15 June 2024
Децентралізація
Формуємо бюджет громади на 2024 рік: поради експертів U-LEAD
Формуємо бюджет громади на 2024 рік: поради експертів U-LEAD

У цьому матеріалі наші експерти надали практичні рекомендації для вирішення проблемних питань, що їх найчастіше ставили учасники Навчальної програми «Кроки для спеціалістів. Формування та затвердження місцевого бюджету 2024».


У жовтні 2023 року U-LEAD втілив Навчальну програму «Кроки для спеціалістів. Формування та затвердження місцевого бюджету 2024».

Її створили для підвищення рівня професійних компетентностей 100 представників місцевих фінансових органів громад з усіх регіонів України. Учасники вчилися використовувати методи й інструменти формування та затвердження місцевих бюджетів.

Курс погодило Національне агентство з питань державної служби, відтак за результатами професійного навчання посадовим особам місцевого самоврядування буде нараховано 1 кредит ЄКТС.

Під час інформаційних сесій учасники з перших рук отримали актуальну інформацію щодо особливостей формування місцевих бюджетів на 2024 рік, зокрема щодо запропонованих змін до Бюджетного кодексу України, обсягів та умов державної підтримки громад, а також набули практичних навичок із формування документів, які супроводжують бюджетний процес.

Для курсантів створили Методичні рекомендації із формування проєкту місцевого бюджету на 2024 рік, з яким можна ознайомитися за посиланням.

А у цій статті експерти ULEAD надають практичні рекомендації для вирішення проблемних питань, що їх найчастіше ставили учасники Навчальної програми.

Як планувати податок на доходи фізичних осіб у бюджетах громад на 2024 рік?

Ключовою новацією бюджету-2024 є переспрямування частину податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців із місцевих бюджетів до держбюджету. Тобто усі надходження за кодом 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» (а це не лише військові, але й поліція, ДСНС та інші) будуть спрямовані до державного бюджету, тому їх не слід передбачати під час підготовки проєкту рішення про місцевий бюджет.

Щодо складових при розрахунку планових надходжень ПДФО на 2024 рік, зокрема ПДФО, що сплачується із заробітної плати, то основними з них є фонд зарплати всіх працівників. З нього слід вираховувати ПДФО - 18%. Також варто врахувати суму ПДФО із соціальних пільг, якими користуються певні працівники (для того щоб цю суму вирахувати з визначеного обсягу ПДФО в сумі 18%). В розрахунку слід передбачити суму ПДФО від додаткового доходу, іншого ніж ЗП, і відняти ПДФО, що підлягає поверненню платнику з врахуванням податкової знижки. Отже в підсумку маємо наступну формулу: від обсягу ПДФО, що становить 18% від фонду заробітної плати віднімаємо ПДФО з соціальних пільг, додаємо ПДФО від додаткового доходу іншого, ніж ЗП за мінусом ПДФО, що підлягає поверненню платнику у зв’язку з нарахуванням податкової знижки. І вже з цього порахованого обсягу ПДФО ми вираховуємо 64%, які прогнозовано і плануємо в дохідній частині бюджету на 2024 рік.

Як буде індексуватися заробітна плата посадовців місцевого самоврядування в 2024 році?

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік» встановлено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації всіх видів доходів населення буде проводитися наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

Тобто базовим місяцем для індексації всіх видів доходів населення вирішили встановити січень 2024 року. У базовому місяці дохід не індексується, а індексація грошових доходів проводиться у випадку, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103%.

Як підтримати військові частини із місцевих бюджетів?

Бюджетним законодавством, а саме «Прикінцевими та перехідними положеннями» Бюджетного кодексу України, встановлено декілька напрямів перерахування коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету в умовах воєнного стану.

Відповідно до пункту 22-2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу органи місцевого самоврядування або військові адміністрації можуть приймати рішення про перерахування коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету. З метою його реалізації наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2023 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» передбачено код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (далі ТПКВК МБ) 9820 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності».

Відповідно до пункту 22-5 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки, заходів територіальної оборони органи місцевого самоврядування (військові адміністрації з урахуванням норм Закону України «Про правовий режим воєнного стану») можуть включати до місцевих програм (крім заходів та робіт з територіальної оборони) також заходи з підтримки інших підрозділів сил безпеки і оборони. Виконавцями таких заходів можуть бути військові частини, інші підрозділи сил безпеки та оборони, Міністерство оборони України.

У разі визначення виконавцями заходів, передбачених такими місцевими програмами, розпорядників коштів державного бюджету (військові частини Сил територіальної оборони, інші підрозділи сил безпеки і оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) видатки місцевих бюджетів передбачаються за кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету pf ТПКВК МБ 9800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів".

Кошти зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів".

Як сформувати бюджетні запити і чи формується цей документ в процесі виконання бюджету?

Відповідно до ст. 2 БКУ «бюджетний запит» — документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції до проєкту бюджету на плановий бюджетний період з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання покладених на нього функцій на середньостроковий період, на підставі відповідних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету. Водночас у п. 5 ст. 22 БКУ передбачено, що головний розпорядник коштів організовує та забезпечує на підставі Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та плану діяльності на середньостроковий період складання бюджетного запиту і подає його Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу).

Бюджетний запит — це основа планування проєкту місцевого бюджету та складання в подальшому паспорту відповідної бюджетної програми. Типові форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів затверджені Наказом МФУ №648 від 17.07.2015, останні зміни до якого внесені Наказом МФУ №336 від 07.08.2019 — тобто у поточному році форми бюджетних запитів для розпорядників місцевих бюджетів не змінювалися.

Таким чином, бюджетний запит — це документ, який застосовують на етапі планування бюджету. Не потрібно складати бюджетний запит при підготовці змін до рішення про місцевий бюджет протягом року.

Рекомендуємо головним розпорядникам бюджетних коштів визначати цілі відповідно до пріоритетів, визначених стратегічними та програмними документами громади, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період. Такі цілі мають:

 • бути спрямовані на досягнення певного результату;
 • оцінюватися показниками досягнення цілей.

Цілі мають давати розуміння кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначали рух до покращення ситуації чи вирішення проблем. Не бажано під час визначення цілей допускати такі формулювання, як "реалізація державної політики", "забезпечення діяльності", "виконання зобов'язань".

Для кожної цілі державної політики рекомендується визначати показники її досягнення. Показники досягнення цілей варто визначати як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Що треба обов’язково оприлюднити в частині бюджетних документів в період правового режиму воєнного стану?

В умовах воєнного стану призупинені вимоги ч. 5 ст. 28 БКУ «Доступність інформації про бюджет». З огляду на це, під час війни може не здійснюватися:

 • обов'язкова публікація в газетах інформації про виконання місцевих бюджетів;
 • публічне представлення ГРК інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі про досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності;
 • оприлюднення ГРК паспортів, бюджетних програм, звітів про їх виконання, результатів оцінки ефективності;
 • публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів.

Разом з тим, відповідно до ч. 2-4, 6 ст. 28 БКУ обов’язковому оприлюдненню підлягають:

 • бюджетні запити на офіційних сайтах ГРК або в інший спосіб;
 • інформація про виконання місцевого бюджету;
 • рішення про місцевий бюджет та квартальні звіти про його виконання;
 • проєкт рішення про місцевий бюджет;
 • публічна інформація у формі відкритих даних.

Чи може сільський/селищний/міський голова вносити зміни до бюджету, якщо йому це делегує рада?

Бюджетний кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Ним же регулюється відповідальність за порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу.

При цьому, якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у Бюджетному Кодексі, застосовуються відповідні норми цього Кодексу.

Відповідно до частини 7 та 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною місцевою радою на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету.

Факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків.

Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухвалені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою з урахуванням положень статті 52 Бюджетного кодексу України, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених Кодексом.

При цьому стаття 23 Бюджетного кодексу містить можливість здійснення перерозподілу бюджетних призначень:

 1. Якщо після прийняття рішення про місцевий бюджет повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій, завдань чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.
  Перерозподіл бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого органу (рекомендуємо тут керуватися статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та здійснювати перерозподіл рішенням колегіального органу загальної компетенції — рішенням виконавчого комітету).
 2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету — щодо надання кредитів з бюджету. Перерозподіл у цьому випадку здійснює місцевий фінансовий орган.
 3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету). Такий перерозподіл здійснюється виконавчим органом (виконавчим комітетом).

Отже, бюджетне законодавство не наділяє сільських/селищних/ міських голів повноваженням щодо внесення змін до бюджету, здійснення яких віднесено до виключної компетенції ради. Перерозподіл бюджетних призначень, в визначених статтею 23 БКУ випадках, здійснюються виконавчим комітетом та місцевим фінансовим органом і також не може здійснюватися сільським/селищним/міським головою, а зміни до бюджету вносяться тільки відповідною радою.

Views: 744
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: budget
Read more: