17 червня 2024
Децентралізація
Новий Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”: нова якість служби
Новий Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”: нова якість служби

Законопроєкт “Про службу в органах місцевого самоврядування” (№ 6504) підготовлений Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до другого читання і найближчим часом буде розглянутий у Парламенті.


Більше про законопроект - у експертному матеріалі Програмим Ради Європи “Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні”.

Що нового передбачає проєкт №6504

Основними відмінностями від чинного однойменного Закону є те, що проєкт №6504 передбачає закладення  передумов для  створення професійної служби, а саме: розмежування посад   службовців   місцевого самоврядування  та   виборних   посадових   осіб, введення принципу політичної неупередженості службовців, прозорий конкурсний відбір, оцінювання результатів службової діяльності, кар`єрне просування, нова  система  оплати  праці.

Хто такий службовець місцевого самоврядування

Це громадянин або громадянка України, що призначатиметься безстроково за результатами конкурсу після складення Присяги. Йому або їй призначатиметься ранг з 1 по 9. Службовець буде зобов`язаним дотримуватись принципу політичної нейтральності і щороку буде проходити оцінювання. А задля професійного розвитку – складатиме індивідуальну програму навчання.

Посади службовців поділятимуться на три категорії:  категорія І – керуючі справами; керівники та заступники керівників виконавчих органів; категорія ІІ – керівники та заступники керівників структурних підрозділів апарату, секретаріату ради, виконавчих органів, категорія ІІІ – спеціалісти.

Окрім посад службовців передбачаються виборні посади, посади працівників патронатної служби,  посади працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування.

Варто зазначити, що дія цього закону не поширюватиметься на депутатів місцевих рад (крім посадових осіб місцевого самоврядування), працівників, які виконують функції з обслуговування, працівників комунальних підприємств, установ або організацій.

Як стати службовцем місцевого самоврядування

Шлях до служби полягатиме через конкурс. Порядок такого конкурсу затверджуватиметься відповідною місцевою радою  з урахуванням типового порядку. Рішення про оголошення конкурсу прийматиме керівник служби, який і створюватиме конкурсну комісію. А з оголошенням про вакансію можна буде ознайомитись на Єдиному порталі вакансій публічної служби та на офіційному вебсайті місцевої ради. Сам конкурс передбачатиме перевірку документів, тестування, співбесіду та/або інші види оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу.

І важливо те, що другий за результатами конкурсу кандидат не почуватиметься у програшу: він або вона матиме право на призначення на посаду без конкурсу протягом одного року, якщо посада стане вакантною, або переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, або переможцю відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Службовець зможе займати вищі посади за конкурсом або бути переведеним на вищу посаду, але за певних умов: відмінної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, у межах займаної категорії посад з урахуванням функціональної спрямованості, з урахуванням професійної підготовки і професійної компетентності та за його згодою.

А ще можна буде без конкурсу переходити зі служби в органах місцевого самоврядування до  державної служби чи навпаки (якщо професійні якості службовця відповідають кваліфікаційним вимогам для призначення на відповідну посаду).

Які гарантії для службовця місцевого самоврядування?

У положеннях законопроєкту 6504 йдеться про гарантії трудових прав, закладено можливість заохочень для службовця, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, навіть можливість надання службового житла.

Окремо варто акцентувати на системі оплати праці. Вона складатиметься з основної зарплати (посадового окладу), додаткової зарплати (надбавки за вислугу років,  надбавки за ранг, премії, доплати за додаткове навантаження) та інших грошових виплат (допомоги до щорічної основної відпустки, допомоги для вирішення соціально-побутових питань, інших заохочувальних і компенсаційних виплат).

Схема посадових окладів складатиметься з мінімального посадового окладу службовця місцевого самоврядування категорії ІІІ та міжпосадових співвідношень такого посадового окладу з іншими посадовими окладами (у коефіцієнтах). При цьому мінімальний розмір окладу службовця категорії ІІІ не може бути меншим мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року.

На жаль, проект не передбачає обмеження “верхньої межі” зарплати, і це породжує занепокоєння щодо можливих зловживань. З огляду на це, законодавець закладає певний запобіжник: рішення про встановлення премії, доплати за додаткове навантаження, інших грошових виплат з їх обґрунтуванням  мають оприлюднюватись на офіційному вебсайті відповідної ради. Вочевидь, ініціатори такої ідеї покладаються на сумлінність при прийнятті рішень по оплаті праці та громадський контроль.

А ще удосконалюється система управління кадровим потенціалом. Наприклад, вводиться поняття “керівник служби”, створюється служба управління персоналом.

Які очікування до нової якості службовця?

У цілому головна ідея нового закону – створення передумов для появи професіонала, відповідального, компетентного, лояльного до служби і неупередженого. І як результат – надання якісних публічних послуг у громадах. Тому, окрім конкурсних засад, визначення вимог до кандидата, гарантій для самих службовців, передбачається система управління результативністю службової діяльності, індивідуальна програма професійного розвитку, професійне навчання (як то стажування, підвищення кваліфікації, самоосвіта).

Рекомендації Ради Європи – що враховано?

У Висновку, який підготував Центр експертизи доброго врядування в межах програми “Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні” щодо законопроєкту №6504,  зазначено серед іншого, що “законопроєкт закладає основи служби в ОМС  та відповідає європейським принципам щодо цих питань”.

Серед врахованих рекомендацій Висновку: 100% – щодо фінансового та інституційного потенціалу, 75% – щодо посад  в органах місцевого самоврядування, 66,7% – про ситуації конфлікту інтересів, 50% – про норми законодавства про працю.

Серед неврахованих лишились такі рекомендації:

  • дозволити членство в партіях для службовців, які займають посади І категорії;
  • врахувати аспекти конфіденційності при конкурсах на посади;
  • визначити об’єктивні критерії відбору науковців, фахівців та експертів у конкурсних та дисциплінарних комісіях.

Однак, ці пропозиції можуть бути враховані у подальшому через внесення змін у суміжне законодавство, при підготовці нормативно-правової бази на виконання Закону після набрання ним чинності та наданні методичних рекомендацій органам місцевого самоврядування.

Переглядів: 30204
Коментарі:
*Щоб додати коментар, будь ласка зареєструйтесь або увійдіть
Новини на тему: служба в ОМС
Читайте також: