22 червня 2024
Децентралізація
Роз’яснення для громад: Мінфін змінив порядок реєстрації бюджетних зобов’язань в органах Казначейства
Роз’яснення для громад: Мінфін змінив порядок реєстрації бюджетних зобов’язань в органах Казначейства

Міністерство  фінансів України Наказом від 08.04.2024 №185 внесло зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року №309 (далі – Порядок №309), зокрема:

 • встановлено процедури реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядників/одержувачів бюджетних коштів за договорами, укладеними із застосуванням електронних каталогів для закупівлі товарів;
 • конкретизовано положення щодо застосування органами Казначейства заходів впливу за порушення бюджетного законодавства під час реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань.

Більш детально про новації, які очікують розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів у роз'ясненні експертів з питань місцевих фінансів Програми USAID DOBRE.


Нагадаємо, що Порядок №309 розроблено на виконання статей 43, 46, 48, 51, 112, 116-118 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI (далі – БКУ), які регулюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням, особливості здійснення окремих видатків бюджету, повноваження органів Казначейства з контролю за дотриманням бюджетного законодавства та перелік порушень бюджетного законодавства і заходи впливу за їх порушення.

Відповідно до вимог ст. 43 БКУ, в процесі казначейського обслуговування бюджетних коштів органи Казначейства реєструють взяті бюджетні зобов'язання розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів та здійснюють платежі за цими зобов'язаннями. З огляду на те, що органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями розпорядників/одержувачів бюджетних коштів у разі наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання місцевого бюджету, то їх своєчасна реєстрація у порядку встановленому законодавством є важливою.

А тепер більш детально про зміни до Порядку №309, які стосуються розпорядників/одержувачів коштів місцевих бюджетів.

Перше. У главі 2 «Організація роботи органів Казначейства, розпорядників бюджетних коштів щодо реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань» встановлено термін реєстрації розпорядниками/одержувачами коштів бюджетних зобов’язань у разі закупівлі товарів шляхом використання електронного каталогу. Відповідно, п. 2.2 Порядку №309 доповнено новою нормою. Зокрема, за умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким здійснюється закупівля товарів з урахуванням особливостей, визначених законодавством у сфері закупівель, шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару, розпорядник/одержувач бюджетних коштів подаватиме до органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів протягом 7 робочих днів:

 • з дати взяття бюджетного зобов’язання

або

 • з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

Наразі у п. 2.2 Порядку №309 визначені терміни реєстрації розпорядниками/одержувачами коштів бюджетних зобов’язань у разі взяття бюджетного зобов’язання за яким:

 1. застосовується процедура закупівлі / спрощена закупівля товарів, робіт і послуг - протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів);
 2. здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг без застосування процедур закупівель / спрощених закупівель / електронних каталогів - протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

Друге. Зазнали змін правила подання до органів Казначейства реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань. Відповідно, уточнені положення абзацу першого п. 2.2 та п. 2.4 Порядку №309.

Тож відтепер розпорядники/одержувачі бюджетних коштів подаватимуть до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в паперовій формі (у двох примірниках) разом із електронним носієм інформації, на якому записано файл проєкту цього документа.

Аналогічна вимога встановлена щодо подання Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (п. 2.4 Порядку №309). Названий реєстр також подаватиметься в паперовій формі (у двох примірниках) разом із електронним носієм інформації, на якому записано файл проєкту цього документа.

Третє. Конкретизовані заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, які застосовують органи Казначейства у випадках не реєстрації зобов’язань та/або фінансових зобов’язань розпорядників/одержувачів коштів, які визначені у пункті 2.10 Порядку.

Слід зазначити, що у п. 2.10 Порядку №309 визначено перелік умов за настанням яких органи Казначейства не здійснюють реєстрацію бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань.

 

Важливо! Органи Казначейства не реєструють:

а) зобов’язання у разі:

 • відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом;
 • відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання;
 • відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його затвердження);
 • невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми;
 • відсутності документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель;
 • недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;
 • недотримання вимог щодо оформлення поданих документів;

б) фінансові зобов’язання у разі:

 • відсутності відповідного бюджетного зобов’язання, відображеного у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;
 • відсутності у розпорядника бюджетних коштів фактичних надходжень спеціального фонду;
 • відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов’язання;
 • недотримання вимог щодо оформлення поданих документів;
 • невідповідності фінансового зобов’язання відповідному бюджетному зобов'язанню, відображеному в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;
 • недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

 

Наявність таких випадків свідчить про порушення бюджетного законодавства розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів.

З метою уточнення заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, які застосовують органи Казначейства, викладено у новій редакції абзац сімнадцятий п. 2.10 Порядку №309.

 

Було
Стало
У таких випадках органи Казначейства зобов’язання та/або фінансові зобов’язання не реєструють, а застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України
Якщо зобов’язання та/або фінансові зобов’язання не зареєстровані у зв’язку з порушенням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів, органи Казначейства застосовують такі заходи впливу як попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства та/або зупинення операцій з бюджетними коштами відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України

Тобто, якщо зобов’язання та/або фінансові зобов’язання не зареєстровані у зв’язку з порушенням бюджетного законодавства розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів, то органи Казначейства як заходи впливу застосовують:

 • попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства. Відповідно до ч. 1 ст. 117 БКУ виявлені порушення бюджетного законодавства мають бути усунені в строк до 30 календарних днів;
 • зупинення операцій з бюджетними коштами. Відповідно до норм ст. 120 БКУ зупинення операцій з бюджетними коштами полягає у зупиненні будь-яких операцій із здійснення платежів з рахунку порушника бюджетного законодавства. Зупинення операцій з бюджетними коштами можливе на строк до 30 днів або до усунення порушення бюджетного законодавства у межах поточного бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законом. Механізм зупинення операцій з бюджетними коштами визначено постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №21 «Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами».

Крім того, п. 2.10 Порядку №309 доповнено новою нормою. Якщо зобов’язання та/або фінансові зобов’язання не зареєстровані у зв’язку з відсутністю документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, передбачених законодавством у сфері закупівель, органи Казначейства надсилають розпорядникам/одержувачам бюджетних коштів лист з обґрунтуванням причин їх не реєстрації та повертають Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та/або Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів і підтвердні документи.

Четверте. Визначено, що виписки з рахунків, на яких обліковуються бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання, формуються в електронній формі засобами системи дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (п. 2.17 Порядку №309).

Нагадаємо, що органи Казначейства виписки з рахунків, на яких обліковуються бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання, надають в електронному вигляді за зверненням розпорядників/одержувачів бюджетних коштів. Форма виписки визначена у додатку 3 до Порядку №309.

П’яте. У главі 4 «Контроль за дотриманням цього Порядку» Порядку №309 розширено заходи впливу органів Казначейства за взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень. Також конкретизовано заходи впливу за порушення порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань. З цією метою п. 4.2 викладено у нові редакції.

 

Було
Стало
За взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України, застосовуються такі заходи впливу як зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства.
За взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), застосовуються заходи впливу відповідно до пунктів 1–3 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України.
За порушення бюджетного законодавства в частині порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань або несвоєчасну реєстрацію бюджетних зобов’язань до розпорядників бюджетних коштів застосовуються заходи впливу відповідно до Бюджетного кодексу України.
За порушення розпорядниками бюджетних коштів бюджетного законодавства в частині порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань застосовуються заходи впливу відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України.

Отже, за взяття розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень органами Казначейства крім зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства буде застосовуватися ще один захід впливу - попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

А за порушення порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань – попередження та зупинення операцій з бюджетними коштами.

Шосте. Внесені зміни у додатках 1 – 3 до Порядку №309, а саме:

 • у форми Реєстру бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (додаток 1), Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (додаток 2) та Виписки з рахунка (додаток 3) в частині незастосування типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (вилучили слово «(ТПКВКМБ)»);
 • у Порядок заповнення Реєстру бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (додаток 1) та Порядок заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (додаток 2).

 

Резюмуємо зміни до Порядку №309:

 • встановлено процедури реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядників/одержувачів бюджетних коштів за договорами, укладеними із застосуванням електронних каталогів для закупівлі товарів;
 • конкретизовано положення щодо застосування органами Казначейства заходів впливу за порушення бюджетного законодавства під час реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань.

Дотримання розпорядниками/одержувачами коштів вимог бюджетного законодавства дозволить упередити факти виникнення бюджетних правопорушень та застосування органами Казначейства встановлених заходів впливу в процесі реєстрації зобов’язань.


Посилання на НПА, що згадані у роз’ясненні:

 • Наказ Міністерства фінансів України від 08 квітні 2024 року №185 «Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України». Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/decrees_2024-713;
 • Наказ Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року №309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0419-12#Text;  
 • Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №21 «Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/21-2011-%D0%BF#Text.

Це роз’яснення стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Переглядів: 15686
Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Новини на тему: бюджет
Читайте також: