24 травня 2024
Децентралізація
  1. Головна
  2. Сектор освіта
  3. НПА
Сектор освіта

Конституція України

Закони України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

Конвеція про права осіб з інвалідністю

 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Положення про дошкільний навчальний заклад

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Харчування пільгових категорій учнів

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про освітній округ і опорний заклад освіти

Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

Положення про інклюзивно-ресурсний центр

Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів

Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

Про організацію інклюзивного навчання у закладах позашкільної освіти

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Перелік типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад

Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах

Положення про ступеневу професійно-технічну освіту

 

Накази Міністерства освіти і науки України

Базовий компонент дошкільної освіти

Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів

Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти

Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2021 році

Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Про затвердження примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладів

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

Про запровадження пілотного проекту підготовчих курсів

Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних закладів середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних закладів середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Про затвердження примірного Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти

Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків

Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів

Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів

Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах

Положення про Малу академію наук учнівської молоді

Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів

Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом

Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти

 

Накази інших центральних органів виконавчої влади

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів загальної середньої освіти»

Положення про професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі

 

Постанови Головного державного санітарного лікаря України

Постанова Головного державного санітарного лікаря щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

Спільні накази центральних органів виконавчої влади

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх позашкільних навчальних закладах

 

Листи Міністерства освіти і науки України

Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році

Перелік чинних програм розвитку дітей

Щодо зміни установчих документів закладу дошкільної освіти

Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

Щодо методичних рекомендацій з організації освітнього процесу закладів загальної середньої освіти

Про особливості організації освітнього процесу в спеціальних, санаторних закладах загальної середньої освіти

Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році

Про центри професійного розвитку педагогічних працівників

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію

Щодо освітнього процесу в дистанційному режимі

Про посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів сфери освіти, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових канікул

Щодо невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу

Методичні рекомендації щодо особливостей про ведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 навчальному році

Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році (професійно-технічна освіта)

Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 08 січня 2021 року

Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів або з числа внутрішньо переміщених осіб