05 березня 2024
Logo slogan

Виконання місцевих бюджетів у січні-квітні 2019 року

Експерти Програми «U-LEAD з Європою» та проекту SKL International проаналізували стан виконання місцевих бюджетів за січень-квітень 2019 року.


Доходи загального фонду місцевих бюджетів

 

Упродовж січня-квітня 2019 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 84,1 млрд грн, що становить 33,0% від затвердженого річного плану з урахуванням змін.

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, надходження номінально зросли на 14,9 млрд грн або на 21,5%. Темпи приросту доходів у поточному році є дещо меншими – у аналогічному періоді 2018 року, порівняно з 2017 роком, показник приросту надходжень становив 22,5%.

Інформативно: Індекс споживчих цін за січень-квітень 2019 року до відповідного періоду 2018 складає 108,9% .

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). За 4 місяці 2019 року його сукупні надходження склали 49,4 млрд грн або 58,7% (рис.1) від загальної суми доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету). У порівнянні з січнем-квітнем 2018 року надходження податку зросли на 9,5 млрд грн, або на 23,8%. 

Інформативно: за даними Держстату, фонд оплати праці працівників у січні-квітні 2019 року становив 303,3 млрд грн, що на 18% більше січня-квітня 2018 року.

Основний обсяг коштів ПДФО місцеві бюджети отримали від:

 • оподаткування заробітної плати найманих працівників – 42,8 млрд грн (або 87% надходжень ПДФО до місцевих бюджетів);
 • оподаткування грошового забезпечення військовослужбовців – 3,2 млрд грн;
 • оподаткування ПДФО доходів, інших ніж заробітна плата – 2,4 млрд грн;
 • сплати ПДФО за результатами річного декларування - майже 1,0 млрд грн.

 

 

Важливим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що є входить до складу податку на майно і є одним із місцевих податків. У звітному періоді до місцевих бюджетів надійшло 10,2 млрд грн плати за землю, що на 23,6% (або на 1,9 млрд грн) більше від надходжень за аналогічний період 2018 року (у 2018 році приріст надходжень плати за землю становив лише 1,2%). Поряд з іншими чинниками, на зростання надходжень від плати за землю вплинуло скасування пільгового оподаткування земельних ділянок, наданих для залізниць. У структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів плата за землю займає 12,1% (рис 2). Із загальної суми плати за землю (10,2 млрд грн) більше ніж 93% сплачено юридичними особами (або 9,5 млрд грн), відповідно фізичними особами перераховано до місцевих бюджетів лише 0,7 млрд грн. 

 

 

Значна частка у структурі місцевих бюджетів належить надходженням єдиного податку. Його сума склала 11,8 млрд грн, що на 23,3% перевищує надходження минулого року і становить 14,0% від усієї суми доходів загального фонду місцевих бюджетів.

Надходження акцизного податку у січні-квітні 2019 року склали 4,2 млрд грн, що лише на 3,5% більше від надходжень у 2018 році. З цієї суми 2,3 млрд грн (або 54,7%) склали надходження частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (згідно із законодавства, до місцевих бюджетів зараховується 13,44% від суми сплаченого акцизного податку з пального). 

 

Доходи загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад

 

У 2019 році прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом мають 806 об’єднаних територіальних громад (з урахуванням 24 міст обласного значення, до яких відбулося приєднання). За січень-квітень 2019 року доходи загального фонду ОТГ (без урахування трансфертів з державного бюджету) склали 11,5 млрд грн. Таким чином, у бюджетах ОТГ сконцентровано 16,4% загального обсягу доходів усіх місцевих бюджетів України (за виключенням м. Києва, яке користується спеціальним статусом) (рис. 3).

 

По 665-ти ОТГ, які мали прямі міжбюджетні відносини у 2018 році (по яких наявна коректна порівняльна база), надходження у січні-квітні 2019 року склали 7,0 млрд грн, що на 19,3% більше минулорічного показника.

У загальній структурі доходів загального фонду 665-ти ОТГ питома вага податку на доходи фізичних осіб становить 56,4%, його надходження склали 3,9 млрд грн. Крім цього, надійшло:

 • плати за землю – 1,0 млрд грн;
 • єдиного податку – 1,2 млрд грн;
 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 166,6 млн грн.

Детально динаміку та структуру надходжень по 665 ОТГ, утворених у 2015-2017 роках наведено в табл 1. В таблиці окремо виділено показники по 141 ОТГ, утворених в 2018 році, так як у 2019 році ці ОТГ вперше перейшли на прямі міжбюджетні відносини, а отже почали отримувати 60% ПДФО до своїх бюджетів. При цьому варто звернути увагу, що серед 141 ОТГ, утворених у 2018 році, є 24 міста обласного значення, які отримували ПДФО навіть до приєднання до них громад.

 

Табл. 1. Структура доходів загального фонду місцевих бюджетів у січні-квітні 2019 року

Загальна чисельність населення, що проживає в об’єднаних територіальних громадах становить 8315,3 тис. осіб. У 141-й ОТГ, у яких перші вибори відбулися у 2018 році (з урахуванням приєднання) загальна кількість мешканців становить 2694,6 тис. осіб, з яких 1793,1 тис. осіб (66,5%) проживає у 24-х містах обласного значення, в яких відбулося приєднання територіальних громад.

 

Видатки місцевих бюджетів

(сукупно по загальному та спеціальному фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів)

 

Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів у січні-квітні 2019 року склав 163,5 млрд грн, що на 9,7 млрд грн менше від обсягу видатків, проведених за аналогічний період 2018 року. Із зазначеної суми видатки загального фонду у поточному році склали 144,4 млрд грн, що на 14,4 млрд грн менше минулорічного. На зменшення обсягів видатків з місцевих бюджетів вплинуло значне зменшення у 2019 році компенсаційних виплат внаслідок монетизації субсидій та їх перерахування громадянам безпосередньо з державного бюджету. Виплати населенню з місцевих бюджетів зменшилися у 2019 році на 27,6 млрд грн. 

Із загального фонду бюджетів ОТГ (сукупно, з урахуванням міжбюджетних трансфертів) проведено видатків у сумі 17,3 млрд грн, у тому числі: на зарплату з нарахуваннями спрямовано 10,5 млрд грн (60,7% від всієї суми видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,4 млрд грн (8,1%).

Загальна структура видатків місцевих бюджетів станом на квітень 2019 року представлена на рис. 4.

 

Міжбюджетні трансферти. Протягом січня-квітня 2019 року місцевими бюджетами отримано з державного бюджету трансфертів на загальну суму 86,6 млрд грн (за аналогічний період 2018 року обсяг трансфертів місцевим бюджетам складав 115,8 млрд грн, в т.ч. субвенції на соціальний захист населення – 65,1 млрд), зокрема:

 • базова дотація – 3,4 млрд грн (що становить 3,9% обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • медична субвенція – 18,6 млрд грн (що становить 21,5% обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • освітня субвенція – 21,1 млрд грн (що становить 24,4% обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • субвенції на соціальний захист населення – 36,6 млрд грн (що становить 42,3% обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • додаткової дотації на утримання закладів освіти та медицини – 5,0 млрд грн (що становить 5,8% обсягу отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • всі інші трансферти місцевим бюджетам у сукупності складають лише 2,1% загального обсягу міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів.

До державного бюджету з місцевих перераховано 2,3 млрд грн реверсної дотації.

Таким чином, основний обсяг міжбюджетних трансфертів з державного до місцевих бюджетів спрямовується на соціальний захист населення, освіту та медицину. При цьому в бюджетах ОТГ найбільшу часту трансфертів займає саме освітня субвенція. З районних бюджетів, на території яких всі громади перейшли на прямі міжбюджетні відносини, 99% всіх видатків спрямовуються на соціальний захист населення. Саме тому перегляд повноважень та джерел утримання райрад та районних адміністрацій є надзвичайно актуальним.


Ця публікація була підготовлена за підтримки Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою», Шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні», Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.

Матеріали підготовили експертами Програми «U-LEAD з Європою» Віктор Венцель та Юлія Сибірянська, а також проекту SKL International Ігор Герасимчук на підставі даних Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби Україн.

Теги:

бюджет бюджет аналітика

Джерело:

Поділитися новиною:

Читайте також:

05 березня 2024

Права місцевих рад у земельних відносинах: громади пройшли тренінг від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Права місцевих рад у земельних відносинах:...

Посадовці 16 громад-партнерок Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» з Чернігівщини та Харківщини пройшли офлайн-тренінг на тему:...

04 березня 2024

До уваги ОМС! Хочете покращити законодавче підґрунтя співробітництва громад? Тоді заповніть коротку анкету

До уваги ОМС! Хочете покращити законодавче...

Опитування щодо стану співробітництва територіальних громад проводять Програма USAID «Децентралізація приносить кращі...

04 березня 2024

В Україні повним ходом йде підготовка до імплементації Закону «Про службу в ОМС»

В Україні повним ходом йде підготовка до...

Підготовка до імплементації норм Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» - на порядку денному...

04 березня 2024

Добірка змін у сфері адмінпослуг та інших питань сфери публічного адміністрування за 16-29 лютого 2024 року

Добірка змін у сфері адмінпослуг та інших...

Шведсько-український проєкт PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні» продовжує публікацію ключових новин та...