15 June 2024
Децентралізація
Публічна етика на рівні місцевих влад – виклики та рекомендації Ради Європи
Публічна етика на рівні місцевих влад – виклики та рекомендації Ради Європи

19 січня 2024 року відбулась презентація рекомендацій Ради Європи стосовно формування політики у сфері публічної етики на місцевому рівні, підготовлених Програмою Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні»  на запит НАЗК. Під час заходу учасники та учасниці обговорили  актуальний стан проблем у сфері та подальші спільні кроки  щодо удосконалення регулювання етичної поведінки в органах місцевого самоврядування.


Співпраця Ради Європи через згадану Програму та НАЗК здійснюється в рамках реалізації Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення, відбудова» на 2023-2026 роки, одним з пріоритетів якого є зміцнення системи доброго демократичного багаторівневого врядування в Україні, а також на виконання Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, яка передбачає низку заходів для розбудови доброчесності в місцевому самоврядуванні.

«Демократія суттєво залежить від довіри суспільства. Міцна довіра до публічних представників на місцевому рівні – всіх осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, – є фундаментом успішного розвитку держави», – зауважив Мачей Янчак, Голова Офісу Ради Європи в Україні.

 

 

«Одним з пріоритетів НАЗК є формування та поширення культури доброчесної поведінки, в тому числі на місцевому рівні. Минулого року ми започаткували постійну співпрацю з регіонами та підписали Декларацію розбудови доброчесності органів  місцевого самоврядування. Надзвичайно важливим є системний  та комплексний підхід до питань етики на місцевому рівні, завдяки якому можливо підвищити ефективність органів місцевого самоврядування», –  зазначив Ярослав Любченко, в.о. Голови НАЗК.

За його словами, це важливо ще й в контексті забезпечення прозорих процесів відбудови в постраждалих громадах.

«Щоб реально зміцнювати антикорупційне законодавство та формулювати нульову толерантність до будь-яких проявів корупційних дій, влада і суспільство повинні працювати разом, напрацьовуючи справді дієві антикорупційні механізми. У будь-якій країні світу існують ризики корупції, але справа в ефективності влади у її протидії та політичній волі. Наша мета створити такі умови, щоб мінімізувати спокуси, та утвердити невідворотність покарання», – наголосила Олена Шуляк, Народна депутатка України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Звіт Ради Європи містить огляд правової та інституційної бази України з питань публічної етики та її аналіз, огляд європейських стандартів і практики у цій сфері, а також пропозиції щодо вдосконалення правової та інституційної бази України.

До участі у заході долучились народні депутати, представники та представниці органів місцевого самоврядування – підписанти Декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування, асоціацій органів місцевого самоврядування України базового рівня із всеукраїнським статусом та їхні члени, організацій громадянського суспільства, експертної спільноти і проєктів міжнародної технічної допомоги.

Під час обговорення учасники наголошували, що чинна законодавча база України щодо публічної етики різниться в ступені деталізації правил щодо очікуваної поведінки депутатів місцевих рад, виборних посадових осіб та посадових осіб, які призначаються на посади в місцевому самоврядуванні (службовців місцевого самоврядування). Деякі законодавчі акти просто містять набір цінностей, а інші – чіткі правила. Крім того, ці акти не враховують особливості різних груп публічних представників та їхній статус. Реалізація законодавчої бази є недостатньою також через відсутність превентивних або освітніх інструментів (таких як тренінги, кодекси поведінки (codes of conduct), керівництво та конфіденційне консультування), а також чітких механізмів нагляду та правозастосування. Як наслідок, органи місцевого самоврядування та публічні представники не мають чітких і достатніх вказівок щодо поведінки, яка від них очікується. Водночас вони стикаються з недовірою суспільства щодо належного виконання публічних обов’язків.

Рада Європи у своїх рекомендаціях звертає увагу на такі потреби щодо формування політики у сфері публічної етики на місцевому рівні:

  • вдосконалити національну законодавчу базу щодо публічної етики на місцевому рівні в Україні,
  • розробити типові кодекси та правила поведінки, адаптовані до конкретних груп публічних представників на місцевому рівні,
  • забезпечити підвищення обізнаності та навчання щодо кодексів та правил поведінки для публічних представників,
  • забезпечити надання конфіденційних консультацій,
  • створити механізм нагляду та правозастосування, а також передбачити набір санкцій у випадках порушення кодексу,
  • чітко розподілити повноваження між різними інституціями у цій сфері.

Міжнародна консультантка Ради Європи Віта Хаб’ян Барборіч та національна консультантка Ради Європи Віра Козіна, які долучились до підготовки рекомендацій, під час презентації наголошували, що концепція публічної етики не повинна покладатися на добру волю тих, кого вона стосується. Необхідно передбачити дієвий механізм правозастосування, включаючи набір ефективних, пропорційних і стримуючих санкцій, а також установи, уповноважені на їх застосування задля швидкого та належного реагування на порушення правил.

«Рекомендації Ради Європи стосовно формування політики у сфері публічної етики на місцевому рівні є дуже важливим сигналом підтримки реформування служби в органах місцевого самоврядування України та приведення їх роботи до європейських стандартів публічного врядування на місцях. Практичне впровадження принципів публічної етики на місцях, синхронізація таких стандартів з усіма органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями, підзвітність, прозорість та передбачуваність роботи служби в ОМС, сприятимуть посиленню довіри суспільства до місцевих службовців, що у свою чергу підвищуватиме ефективність та професійність публічного врядування на місцях», – зазначив Віталій Безгін, Народний депутат України, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

 

 

«В умовах коли Український Народ виборює своє майбутнє у війні з російським агресором, коли наша держава впевнено інтегрується до Європейського Союзу, коли в результаті реформи децентралізації в Україні більшість рішень приймаються на місцях, довіра один до одного, взаємопідтримка та взаємоповага є основним фундаментом нашої Перемоги. Тому, зараз всі органи влади (особливо на місцях) зобов’язані демонструвати прозорість, бути прикладом доброчесності та уособлювати високий авторитет держави України. Саме тому чинне законодавство потребує вдосконалення. Впевнений, що у взаємодії профільного комітету Верховної Ради України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Всеукраїнські Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації об’єднаних територіальних громад» такі зміни будуть розроблені та прийняті. І Україна стане більш демократичною, а органи влади більше відповідатимуть європейським стандартам доброчесності та прозорості»,– зауважив Михайло Нетяжук, Фастівський міський голова (Київська область), член Правління, Голова Платформи «Економіка та інвестиції» Всеукраїнської асоціації ОМС «Асоціації об’єднаних територіальних громад».

Рада Європи буде надалі надавати експертну підтримку та бути майданчиком для діалогу між всіма зацікавленими сторонами задля  удосконалення політики у сфері публічної етики, що є важливою складовою зміцнення системи доброго демократичного багаторівневого врядування в Україні.

Захід організувало Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з Програмою Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» в партнерстві з Асоціацією об’єднаних територіальних громад та Асоціацією міст України.


Відповідно до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр., Національне агентство з питань запобігання корупції проводить аналітичне дослідження та підготовку аналітичного звіту щодо актуального стану проблем, пов’язаних з виконанням правил етичної поведінки депутатами місцевих рад та виборними особами місцевого самоврядування, а також щодо можливих механізмів притягнення до відповідальності зазначених осіб за порушення таких правил. За запитом НАЗК Центр експертизи доброго врядування Ради Європи в рамках Програми «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» надає консультаційну підтримку для проведення відповідного дослідження за сприяння Асоціації міст України та Асоціації об’єднаних територіальних громад.

Протягом червня-жовтня 2023 року  здійснено дослідження у форматі комбінованих опитувань фахівців органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань дотримання правил етичної поведінки особами, уповноваженими на здійснення функцій місцевого самоврядування, за результатами якого було підготовлено узагальнений звіт. Беручи до уваги результати опитування, Центр експертизи доброго врядування Ради Європи підготував Рекомендації стосовно формування політики у сфері публічної етики на місцевому рівні.

Views: 1666
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: anti-corruption
Read more: