24 June 2024
Децентралізація
Рада Європи продовжує підтримувати реформування служби в органах місцевого самоврядування
Рада Європи продовжує підтримувати реформування служби в органах місцевого самоврядування

20 грудня Програма Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» разом з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Національним агентством України з питань держаної служби (НАДС) стала співорганізатором круглого столу «Впровадження нового законодавства про службу в органах місцевого самоврядування».


Захід було присвячено питанням розвитку та вдосконалення публічної служби на місцевому рівні в контексті нового Закону України №3077 “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Його обговорення пройшли за участі народних депутатів України, представників Уряду, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, очільників та фахівців міжнародних проектів та програм й організацій громадянського суспільства.

«Наш круглий стіл – це в певній мірі підбиття підсумків про вже виконану роботу щодо впровадження Закону № 3077, а також окреслення наших планів,» – зазначила на відкритті голова НАДС Наталія Алюшина. Вона також презентувала Дорожню карту впровадження закону №3077 (Дорожня карта).

Підготовлена НАДС Дорожня карта містить три пріоритети.

По-перше, це підготовка підзаконних актів та методичних рекомендацій щодо практичного застосування органами місцевого самоврядування процедур, передбачених Законом. Друге – це професійна підготовка службовців місцевого самоврядування, включно із розробкою навчальних/освітніх програм за окремими темами, в тому числі враховуючи результати третього дослідження Ради Європи щодо потреб у професійному навчанні посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, проведеного у листопаді – грудні цього року Програмою Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні». І третє – це масштабна інформаційно-роз’яснювальна кампанія.

Зазначені пріоритети були жваво обговорені учасниками заходу.

Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування наголосила: «Новий Закон повинен привести до органів місцевого самоврядування на роботу амбітних вмотивованих людей… Цей закон має стати питанням розвитку, мотивації та подальшої кар‘єри… Ми зможемо імплементувати важливий довгоочікуваний, євроінтеграційний закон самим кращим способом.»

Клаудія Лучіані, Директорка Директорату з питань людської гідності, рівності та врядування Генерального директорату з питань демократії та людської гідності Ради Європи підкреслила, що Рада Європи є активним учасником впровадження демократичних реформ в Україні. Багато рекомендацій Організації щодо оновлення правових рамок служби в органах місцевого самоврядування було враховано національним законодавцем. «Ми вітаємо спільні зусилля та відкритість органів влади до зміцнення самоврядування в Україні наскільки це дозволяють поточні умови. Рада Європи готова продовжувати діалог високого рівня щодо реформ демократичного врядування в Україні, надавати правову й методичну й іншу допомогу…», – підкреслила пані ЛУЧІАНІ на відкритті заходу.

На круглому столі були широко представлені напрацювання Програми Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні».

«Рада Європи через її Центр експертизи доброго врядування та його програми в Україні у тісній співпраці з НАДС на постійній основі супроводжує процес розробки оновлених правових засад служби в органах місцевого самоврядування, починаючи від розробки проекту нового Закону про службу в органах місцевого самоврядування та продовжуючи розробкою проектів актів, необхідних для його впровадження, а також наданням методичної підтримки органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам. Ця робота спрямована на реалізацію принципів Європейської хартії місцевого самоврядування та рекомендацій Ради Європи у сфері законодавства про службу в органах місцевого самоврядування», – інформувала консультантка Програми Леся Федченко.

Фахівчиня Ради Європи повідомила, що Висновком Ради Європи від 5 серпня 2022 р. до проекту Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 6504) було констатовано про спрямованість згаданого проекту на підвищення якості врядування та впровадження принципів Європейської хартії місцевого самоврядування. Прийнятий Закон №3077 втілює принципи, викладені у ст. 6 Хартії: «Умови служби найманих працівників органів місцевого самоврядування повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих якостей та компетентності; для цього забезпечуються належні можливості професійної підготовки, винагороди та просування по службі». В той самий час за поточних умов значним викликом є питання впровадження Закону на всій території країни. Також Рада Європи акцентує на необхідності системного моніторингу впровадження Закону та надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування у реалізації положень нового законодавства, яку потрібно розпочинати вже зараз.

Учасників круглого столу було також поінформовано, що за експертної допомоги Ради Європи вже розроблено низку проектів відповідних документів, зокрема щодо діяльності служби управління персоналом в органах місцевого самоврядування, оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, ведення та зберігання особових справ службовців місцевого самоврядування, професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування. У планах Програми Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» на 2024 рік – продовжувати роботу, зокрема, в частині розробки проектів актів щодо формування і організації роботи з кадровим резервом, стажування службовців місцевого самоврядування, складання індивідуальної програми професійного розвитку службовця місцевого самоврядування, проведення конкурсу на зайняття посад службовців місцевого самоврядування.

Важливість якісного методологічного супроводження процесу імплементації нового Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» підкреслила у своєму виступі консультантка Програми Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» Віра Козіна.

«В тих умовах, в яких працює місцеве самоврядування, вкрай потрібно роз’яснювати суть положень Закону, задум законодавця, заключений у відповідній нормі… Формувати єдину правозастосувальну практику у ході реалізації Закону…», – акцентувала пані Козіна.

Вона наголосила на активній кооперації з НАДС та асоціаціями органів місцевого самоврядування у цій сфері та поінформувала, що Програма Рада Європи у співпраці з фахівцями Асоціації міст України вже напрацювала проект посібника, який містить порівняльний огляд нового Закону та чинного законодавства.

Результати цьогорічного дослідження Ради Європи щодо потреб у профнавчанні органів місцевого самоврядування, яке було проведено разом із НАДС та всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, на круглому столі презентувала консультантка Програми Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» Наталія БАЛДИЧ.

Дослідження Ради Європи 2023 року стало вже третім поспіль в Україні, що базується на методології «Training Needs Analysis and National Training Strategy» Центру експертизи доброго врядування Ради Європи та проводиться Програмою на запит НАДС. Перше дослідження навчальних потреб керівників і керівниць об’єднаних територіальних громад було проведено у 2017 році і охопило 1006 осіб. Друге, під час якого було опитано 517 сільських, селищних, міських голів, керуючих справами, секретарів і заступників голів об’єднаних територіальних громад, – у 2019 році.

Визначною рисою поточного дослідження потреб у навчанні представників та представниць органів місцевого самоврядування став його масштаб та комплексний характер – опитування охопило всі 24 регіони Україні та всі рівні органів місцевого самоврядування. В опитування цього року взяли участь 6795 осіб, а саме:

  • сільські, селищні, міські голови, їх заступники, секретарі сільських, селищних, міських рад;
  • керуючі справами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад;
  • інші категорії посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;
  • старости;
  • депутати сільських, селищних, міських рад;
  • керуючі справами та посадових осіб виконавчих апаратів районних і обласних рад; та
  • депутати районних і обласних рад.

Результати опитування підтверджують актуальність питань, що розглядалися на круглому столі в розрізі потреби у продовженні реформування системи публічної служби в Україні та необхідності методичної підтримки й навчання для органів місцевого самоврядування під час проведення реформ.

Так, від 77,3% до 92,3% опитаних серед кожної категорії опитаних повністю або скоріше погоджуються з твердженням, що професійне навчання є важливим для підвищення ефективності щоденної діяльності органів місцевого самоврядування.

Переважна більшість респондентів і респонденток дослідження Ради Європи вважає, що реформу системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, розпочату в 2017 році, потрібно продовжувати. Безумовно так і скоріше так вважають: 80,9% опитаних сільських, селищних, міських голів, їх заступників, секретарів; 74,7% посадових осіб місцевого самоврядування (крім виборних посад); 79,5% керуючих справами; 81,7% депутатів; 80,7% старост; 68,8% керуючих справами і посадових осіб виконавчих апаратів районних рад, 88,2% депутатів районних рад, 77,8% керуючих справами і посадових осіб виконавчих апаратів обласних рад, 90,9% депутатів обласних рад.

Загалом, круглий стіл «Впровадження нового законодавства про службу в органах місцевого самоврядування» став представницькою платформою з усіх заінтересованих сторін – представників влади, міжнародних проектів та програм, громадянського суспільства й експертної спільноти – для обговорення напрацювань, планів та викликів в сфері реформування публічної служби на місцевому рівні, дозволив обмінятися досвідом й посилити синергію для зміцнення доброго багаторівневого врядування в Україні.

Views: 465
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: service in local self-government
Read more: