04 березня 2024
Logo slogan
Порядок надання грантів для створення або розвитку переробних підприємств - роз’яснення змін
Порядок надання грантів для створення або розвитку переробних підприємств - роз’яснення змін

Експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» надали роз’яснення щодо змін у поряду надання грантів для створення або розвитку переробних підприємств.


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 р. № 780 розширено підтримку суб’єктів господарювання, що зареєстровані та провадять/планують провадити діяльність зі створення або розвитку переробних підприємств на деокупованих територіях. Згідно з чинним Порядком (далі – Порядок) така підтримка здійснюється через участь у програмі надання безповоротної державної допомоги у формі грантів. Зміни умов, критеріїв та механізму надання грантів, визначених у цьому Порядку, набирають чинності 14 серпня 2023 року.

Зокрема:

 1. Для грантів, отримувачами яких є суб’єкти господарювання, що зареєстровані та провадять/планують провадити підприємницьку діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації:
 • запроваджено спрощені умови співфінансування гранту у співвідношенні: до 80% вартості проєкту — за рахунок грантів, не менш як 20% — за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних);
 • встановлено чіткі вимоги до розміру заробітної плати працівників, для яких створюються робочі місця. Зокрема, заробітна плата працівників встановлюється в розмірі, не менше передбаченого законодавством мінімального розміру заробітної плати на 1 січня року, в якому було отримано грант, за умови їх працевлаштування тривалістю на повний робочий день. Виконання зазначеної вимоги підтверджується приростом середньої кількості працівників суб’єкта господарювання в еквіваленті повної зайнятості та копією поданого до органів ДПС податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;
 • передбачено більш спрощені умови оцінювання заяв для надання гранту — від 20 до 50 балів (для всіх інших показник залишається від 30 до 50 балів).

У разі рівності балів гранти пріоритетно надаватимуться саме підприємствам, що працюють на деокупованих територіях.

 1. Надання грантів отримувачам здійснюється Мінекономіки через банки, більш як 50% акцій яких належать державі (далі — уповноважені банки), відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки, Мінцифри та уповноваженим банком (далі — договір про взаємодію).

Тобто гранти на переробку видаватимуться не лише через Ощадбанк, але й через інші банки, в яких держава володіє більш як 50% акцій. Це зробить отримання грантів більш зручним для бізнесу.

 1. Заяву на отримання гранту можуть подавати отримувачі, в яких станом на дату подання заяви керівник та/або засновник, та/або кінцевий бенефіціарний власник не є особою, яка є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником більш як у п’яти (включно) платників податків.

Тобто не мають права претендувати на грант суб’єкти господарської діяльності, в яких керівник (засновник чи бенефіціар) є керівником (засновником чи бенефіціаром) більш як п’яти суб’єктів оподаткування.

 1. У заяві на отримання гранту акціонерні товариства повинні подавати відомості про власників понад 25% акцій.

Порядок доповнено новим пунктом 20¹, в якому передбачено чіткі вимоги до отримувача гранту в разі його відмови від гранту. Зокрема, у разі прийняття отримувачем рішення про відмову від отримання гранту отримувач подає до уповноваженого банку письмову заяву про повернення суми гранту та розірвання договору про надання гранту у формі, визначеній уповноваженим банком.

Уповноважений банк на підставі цієї заяви протягом п’яти робочих днів інформує Мінекономіки про відмову отримувача від отримання гранту та протягом п’яти робочих днів повертає кошти на:

 • рахунок заявника, відкритий в уповноваженому банку для перерахування коштів, внесених отримувачем для співфінансування гранту;
 • реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий у Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету або покриття відповідних витрат у поточному бюджетному періоді за бюджетною програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» з урахуванням їх цільового призначення — для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;
 • спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий у Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету або для покриття відповідних витрат у поточному бюджетному періоді за бюджетною програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу” з урахуванням їх цільового призначення — для коштів, наданих зі спеціального фонду державного бюджету.

Договір про надання гранту не може бути розірвано у випадку, якщо на рахунку отримувача перебуває сума коштів менша, ніж сума отриманого гранту.

Підставою для прийняття Мінекономіки рішення про анулювання надання гранту є заява отримувача гранту про розірвання договору про його надання.

Важливою новацією є можливість компенсації за рахунок місцевих бюджетів чи інших заінтересованих сторін до 50% (на деокупованих територіях – до 75%) коштів, що повинні внести отримувачі грантів. Ця компенсація може здійснюватися, зокрема, в рамках регіональних чи місцевих кредитних програм (пункт 21 Порядку).

Оплата часткової компенсації здійснюється органами місцевого самоврядування або іншою заінтересованою стороною в межах затверджених на відповідний рік бюджетних призначень, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування або іншою заінтересованою стороною.

Порядком також передбачені інші нові положення:

 • у разі, коли предмет договору, укладеного між отримувачем та постачальником (продавцем) обладнання, потребує уточнення, але не збільшує розмір наданого гранту і не змінює технологічної складової бізнес-плану, оплата витрат проводиться уповноваженим банком за наявності додаткового обґрунтування отримувача, складеного в довільній формі. Це стосується витрат на: придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), що не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави); доставку та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення;
 • придбання додаткового обладнання за рахунок залишку коштів гранту після сплати всіх платежів, передбачених бізнес-планом, проводиться уповноваженим банком за наявності додаткового обґрунтування отримувача, складеного в довільній формі. Про купівлю додаткового обладнання уповноважений банк інформує Мінекономіки.

Отже, наведені зміни дозволять підтримати економіку деокупованих територій та економіку держави загалом. Планується, що буде створено 75 тисяч робочих місць, а спрощення процедур сприятиме підвищенню довіри мешканців деокупованих територій до державних ініціатив. Переробні підприємства отримають державну підтримку, що прискорить розвиток та відновлення підприємницької діяльності, забезпечить надходження коштів до бюджетів усіх рівнів.

Переглядів: 4565
Новини на тему: бюджет
Читайте також: