22 June 2024
Децентралізація
Кадрова спроможність громад: КНУ ім.Т.Шевченка готує фахівців і для органів місцевого самоврядування
Кадрова спроможність громад: КНУ ім.Т.Шевченка готує фахівців і для органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування самостійно формують своє кадрове забезпечення і зацікавленні в розвитку кадрового потенціалу. Більше того, законодавство дає можливість фінансувати навчання своїх службовців. Саме від фахівців (їх знань, умінь, досвіду), які працюють в органах місцевого самоврядування, у великій мірі залежить якість управлінських рішень. А від рішень – якість життя мешканців територіальних громад.

Концептуальний документ реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, серед проблем, які потребують вирішення, визначив і проблему «зниження рівня професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема внаслідок низької конкурентоспроможності органів місцевого самоврядування на ринку праці, зниження рівня престижності посад, що призводить до низької ефективності управлінських рішень».

Проблема залишається такою, поки немає чітко визначених кроків і поки не почати їх реалізовувати. Про це сказав керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України В’ячеслав Негода, відповідаючи на питання щодо проблем, пов’язаних з якістю рішень органів публічної влади. За його словами кадрова слабкість проявляється як у органах виконавчої влади та і органах місцевого самоврядування всіх рівнів, особливо, місцевому. Проте ситуацію можна змінити, першочергово – використовуючи наявні освітні програми.

«Проблема компетентності службовців органів управління відчувається не тільки у спілкуванні з ними. Про це свідчать і рішення, які приймаються органами управління. Але брак знань, навиків, досвіду – це не вирок. Спеціальна підготовка, підвищення кваліфікації — одне із першочергових спільних  завдань Національного агентства державної служби, керівників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а також – університетів», - сказав В’ячеслав Негода.

За словами керівника Офісу Конгресу, всім нам необхідно зважати на швидкість змін, які відбуваються довкола, на нові виклики, а це означає, що  освіта не повинна закінчуватися певним дипломом, вчитися потрібно завжди:

«Будь-який документ про освіту не має ставати кінцевою точкою, а лише початком освіти. Якщо хочемо досягти якісних результатів своєї роботи кожен на своєму місці, то маємо бути постійними учнями. Це стосується і людей, які працюють або мають намір працювати в органах управління».

Однією з можливостей розвитку кадрового потенціалу для органів місцевого самоврядування є освітні програми, які пропонує Навчально науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Інститут запрошує здобути освітній ступінь магістра за спеціальністю № 281 «Публічне управління та адміністрування». Кафедра регіональної політики якраз опікується освітніми програмами з місцевого самоврядування, урядування в публічній сфері, постконфліктного урядування та ін. Деталі:

 

Важливо нагадати, що фінансування здобуття ступеня магістра галузі знань «Публічне управління та адміністрування» може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Пункт 27 Положення «Про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (Постанова КМУ від 06.02.2019 р. №106) визначає, що «Фінансування підготовки державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за освітньо-професійними програмами спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за ступенем магістра за державним замовленням здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету».

«Виходячи з цього документу, органи місцевого самоврядування можуть передбачити кошти, зауважу, саме на підготовку, не плутати з підвищенням кваліфікації, посадових осіб місцевого самоврядування. І це стосується стосується виключно магістра галузі знань "Публічне управління та адміністрування", - прокоментував В’ячеслав Негода.

Він також поінформував, що Планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік передбачено розробка проєкту Постанови, яка врегулює питання професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування.

Views: 669
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: study
Read more: