17 June 2024
Децентралізація
Організація роботи ОМС з вирубки аварійних насаджень у полезахисних лісових смугах
Організація роботи ОМС з вирубки аварійних насаджень у полезахисних лісових смугах

Полезахисні лісові смуги виконують низку важливих функцій, зокрема слугують для захисту сільськогосподарських угідь. Тому питання належного використання земельних ділянок під ними та відповідно їх утримання є важливим і актуальним.

Проте, досить частими є випадки, коли насадження у полезахисних лісових смугах перебувають у занедбаному та аварійному стані та можуть загрожувати життю, здоров’ю та майну людей тощо. Для визначення необхідності проведення невідкладних заходів з поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій, стихійного лиха тощо) у пошкоджених, малоефективних, зріджених, відмираючих насадженнях полезахисних смуг, що втрачають свої захисні функції, органи місцевого самоврядування уповноважені створювати відповідні комісії (далі - Комісії).

У цій публікації експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» розглянули порядок створення таких комісій, особливості їхньої діяльності, а також рішення, які вони можуть приймати з цих питань відповідно до компетенції.


Довідково: з порядком передачі органами місцевого самоврядування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, ви можете ознайомитися за посиланням.

 

Щодо віднесення земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами до певної категорії земель

 

Основні вимоги щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, проведення комплексу заходів з метою забезпечення виконання функцій з агролісотехнічної меліорації, визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. №650 «Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення» (далі – Правила).

Відповідно до абзацу першого пункту 2 Правил, полезахисними лісовими смугами вважаються штучно створені насадження лінійного типу для захисту сільськогосподарських угідь від негативного впливу природних та антропогенних факторів.

Полезахисні лісові смуги, відповідно до частини першої статті 5 Лісового кодексу України (надалі – ЛКУ), не належать до земель лісогосподарського призначення, а відповідно до пункту «б» частини другої статті 22 Земельного кодексу України (далі - ЗКУ), є несільськогосподарськими угіддями у складі земель сільськогосподарського призначення.

 

Щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг

 

Відповідно до абзацу першого пункту 3 Правил, обов’язок щодо здійснення комплексу заходів з утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, покладається на землекористувачів.

 

Важливо!

Під землекористувачами розуміється фізична чи юридична особа у користуванні, володінні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення під полезахисними лісовими смугами:

 • власники;
 • орендарі;
 • землекористувачі, у яких земельні ділянки перебувають у користуванні на інших умовах

Підставою для здійснення землекористувачами заходів з утримання та збереження полезахисних лісових смуг є:

 • матеріали лісовпорядкування;
 • акти обстежень відповідної Комісії.

 

Створення та організація роботи Комісії

 

Згідно з абзацом третім пункту 3 Правил, з метою визначення необхідності проведення невідкладних заходів з поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій, стихійного лиха тощо) у пошкоджених, малоефективних, зріджених, відмираючих насадженнях, які втрачають свої захисні функції органом місцевого самоврядування або територіальним органом Держгеокадастру, до повноважень якого належить передача у власність або користування земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, утворюється Комісія.

Утворення відбувається протягом 14 календарних днів після отримання клопотання землекористувача про необхідність проведення невідкладних заходів у насадженнях полезахисних лісових смуг.

Важливо зазначити, що утворення Комісії є виключним повноваженням сільської, селищної, міської ради, оскільки відповідно до частини першої статті 122 ЗКУ саме до їх повноважень належить передача у власність або користування земельних ділянок із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Згідно з абзацом четвертим пункту 3 Правил, головою комісії визначається представник сільської, селищної міської ради.

До складу Комісії обов’язково включається:

 • землекористувач (або його уповноважена особа);
 • представник державного спеціалізованого лісозахисного підприємства;
 • представник територіального органу Держлісагентства;
 • представник сільської, селищної міської ради;
 • представник структурного підрозділу у сфері охорони навколишнього природного середовища обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища[1] .

 

Важливо!

Для забезпечення участі в роботі Комісії з обстеження полезахисних лісових смуг Комісія направляє запит на ім’я керівника територіального органу Держлісагентства та державного спеціалізованого лісозахисного підприємства з проханням делегувати до її складу відповідних представників.

 

Обстеження полезахисних лісових смуг Комісією

 

Комісія здійснює обстеження полезахисних лісових смуг, де відповідно до отриманого клопотання від землекористувача, існує необхідність проведення невідкладних заходів.

За результатами роботи Комісії складається акт обстеження у двох примірниках (по-одному: для власника, в особі органу місцевого самоврядування та землекористувача), який затверджується головою Комісії.

 

Важливо!

Акт обстеження повинен бути складений у день здійснення обстеження (абзац шостий пункту 3 Правил).

В Акті обстеження зазначаються  відомості щодо:

 • характеристики лісомеліоративного стану насаджень;
 • причин їх пошкодження, всихання, стану полезахисних лісових смуг;
 • необхідності проведення заходів відповідно до пункту 11 Правил (зріджування в процесі рубок догляду в насадженнях першого - третього вікових періодів, реконструктивні рубки; створення (відновлення), агротехнічний догляд та доповнення; збереження від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу; захист від шкідників і хвороб);
 • строків проведення заходів;
 • способів і строків відновлення полезахисних лісових смуг;
 • заходів з оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

 

Важливо!

На землекористувача покладається обов’язок надати копію акта обстеження Комісією відповідному  територіальному  органу  Держекоінспекції.

 

У випадку, якщо актом обстеження буде передбачено проведення рубок догляду або реконструктивних рубок, для їх здійснення необхідно буде отримати лісорубний квиток відповідно до передбаченого у статті 69 ЛКУ порядку.

Якщо ж насадження виявилися аварійними і становлять небезпеку для життя, здоров’я чи майна людей та/або юридичних осіб, то, згідно з абзацом десятим пункту 3 Правил, для Комісії передбачені наступні дії:

Крок 1
отримання інформації про необхідність проведення невідкладних заходів у насадженнях полезахисних лісових смуг
Крок 2
скликання Комісії та проведення обстеження
протягом 14 днів
Крок 3
проведення рубок аварійних насаджень
в найкоротші строки
Крок 4
оформлення акта обстеження
в день обстеження
Крок 5
оформлення лісорубного квитка
протягом 1 місяця з дня подання документів землекористувачем
Крок 6
надання копії акта обстеження територіальним органам Держекоінспекції

Здійснення таких дій та дотримання хронології та порядку їх вчинення є обов’язковими для всіх суб’єктів, що задіяні у застосуванні невідкладних заходів з поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій, стихійного лиха тощо) у пошкоджених, малоефективних, зріджених, відмираючих насадженнях, які втрачають свої захисні функції.

У разі виникнення запитань щодо реалізації положень Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, звертайтеся до експертів Проєкту USAID «ГОВЕРЛА», які готові надати підтримку органам місцевого самоврядування, на електронну пошту: olena_hulenko@hoverla.com.


[1] У випадку обстеження насаджень у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, та об’єктів Смарагдової мережі

Views: 734
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: land
Read more: