22 липня 2024
Децентралізація
Чи можна купувати середньострокові та довгострокові військові облігації за рахунок місцевого бюджету - роз'яснення
Чи можна купувати середньострокові та довгострокові військові облігації за рахунок місцевого бюджету - роз'яснення

Військові облігації – це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, окремий різновид облігацій внутрішньої державної позики, який застосовується під час воєнного стану.

Одним із питань, котре постає перед органами місцевого самоврядування, стосується можливості придбання військових облігацій строком обігу понад один рік, враховуючи термін бюджетного періоду, відповідь на яке надана у роз’ясненні експертів Програми USAID DOBRE.


Придбання державних цінних паперів, регулюється Бюджетним кодексом України. Так, абзацом 2 частини 8 ст 16 Бюджетного кодексу України визначено, що керівник місцевого фінансового органу має право за рішенням відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів затверджено постановою Кабінетом Міністрів України від 23.05.2018 № 544.

Військові облігаціїце також облігації внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) – цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів України, гарантуються державою, а військовими називаються тому, що розміщуються під час війни та їх цільовим призначенням є забезпечення потреб Збройних сил України .

Отже, на військові облігації також розповсюджується дія Постанови КМУ від 23.05.2018 №544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» (зі змінами) (далі – Порядок 544).

Кожен вівторок Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП, відповідно до затвердженого графіка, який розміщуються на його офіційному веб-сайті https://www.mof.gov.ua   у розділі «Борг» – ОВДП та на Facebook сторінці.

Результати аукціонів розміщуються за посиланням: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv 

Від початку випуску військових ОВДП місцеві органи влади доволі активно користувалися цим інструментом, придбаваючи здебільшого «короткі» облігації з терміном погашення менше одного року, з тим, щоб повернути залучені тимчасово вільні кошти до кінця поточного бюджетного періоду (по аналогії з депозитами).

Починаючи з березня 2023 року Мінфін не розміщує і не планує до кінця поточного року розміщувати короткострокові військові облігації. У будь-якому випадку термін погашення таких ОВДП буде припадати на наступний бюджетний рік або ще пізніше.

Тому виникає питання, як бути у 2023 році та чи можна придбавати військові облігації за бюджетні кошти?

Відповідно до пункту 3 Порядку 544,  тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися шляхом придбання державних цінних паперів із строком обігу:

  • до одного року (короткострокові державні облігації);
  • від одного до п’яти років (середньострокові державні облігації);
  • більше п’яти років (довгострокові державні облігації).

Разом з тим, Порядком 544 визначено, що тимчасово вільні кошти місцевого бюджету  - це  обсяги коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках загального та/або спеціального фондів (крім субвенцій, отриманих з інших бюджетів, та коштів резервного фонду) на дату їх розміщення, шляхом придбання державних цінних паперів і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів шляхом придбання державних цінних паперів.

Як бачимо, вимог щодо повернення до кінця поточного бюджетного періоду тимчасово вільних коштів, у разі їх відволікання для придбання державних цінних паперів, Порядком 544 не передбачено.

В той же час, у період дії воєнного стану в Україні, не застосовується  норма щодо можливості відволікання тимчасово вільних коштів лише за відсутності на дату їх розміщення простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету (відповідними напрямами його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів.

Отже, у разі якщо рішенням про відповідний місцевий бюджет на 2023 рік передбачено право керівника місцевого фінансового органу розміщувати тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів (крім субвенцій, отриманих з інших бюджетів, та коштів резервного фонду) шляхом придбання державних цінних паперів, місцевий фінансовий орган може придбавати середньострокові або довгострокові військові облігації. Єдина  умова – зазначене не повинне призвести до виникнення заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету протягом всього періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів шляхом придбання військових облігацій, до повного їх погашення.

Для придбання військових ОВДП місцевим фінансовим органам необхідно:

  • визначитися із обсягом тимчасово вільних коштів місцевого бюджету, відволікання яких не призведе до виникнення кредиторської заборгованості до повного погашення військових облігацій;
  • обрати банк – первинний дилер Мінфіну шляхом проведення конкурсу;
  • укласти з ним договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та договір на брокерське обслуговування на ринку державних цінних паперів, який має включати умови придбання військових облігацій та можливість продажу їх на вторинному ринку цінних паперів.

Банки – первинні дилери Мінфіну та актуальна інформація щодо військових облігацій доступна за посиланням: https://bonds.gov.ua .

 

Посилання на НПА та ресурси, що згадані у роз’ясненні:

  • Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20221023#Text
  • Постанова КМУ від 23.05.2018 р. №544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» (зі змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/544-2018-%D0%BF#Text

(с) Ця публікація стала можливою завдяки щирій̆ підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Переглядів: 2730
Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Новини на тему: бюджет
Читайте також: