17 червня 2024
Децентралізація
Рада Європи підтримує вдосконалення системи професійного навчання в Україні
Рада Європи підтримує вдосконалення системи професійного навчання в Україні

Рада Європи неухильно підтримує прагнення України реформувати та інституційно зміцнювати систему професійного навчання представників публічної влади, яка має стати гнучкою та інноваційною, створювати належні умови для професійного розвитку та базуватися на сучасних світових стандартах і принципах доброго врядування.

Досконала сучасна система професійного навчання – це не просто система з хорошими викладачами і програмами. Сучасна досконала система професійного навчання створює необхідні передумови для постійного вдосконалення, стимулює викладачів покращувати навчальні програми, дає можливість слухачам та слухачкам отримувати найкращі результати від навчання і застосовувати їх на практиці, а керівництву обирати найбільш ефективне навчання ”, - сказав Даніель Попеску, керівник Департаменту демократії і врядування Генерального директорату з питань демократії та людської гідності Ради Європи.

З урахуванням положень Меморандуму безперервної освіти Європейської Комісії нова модель професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, яка формується в Україні, базується на таких принципах:

  • визначення потреб у професійному розвитку;
  • наближеність освітніх послуг до місця проживання та роботи особи;
  • обов’язковість та безперервність, забезпечення прагнення до самоосвіти та професійного розвитку протягом усього життя;
  • цілеспрямованість, прогностичність та випереджувальний характер;
  • інноваційність та практична спрямованість;
  • індивідуалізація та диференціація підходів до навчання;
  • відкритість;
  • гарантованість фінансування професійного навчання.

Робота з вдосконалення системи професійного навчання ведеться за сприяння Центру експертизи доброго врядування Ради Європи. А саме, з урахуванням його інструментарію з кращих практикуправління людськими ресурсами та аналізу навчальних потреб публічних службовців.  Зараз він надає таку підтримку через Програму Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» в рамках Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та відбудова» на 2023-2026 роки.

Співпраця була започаткована на запит Національного агентства України з питань державної служби (НАДС). Вона розпочалася з проведення фахового огляду Ради Європи «Реформування системи підготовки кадрів органів місцевого самоврядування в Україні». Так спільно були визначені пріоритети подальшої роботи. Серед них – стимулювання попиту та аналіз потреб у навчанні посадових осіб місцевого самоврядування, створення умов для функціонування сучасного конкурентоспроможного ринку навчальних послуг та низка інших рекомендацій.

На запит українських партнерів Рада Європи була долучена також до напрацювання Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Рекомендації її фахового огляду лягли у основу Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Нагадаємо, це положення було затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 106 від 6 лютого 2019 року.

Загалом на підтримку реформування системи професійного навчання в Україні за участі Ради Європи було запроваджено цілий ряд новацій.

Важливою подією для реформи стало відкриття НАДСом у 2020 році  Порталу управління знаннями. Це посприяло виконанню рекомендацій Ради Європи. Зокрема, портал інформує про наявні освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Він також дозволяє представникам і представницям публічних органів влади реєструватись для проходження потрібних їм програм підвищення кваліфікації.

Також НАДС утворило Експертно-консультативну раду з питань погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Це було здійснено з метою забезпечення якості програм підвищення кваліфікації, розроблених різними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання.  До роботи ради долучились різні стейкхолдери, в тому числі асоціації органів місцевого самоврядування та міжнародні організації. Вони перевіряють програми підвищення кваліфікації на відповідність до потреб органів публічної влади, пріоритетних напрямів підвищення кваліфікації, а також чинних вимог до змісту і структури програм. Щомісяця через раду проходить до 100 програм підвищення кваліфікації. Пишаємось, що вже четвертий рік поспіль експертну раду очолюють консультантки Ради Європи!

Ідентифікувати, збирати та поширювати на національному рівні кращі інструменти професійного навчання дозволяє щорічний Конкурс кращих практик впровадження освітніх інновацій. Він був започаткований НАДС з урахуванням рекомендацій Ради Європи. Сьогодні конкурс став сучасною платформою для обміну досвідом між провайдерами освітніх програм. Він дозволяє поглиблювати співробітництво між ними і є інструментом підвищення стандартів професійного навчання та самоосвіти. Учасниками конкурсу є суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання, органи державної влади, місцевого самоврядування, а також інші, на працівників яких поширюється дія Закону України «Про державну службу» і які проводять внутрішнє навчання. Конкурс 2023 року буде оголошено найближчим часом – не пропустіть! Поділіться із колегами своїм досвідом та здобудьте визнання!

Сучасні форми та методи розбудови публічної служби дозволяють ефективно трансформувати систему державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Це також забезпечує можливість органів публічної влади надавати більш якісні послуги людям, навіть за умов російської збройної агресії проти України, загалом сприяє євроінтеграційному руху країни.

“Головний ресурс публічної влади – це люди. А якість управління на центральному та місцевому рівнях значним чином залежать від кваліфікації представників органів публічної влади, від їхньої компетентності, вмотивованості та етичності. Тому, інвестиції у систему професійного навчання є інвестиціями у майбутнє України. Вони необхідні для того, щоб скористатися перевагами доброго демократичного врядування”, - зазначив Даніель Попеску.

Переглядів: 1336
Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Новини на тему: служба в ОМС
Читайте також: