасників в індустріальному парку заявника;
 • кількість інших суб’єктів індустріального парку в індустріальному парку заявника.

 

Рис. 1. Алгоритм отримання компенсаційних коштів

 

Фінансування облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури

 

Умови програми: Порядок надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків, затверджений постановою № 1207 від 28 жовтня 2022 року.

Отримувачі коштів:

 • суб’єкти господарювання, які є ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків;
 • керуючі компанії.

 Джерела фінансування:

 • кошти державного бюджету (згідно з Порядком та в межах видатків бюджету, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік);
 • кошти місцевого бюджету (здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою держадміністрацією або органом місцевого самоврядування з урахуванням положень цього Порядку);
 • кошти з інших джерел, не заборонених законом (здійснюється відповідно до законодавства).

Обсяги фінансування: Одному заявнику одного індустріального парку за рахунок коштів державного бюджету обсяг фінансування не може перевищувати 60 млн гривень і 80 % їх кошторисної вартості.

Умови фінансування:

 • надання коштів одному заявнику за рахунок коштів державного бюджету здійснюється лише один раз;
 • не допускається надання заявникам коштів на реалізацію заходів із забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання) у разі отримання ними в установленому законодавством порядку компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних парків-суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж;
 • кошти надаються заявникам, які на дату подання заяви не мають відкритих проваджень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
 • перевірка відповідності заявників вимогам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, проводиться Мінекономіки через отримання в електронній формі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Критерії вибору:

 • наявність існуючих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків, зокрема суміжної;
 • загальна кошторисна вартість заходів;
 • співвідношення заявленого обсягу надання коштів для реалізації заходів до загальної кошторисної вартості заходів та обсягу фактично здійснених витрат;
 • залучення коштів з інших джерел та їх частки в кошторисній вартості заходів;
 • надання в попередніх і поточному періодах державного стимулювання з інших джерел;
 • кількість учасників в індустріальному парку заявника;
 • кількість інших суб’єктів індустріального парку в індустріальному парку заявника.

 

Рис. 2. Алгоритм отримання коштів для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури

 

Компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж

 

Умови програми: Порядок надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків-суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 10 від 03 січня 2023 року.

Отримувачі коштів:

 • суб’єкти господарювання, які є ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків;
 • керуючі компанії.

 Джерела фінансування:

 • кошти державного бюджету (згідно з Порядком у межах видатків, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік, за кожний вид підключення або приєднання до інженерно-транспортних мереж в одному індустріальному (промисловому) парку лише один раз);
 • кошти місцевого бюджету (здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою держадміністрацією або органом місцевого самоврядування з урахуванням положень цього Порядку);
 • кошти з інших джерел, не заборонені законом (здійснюється відповідно до законодавства).

Обсяги фінансування: компенсації підлягають до 100% вартості витрат (без урахування податку на додану вартість) заявника на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Умови фінансування:

 • загальний обсяг компенсації з усіх джерел не може перевищувати 100% вартості витрат;
 • компенсація надається за фактично здійснені та підтверджені заявником витрати;
 • компенсації підлягають витрати, здійснені не більше ніж за 36 місяців до моменту подання заяви на отримання компенсації (далі – заява), в обсязі, що не перевищує різницю між 100% витрат і компенсацією з інших джерел, рішення щодо надання якої прийнято на дату подання заяви;
 • компенсація надається заявникам, стосовно яких на дату подання заяви не відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
 • у разі коли заявлені обсяги компенсації перевищують загальний обсяг видатків державного бюджету на надання компенсації у відповідному бюджетному періоді, комісія має право зменшувати обсяги компенсації заявникам з урахуванням критеріїв, зазначених у пункті 10 цього Порядку, до рівня, який не перевищує такого обсягу.

Критерії вибору:

 • співвідношення обсягів заявленої компенсації до обсягів витрат, здійснених заявником;
 • надання компенсації з інших джерел;
 • кількість учасників індустріального парку заявника (у разі надання компенсації керуючим компаніям або ініціаторам створення індустріальних парків-суб’єктам господарювання);
 • кількість інших суб’єктів індустріального парку заявника (у разі надання компенсації керуючим компаніям або ініціаторам створення індустріальних парків-суб’єктам господарювання).

 

Рис. 3. Алгоритм отримання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків

 

Бюджетна програма «Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями»

 

Умови програми: Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» (зі змінами, внесеними Законом України № 3311-ІХ від 9 серпня 2023 року)[2].

Завдання бюджетної програми орієнтовані на створення сприятливих умов для залучення в Україну значних інвестицій, створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України.

Отримувачі коштів: заявники та інвестори із значними інвестиціями.

Форми підтримки інвестиційних проєктів із значними інвестиціями:

 • звільнення від сплати окремих податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України;
 • звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться виключно для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, відповідно до Митного кодексу України;
 • забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями – надання земельної ділянки державної або комунальної власності в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями на умовах, визначених з урахуванням зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, та з переважним правом інвестора зі значними інвестиціями придбання такої земельної ділянки у власність після спливу строку дії спеціального інвестиційного договору (крім випадків його дострокового припинення), якщо таке право передбачено спеціальним інвестиційним договором;
 • забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо) або компенсація за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями. Порядок надання компенсації вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 • компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва інвестора зі значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями відповідно до Земельного кодексу України;
 • у разі, якщо для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями необхідне приєднання до мереж тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо, зокрема до мереж та/або комунікацій, що належать на праві власності, господарського відання, оперативного управління чи іншому речовому праві суб’єктам природних монополій, держава сприяє інвестору зі значними інвестиціями у процесі такого приєднання в порядку, визначеному законодавством.

Обсяг державної підтримки:

 • усі вивільнені від оподаткування коштів – сума податків і зборів, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями відповідно до умов спеціального інвестиційного договору. У разі надання в користування (оренду) земельної ділянки для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями із справлянням плати за землю за надану земельну ділянку в розмірі, що є меншим за розмір, встановлений органом місцевого самоврядування для відповідної категорії земель на відповідній території, розмір різниці враховується при визначенні загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями;
 • сукупна вартість усіх об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, побудованих для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями та на виконання спеціального інвестиційного договору згідно з пунктом 4 частини першої статті 3 цього України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» (зі змінами, внесеними Законом України № 3311-ІХ від 9 серпня 2023 року), станом на дату введення таких об’єктів в експлуатацію;
 • сума компенсації на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями;
 • суми коштів, що не надійшли до відповідного бюджету від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва відповідно до Земельного кодексу України.

Методологія розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями визначається за Методологією розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, затвердженою постановою № 714 від 7 липня 2021 року.

Загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% планового обсягу значних інвестицій за інвестиційним проєктом із значними інвестиціями. Плановий обсяг значних інвестицій за інвестиційним проєктом із значними інвестиціями включає всі кошти (власні та/або запозичені), що будуть вкладені в об’єкт інвестування у процесі реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору, та не включає реінвестиції, що здійснюватимуться за рахунок доходів, отриманих від операційної діяльності у процесі реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями. Під час розрахунку планового обсягу значних інвестицій, що здійснюється за період більше ніж один рік, до таких інвестицій застосовується ставка дисконтування, яка визначається на рівні показника середньозваженої вартості капіталу (WACC), який розраховується відповідно до додатка до Методології розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, затвердженою постановою № 714 від 7 липня 2021 року.

Умови фінансування:

 • загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі та не повинен перевищувати 30% планового обсягу значних інвестицій за інвестиційним проєктом із значними інвестиціями;
 • у разі, якщо під час виконання спеціального інвестиційного договору фактичний обсяг значних інвестицій є більшим, ніж передбачено таким договором, загальний обсяг державної підтримки залишається без змін;
 • у разі, якщо під час виконання спеціального інвестиційного договору фактичний обсяг значних інвестицій є меншим, ніж передбачено таким договором, загальний обсяг державної підтримки змінюється через внесення змін до спеціального інвестиційного договору;
 • у разі, якщо обсяг значних інвестицій є меншим, ніж визначено пунктом 4 частини першої статті 5 Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» (зі змінами), інвестор із значними інвестиціями повертає весь обсяг отриманої державної підтримки для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями.

Критерії вибору:

 • інвестиційний проєкт із значними інвестиціями реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового (за винятком виробництва біоетанолу, який призначений для використання як компонент палива), коньячного і плодового, алкогольних напоїв), виробництва біогазу і біометану (зокрема скрапленого або стисненого), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму, в курортно-рекреаційній сфері та у сфері електронних комунікацій;
 • інвестиційний проєкт із значними інвестиціями передбачає будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування у визначених законом сферах, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, а також може передбачати будівництво за рахунок коштів інвестора із значними інвестиціями та/або заявника необхідних для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;
 • створення впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями не менше 10 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 50% перевищує розмір реальної середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності в регіоні, в якому реалізується проєкт, за попередній календарний рік; або 30 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 30% перевищує розмір реальної середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності в регіоні, в якому реалізується проєкт, за попередній календарний рік; або 50 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 15% перевищує розмір реальної середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності в регіоні, в якому реалізується проєкт, за попередній календарний рік;
 • розмір значних інвестицій в об’єкти інвестування для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 12 млн євро, що розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України станом на перший робочий день кварталу, в якому подається заявка, та на дату фактичного здійснення значних інвестицій в об’єкти інвестування на виконання спеціального інвестиційного договору. Розмір значних інвестицій в об’єкти інвестування розраховується без урахування податку на додану вартість. Заявник не раніше ніж за 18 місяців до дати подання заявки до уповноваженого органу може здійснити значні інвестиції в об’єкти інвестування в обсязі, що не перевищує 30% загального обсягу значних інвестицій, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями;
 • строк реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не перевищує п’ять років.

Державна підтримка, що надається відповідно до цього Закону, не поширюється на інвестиційні проєкти, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог законів України «Про державно-приватне партнерство» та «Про концесію», та на інвестиційні проєкти, що реалізуються відповідно до угод про розподіл продукції, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції», а також не надається для виконання суб’єктами господарювання своїх інвестиційних зобов’язань у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності.


Рис. 3. Алгоритм прийняття рішення про доцільність чи недоцільність укладення спеціального інвестиційного договору

 

Державна установа «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» як уповноважена установа здійснює супровід інвестиційних проєктів на суму понад 1,3 млрд доларів США, з яких 520 млн доларів США планується інвестувати у проєкти, що претендуватимуть/можуть претендувати на форми прямої державної підтримки.

На сьогодні відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство економіки України оприлюднило проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями» (Посилання ). Проєкт нормативного акту розроблено з метою приведення у відповідність до чинного законодавства, а також у зв’язку із запровадженням спрощеної процедури для заявок, які були повернуті Мінекономіки відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону. Проєкт передбачає затвердження порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями в новій редакції, врегулювання спрощеної процедури та втрату чинності постанови Кабінету Міністрів України № 819 від 28 липня 2021 року.

У 2024 році при реалізації бюджетної програми заплановано:

 • побудувати три об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), по яким здійснено компенсацію вартості будівництва у сумі 1 200 000,0 тис. гривень. Середня вартість збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо) становитиме 400 000,0 тис. гривень;
 • побудувати заявником/інвестором із значними інвестиціями три об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), по яким здійснено компенсацію вартості будівництва у сумі 1 200 000,0 тис. гривень. Середній обсяг компенсації вартості одного побудованого об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури становитиме 400 000,0 тис. гривень;
 • підключити/приєднати чотири об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури до інженерно-транспортних мереж, по яким здійснено компенсацію витрат у сумі 600 000,0 тис. гривень. Середній обсяг компенсації витрат за підключення/приєднання одного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури до інженерно-транспортних мереж становитиме 150 000,0 тис. гривень.

Використання коштів дасть змогу потенційним заявникам/інвесторам із значними інвестиціями:

 • активізувати власну інвестиційну діяльність, зокрема розпочати реалізацію таких проєктів, що позитивно вплине на активність економічних агентів, національну економіку як загалом, так і на економіку регіону, де такі проєкти реалізовуватимуться;
 • забезпечити будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що дозволить покращити логістику та зменшити витрати заявника/інвестора зі значними інвестиціями;
 • забезпечити мультиплікаційний ефект на суміжні галузі, адже збільшення інвестицій викликає зростання обсягу виробництва, валового внутрішнього продукту тощо;
 • забезпечити створення нових робочих місць, що є важливою складовою соціальної політики, що дозволить працевлаштувати, зокрема внутрішньо переміщених осіб, та запобігти втраті працездатного населення у зв’язку з міграційними процесами;
 • забезпечити надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності в рамках реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, а також після введення в експлуатацію об’єктів інвестування, що дозволить збалансувати бюджетні витрати та надходження.

 

Висновки

 

У січні 2024 року українська економіка продовжує відновлення. За оперативними даними, Міністерство економіки України оцінює зростання ВВП в січні на рівні 3,5% (±1%) порівняно із січнем 2023 року[3]. Головними чинниками, які сприяють забезпеченню позитивної економічної динаміки, стали зростаючий інвестиційний попит і доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей. Поступове відновлення економічної активності за рахунок експортоорієнтованих виробництв, зокрема металургії, добування металевих руд і агропереробки, а також енергетичної галузі, не тільки зумовило позитивні результати в промисловості, а й сприяло зростанню попиту в суміжних видах діяльності. Позитивну динаміку у транспортній галузі забезпечили збільшення внутрішніх залізничних перевезень та переробка вантажів у морських портах. Слід зазначити, що через інвестиційний попит завдяки бюджетному фінансуванню відновлення пошкодженої критичної інфраструктури відбувається зростання будівельної галузі. Крім того, позитивна динаміка спостерігається в сільському господарстві та внутрішній торгівлі.

Ключовими негативними факторами, які стримують відновлення ділової активності, є руйнування виробничих потужностей, що триває, дефіцит професійних кадрів через міграцію, а також значна потреба доступних кредитних ресурсів. Отже, розв’язання завдань, визначених бюджетними програмами, що спрямовані на державну підтримку індустріальних парків та інвесторів зі значними інвестиціями у 2024 році, дадуть змогу зміцнити підґрунтя для поступового відновлення економічного розвитку держави.

Декларуючи значні обсяги бюджетної підтримки для потенційних інвесторів, держава створює додаткові стимули для інвестування в українську економіку. Роль органів місцевого самоврядування полягатиме у здійсненні аналізу власного інвестиційного потенціалу та підготовці якісних інвестиційних продуктів. Як свідчать кращі світові практики, створення індустріальних парків є дієвим способом залучити інвестиції в громаду. При прийнятті рішення слід враховувати, що, окрім наявності земельної ділянки, дуже важливими є такі фактори, як географічне розташування, логістичні маршрути, доступність комунікацій і, ключове – наявність відповідних трудових ресурсів.

Очікувана реалізація позитивного сценарію завершення воєнних дій та швидкого євроінтеграційного поступу України відкриває можливості для пожвавлення місцевого економічного розвитку через активізацію інвестиційних процесів. Отже, завдання для органів місцевого самоврядування – максимально ефективно скористатися такою нагодою.


[1] Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність. Грудень 2023 року: bank.gov.ua/admin_uploads/article

[2] Інформація про Бюджетний запит на 2024-2026 рр. URL: https://www.me.gov.ua/Documents

[3] У січні ВВП зріс на 3,5% завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту: https://www.me.gov.ua/news/detail

Views: 1745
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: budget
Read more: