22 червня 2024
Децентралізація
Роз’яснення для громад: Встановлення органами місцевого самоврядування пільг зі сплати місцевих податків
Роз’яснення для громад: Встановлення органами місцевого самоврядування пільг зі сплати місцевих податків

Експерти Програми USAID DOBRE розглянули зміни, внесені Законами №3050 та №3603 до загальних норм Податкового кодексу України щодо встановлення пільг зі сплати місцевих податків та зборів, а також до встановлення пільг зі сплати плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.


Порядок та підстави надання податкових пільг визначаються Податковим кодексом України (далі – ПКУ). Так, відповідно до пункту 30.1 статті 30 ПКУ, податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

ПКУ визначено ряд пільг для платників податків, зокрема і зі сплати місцевих податків та зборів. Поряд з цим, органи місцевого самоврядування (далі – ОМС) мають право встановлювати додаткові пільги зі сплати місцевих податків та/або зборів. Таке право передбачено як нормами ПКУ, так і Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 28 частини першої статті 26).

ОМС можуть надавати податкові пільги шляхом встановлення зниженої ставки податку та/або збору або ж звільнення від сплати податку та/або збору. Поряд з цим, ОМС варто звернути увагу, що відповідно до 30.5 ст. 30 ПКУ податкові пільги встановлюються відповідно до ПКУ та з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції.

Впродовж 2022-2023 років до ПКУ було внесено ряд змін, зокрема і щодо особливостей встановлення ОМС пільг зі сплати місцевих податків та зборів. Такі зміни були внесені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (далі – Закон №3050) та Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» (далі – Закон №3603).

Розглянемо зміни, внесені Законами №3050 та №3603 до загальних норм ПКУ щодо встановлення пільг зі сплати місцевих податків та зборів, а також до встановлення пільг зі сплати плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Загальні норми щодо прийняття ОМС рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів:

 

 • на період дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження відповідні сільські, селищні, міські ради, рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів мають право приймати відповідні військові адміністрації (далі – ВА) та військово-цивільні адміністрації (далі – ВЦА) у порядку, передбаченому ПКУ для сільських, селищних, міських рад (п. 12.3 статті 12 ПКУ);
 • загалом, не дозволяється ОМС, або ВА чи ВЦА встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

Проте, ця норма не поширюється на прийняття ОМС, або ВА чи ВЦА рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (з обов’язковим зазначенням кадастрових номерів таких земельних ділянок), а також про внесення змін до таких рішень;

 • тимчасово, на період дії воєнного стану на території України по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ОМС, або ВА чи ВЦА мають право приймати рішення про встановлення податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів без застосування процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (пп 12.3.8 п. 12.3 ст 12, п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ);
 • тимчасово, на період дії воєнного стану на території України по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, до рішень ОМС, або ВА чи ВЦА щодо встановлення пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів та/або рішень про внесення змін до таких рішень не застосовуються вимоги (п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ):

- пп 4.1.9 п. 4.1 та п. 4.5 ст. 4, пп 12.3.3, 12.3.4 і 12.3.7 п. 12.3, пп 12.4.3 п. 12.4 та п. 12.5 ст. 12 ПКУ;
- частини четвертої ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

 • прийняття рішення органами, зазначеними у частині третій статті 33 Кодексу цивільного захисту населення (крім керівників суб’єктів господарювання), про обов’язкову евакуацію населення є підставою для обов’язкового прийняття відповідним ОМС, або ВА чи ВЦА (на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження відповідні сільські, селищні, міські ради) про встановлення податкових пільг зі сплати плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки) та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних та юридичних осіб.

 

Плата за землю

 

Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (пп 14.1.147 п 14.1 ст. 14 ПКУ).

Відповідно до пункту 284.1. статті 284 ПКУ ОМС мають право встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Ця норма діє для всіх ОМС, при цьому пільги мають встановлюватися з урахуванням пункту 30.2 статті 30 ПКУ. Тобто підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Інформацію щодо податкових пільг по земельному податку ОМС надсилають до контролюючих органів в електронному вигляді у порядку та за формою, затвердженими КМУ (пп 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

Також ОМС можуть звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, що входять до складу території індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків, нормативну грошову оцінку яких проведено, що використовуються ініціаторами створення індустріального парку, керуючою компанією індустріального парку та учасниками індустріальних парків (п. 284.6 ст 284 ПКУ).

Поряд з цим, в умовах воєнного стану надано право ОМС, або ВА чи ВЦА встановлювати додаткові пільги щодо сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки з метою реагування на потреби платників та умови, які впливають на користування земельними ділянками (зміни, внесені до ПКУ Законами №3050 та №3603).

Зокрема, в результаті внесення змін до ПКУ, врегульовано питання надання пільг по платі за землю (земельному податку та орендній платі):

 • за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України. Перелік таких територій визначається у встановленому КМУ порядку;
 • за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, дані про знищення яких та дані про земельні ділянки, на яких були розташовані зазначені об’єкти нерухомого майна, внесені до відповідного Державного реєстру майна;
 • за земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами (на підставі даних Державного земельного кадастру);
 • за земельні ділянки, що перебувають у консервації (на підставі даних Державного земельного кадастру та рішення ОМС про затвердження робочого проєкту землеустрою щодо консервації земельної ділянки);
 • за земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття ОМС, або ВА чи ВЦА рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів;
 • за земельні ділянки в межах територій, щодо яких ОМС, або ВА чи ВЦА прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

У перших 4-х випадках це пільги, визначені нормами ПКУ, що не потребують прийняття рішень ОМС, або ВА чи ВЦА про встановлення таких пільг.

Що стосується земельних ділянок, непридатних для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, то такі пільги надаються саме ОМС, або ВА чи ВЦА.

Рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів приймаються ОМС, або ВА чи ВЦА на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (з обов’язковим зазначенням кадастрових номерів таких земельних ділянок). Такі рішення приймаються на кожний календарний рік окремо, за умови наявності відповідних заяв платників податків, та на період не більше ніж до кінця поточного календарного року (пп 12.3.7 п. 12.3 ст 12 ПКУ).

Інформація щодо рішень про встановлення таких податкових пільг надається контролюючим органам за місцезнаходженням земельних ділянок в електронному вигляді у порядку та за формою, затвердженими КМУ, протягом 10 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення з обов’язковим зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок, щодо яких прийнято відповідне рішення.

Термін дії пільги за земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, починається із першого числа місяця, на який припадає дата прийняття ОМС, або ВА чи ВЦА відповідного рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяви платника податків, та завершується останнім числом місяця, на який припадає дата, що настає раніше,

 • або останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та/або зборів відповідно до прийнятого рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення),
 • або дата скасування відповідного рішення,
 • або дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності чи визнання земельної ділянки придатною для використання.

Також, у разі прийняття рішення органами, зазначеними у частині третій статті 33 Кодексу цивільного захисту населення (крім керівників суб’єктів господарювання), про обов’язкову евакуацію населення, ОМС, або ВА чи ВЦА обов’язково приймають рішення про встановлення податкових пільг зі сплати плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки).

ОМС, або ВА чи ВЦА надають контролюючим органам за місцем розташування земельних ділянок, земельних часток (паїв) інформацію щодо рішень про встановлення таких податкових пільг щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу, станом на перше число відповідного кварталу, в електронному вигляді у порядку та за формою, затвердженими КМУ (п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 ПКУ, ОМС встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

При цьому, пільги для фізичних осіб з податку з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів та не застосовуються до:

 • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 ПКУ;
 • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку з об’єктів нежитлової нерухомості встановлюються залежно від майна, що є об’єктом оподаткування.

Також ОМС мають право встановлювати пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів нежитлової нерухомості, що розташовані на території індустріального парку та перебувають у власності учасників індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних парків.

Інформацію щодо податкових пільг по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ОМС надсилають до контролюючих органів в електронному вигляді у порядку та за формою, затвердженими КМУ (пп 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

Разом з цим, в умовах воєнного стану, надано право ОМС, або ВА чи ВЦА встановлювати додаткові пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у частині об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно) та підлягають відновленню шляхом поточного ремонту. Так, ОМС, або ВА чи ВЦА мають право:

 • встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі, меншому за розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлений рішенням відповідного ОМС для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;
 • звільняти від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

ОМС, або ВА чи ВЦА зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу, подавати контролюючим органам за місцем розташування об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу копії прийнятих рішень про встановлення таких пільг.

Також, у разі прийняття рішення органами, зазначеними у частині третій статті 33 Кодексу цивільного захисту населення (крім керівників суб’єктів господарювання), про обов’язкову евакуацію населення, ОМС, або ВА чи ВЦА обов’язково приймають рішення про встановлення податкових пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

ОМС, або ВА чи ВЦА надають контролюючим органам за місцем розташування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо рішень про встановлення таких податкових пільг щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу, станом на перше число відповідного кварталу, в електронному вигляді у порядку та за формою, затвердженими КМУ (п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

Крім цього, в результаті внесення змін до ПКУ Законами №3050 та №3603, врегульовано питання надання пільг щодо об’єктів нерухомості, які:

 • розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України (пільна діє до останнього числа місяця, у якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території);
 • знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, дані про знищення яких внесені до Реєстру майна;
 • пошкоджені, як такі, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України (пільга діє до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру майна об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості капітально відремонтовані, реконструйовані, реставровані та визнані придатними для проживання/для використання за цільовим призначенням).

Зазначені пільги врегульовані нормами ПКУ (пп 69.22 п. 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ), та не потребують прийняття рішень ОМС, або ВА чи ВЦА про встановлення таких пільг.


Посилання на НПА та ресурси, згадані у роз’ясненні:

 • Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (із змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 • Кодекс цивільного захисту населення від 2 жовтня 2012 року №5403-VI (із змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР (із змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
 • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» від 11 квітня 2023 року №3050-IX (із змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3050-20#Text
 • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» від 23 лютого 2024 року №3603-IX. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3603-20#Text
 • Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV (із змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року №2939-VI (із змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
 • Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 1 липня 2014 року №1555-VII (із змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. №1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1330-2020-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 р. №1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (із змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1364-2022-%D0%BF#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 р. №133 «Про затвердження Порядку подання інформації щодо рішень про встановлення податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, прийнятих на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1333-2023-%D0%BF#Text
 • Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (із змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

Ця публікація стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Переглядів: 12423
Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Новини на тему: бюджет
Читайте також: