18 May 2024
Децентралізація
Бюджетні інструменти економічного відновлення та розвитку у 2024 році. Частина третя
Бюджетні інструменти економічного відновлення та розвитку у 2024 році. Частина третя

Ця третя стаття від експертів Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» з циклу публікацій, присвячений аналізу бюджетних механізмів, спрямованих на забезпечення економічного відновлення та розвитку, інструментів та можливостей для бізнесу та підприємництва, правил для великих інвесторів, стимулюючих важелів для агропромислового комплексу, які впроваджено Законом України «Про державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 р. №3460-ІХ.

Перша частина
Друга частина


Частина ІII

Грантова підтримка бізнесу: механізми реалізації

 

В умовах численних безпекових ризиків, обмежень логістики, скорочення обсягу експорту, руйнувань інфраструктурних об’єктів, підвищення цін на пальне, повільного відновлення ринку праці економічна активність бізнесу стримується. Однак, за даними Національного банку України, у 2024 році суб’єкти підприємницької діяльності очікують поступове її зростання. Саме тому питання підтримки бізнесу задля зміцнення економічного потенціалу та забезпечення сталого відновлення, яке є серед пріоритетних на порядку денному держави, набуває важливої ролі в реалізації механізмів забезпечення пожвавлення ділової активності.

Вагомим державним інструментом швидкого реагування на виклики та ризики воєнного стану та забезпечення умов функціонування бізнесу стало впровадження державних програм грантової підтримки суб’єктів господарювання. Обсяг фінансування бюджетної програми «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу», метою якої є створення нових робочих місць, підтримка сільськогосподарських товаровиробників, збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та забезпечення продовольчої безпеки, у 2024 році становить 2,647 млрд гривень. Малі та середні підприємства зможуть отримати на розвиток від держави 15 тис. грантів. Крім того, заплановано виділити 14 тис. мікрогрантів для малого бізнесу та 1 тис. грантів для переробних підприємств.

Якими будуть механізми грантової підтримки суб’єктів підприємництва у 2024 році? Які умови та критерії надання безповоротної державної допомоги суб’єктам господарювання у формі грантів очікують бізнес цього року?

Цим питанням присвячена увага експертів Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» у частині ІІІ циклу «Бюджетні інструменти економічного відновлення та розвитку у 2024 році» – Грантова підтримка бізнесу: механізми реалізації.

 

Створення або розвиток переробних підприємств

 

Умови програми: Порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затверджений постановою КМУ від 24 червня 2022 року № 739 «Деякі питання надання грантів для переробних підприємств» зі змінами. Цей Порядок визначає умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб’єктам господарювання у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств; механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки за бюджетною програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу», та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для надання безповоротної державної допомоги отримувачам у формі грантів.

Метою надання гранту є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових або розвиток існуючих переробних підприємств, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Розмір гранту: до 8 млн гривень, за умови створення не менш як 25 робочих місць:

 • для грантів, отримувачами яких є суб’єкти господарювання, які зареєстровані та провадять або планують провадити підприємницьку діяльність на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих рф, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, до 80% вартості проєкту – за рахунок грантів, не менш як 20% – за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних);
 • для всіх інших грантів, рішення про надання яких прийнято, до 50% вартості проєкту – за рахунок грантів, не менш як 50% – за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

Внесок за рахунок власних коштів отримувача (не кредитних) має становити не менш як 20% вартості проєкту.

Отримувачами гранту можуть бути фізичні особи-підприємці; юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України; фізичні особи, які мають намір розпочати підприємницьку діяльність і беруть на себе зобов’язання зареєструватися фізичною особою-підприємцем або створити юридичну особу у разі отримання позитивного рішення про надання гранту:

 • які станом на дату подання заяви фактично не перебувають і не провадять свою господарську діяльність на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих рф територіях;
 • які не провадять господарську діяльність на території рф та республіки білорусь;
 • які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів згідно з класифікатором видів економічної діяльності;
 • які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами
 • у яких керівник, та/або засновник, та/або кінцевий бенефіціарний не є особою-керівником/засновником більш як у п’яти (включно) платників податків;
 • які не перебувають під санкціями;
 • щодо яких не порушено справи про банкрутство;
 • щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію;
 • які не мають заборгованості перед бюджетом.

Напрями витрат:

 • придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту;
 • доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Механізм та умови використання гранту:

Отримувач може отримувати один грант або для створення одного нового переробного підприємства, або для збільшення потужностей існуючого виробництва переробного підприємства.

Надання гранту може здійснюватися в поєднанні з наданням державної підтримки, передбаченої Порядком надання фінансової державної підтримки суб’єктам господарювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28 «Про надання фінансової державної підтримки».

Зобов’язання перед державою в разі отримання гранту:

 • створити до 25 робочих місць (кількість працевлаштованих осіб залежить від розміру отриманого гранту);
 • здійснювати діяльність не менш як три роки;
 • сплачувати податки, збори (обов’язкові платежі), єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту

Заява формується отримувачем через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) за посиланням: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo

Для подання заяви необхідно:

 1. Зареєструватись або авторизуватись в кабінеті громадянина на порталі https://diia.gov.ua за допомогою BankID або електронного підпису.
 2. Заповнити онлайн-заявку, яка має містити необхідні відомості для отримувачів-фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та отримувачів, які мають статус юридичних осіб.
 3. Прикріпити бізнес-план за формою.
 4. Підписати електронним підписом та відправити.

Важливо!!! Бізнес-план є невіддільним додатком до заяви, форма якого визначається Мінекономіки.

Рішення про надання гранту приймає Мінекономіки на підставі переліку висновків уповноваженого банку, який включає оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки ділової репутації отримувача.

 

Рис. 1. Алгоритм отримання гранту на створення або розвиток переробних підприємств

 

Створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства

 

Умови програми: Порядок надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затверджений постановою КМУ від 21 червня 2022 року № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» зі змінами. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу», для надання безповоротної державної допомоги у формі грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.

Розмір гранту: від 140 тис. до 400 тис. гривень, але

 • не більш як 70% вартості проєкту висадки насаджень, проте не більш як 10 млн гривень відповідно до визначеної суми на один гектар та за умови фінансування коштами отримувача (власні та/або кредитні) різниці між вартістю всього проєкту висадки насаджень та обсягу гранту;
 • для висадки не більш як 25 гектарів насаджень зі встановленням системи зрошення та водозабору;
 • з орієнтовною кількістю працюючих на 25 гектарах: від 5 до 10 постійних та 125 до 425 сезонних працюючих.

Реалізацію проєкту висадки насаджень отримувач повинен здійснювати на землях, на які право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами на строк не менш як сім років на дату подання заяви.

Напрями витрат: висадка та облаштування нового саду, ягідника, виноградника площею від 1 до 25 гектарів.

Отримувачами гранту можуть бути юридичні особи (крім юридичних осіб комунального та державного сектору) та фізичні особи-підприємці, які провадять діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях (із підтвердженням права власності та/або користування), а саме:

 • які станом на дату подання заяви фактично не перебувають і не провадять господарську діяльність на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих рф територіях;
 • які не провадять господарську діяльність на території рф та республіки білорусь;
 • які не перебувають під санкціями;
 • які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів згідно з класифікатором видів економічної діяльності;
 • які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
 • які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
 • щодо яких не порушено справи про банкрутство;
 • щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію;
 • які не мають заборгованості перед бюджетом.

Механізм та умови використання гранту:

Строк реалізації проєкту висадки насаджень не повинен перевищувати 18 місяців з часу отримання бюджетних коштів.

Оплата витрат, пов’язаних з реалізацією проєкту висадки насаджень, проводиться уповноваженим банком на підставі рахунків-фактури (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договору, укладеного між отримувачем і постачальником (продавцем) матеріалів.

Уповноважений банк забезпечує супровід видаткових операцій отримувача з рахунку отримувача виключно відповідно до проєкту висадки насаджень.

За підсумками реалізації проєкту висадки насаджень отримувач зобов’язується:

 • створити нові робочі місця;
 • забезпечити новий сад, ягідник чи виноградник системою зрошення з водозабором;
 • провадити підприємницьку діяльність після закінчення проєкту висадки насаджень протягом не менш як п’ять років.

Заява формується через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) за посиланням: https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad

Для подання заяви необхідно:

 1. Зареєструватись або авторизуватись в кабінеті громадянина на порталі https://diia.gov.ua за допомогою BankID або електронного підпису.
 2. Заповнити онлайн-заяву із зазначенням необхідних відомостей.
 3. Прикріпити проєкт висадки насаджень та проєкт зрошення.
 4. Підписати електронним підписом та відправити.

Важливо!!! У заяві обов’язково зазначається уповноважений банк на вибір отримувача.

До заяви обов’язково додається:

 1. проєкт висадки насаджень, який має містити такі розділи:
 • пояснювальну записку;
 • генеральний план;
 • кошторисну документацію;
 • паспорт робочого проєкту;
 1. проєкт зрошення (у разі відсутності відповідного розділу з розрахунками в проєкті висадки насаджень) із зазначенням джерела водозабору.

Рішення про надання гранту приймає Міністерство аграрної політики після перевірки заяви уповноваженим банком та розглянувши проєкт висадки насаджень.

 

Рис. 2. Алгоритм отримання гранту для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства

 

Створення або розвиток тепличного господарства

 

Умови програми: Порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, затверджений постановою КМУ від 21 червня 2022 року № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» зі змінами. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу», для надання безповоротної державної допомоги у формі грантів для створення або розвитку тепличного господарства.

Розмір гранту:

 • 0,4-0,6 гектара – 2 млн гривень;
 • 0,8-1,2 гектара – 3,5 млн гривень;
 • 1,6-2,4 гектара – 7 млн гривень.

Напрями можливих витрат:

 • будівництво (встановлення) модульної теплиці відповідно до типового проєкту;
 • придбання засобів виробництва (садивного матеріалу, насіння, технологічного обладнання), покриття витрат на їх доставку;
 • введення в експлуатацію модульної теплиці з урахуванням максимального розміру гранту.

Отримувачами гранту можуть бути юридичні особи (крім юридичних осіб комунального та державного сектору) та фізичні особи-підприємці, які провадять діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях (із підтвердженням права власності та/або користування):

 • які станом на дату подання заяви фактично не перебувають і не провадять свою господарську діяльність на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих рф територіях;
 • які не провадять господарську діяльність на території рф та республіки білорусь;
 • які не перебувають під санкціями;
 • які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
 • які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів згідно з класифікатором видів економічної діяльності;
 • які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
 • щодо яких не порушено справи про банкрутство;
 • щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію;
 • які не мають заборгованості перед бюджетом.

Механізм та умови використання гранту:

Гранти надаються на будівництво 1000 модульних теплиць у розмірі не більш як 70% вартості проєкту будівництва модульної теплиці, але не більш як 7 млн гривень та за умови фінансування коштами отримувача (власні та/або кредитні) різниці між вартістю проєкту будівництва модульної теплиці та обсягу гранту.

Отримувач може отримати грант виключно для будівництва однієї модульної теплиці.

Гранти надаються отримувачу в межах визначеної площі.

Реалізацію проєкту будівництва модульної теплиці отримувач повинен здійснювати на землях, право власності та/або користування на які підтверджено належними правовстановлюючими документами на строк не менш як сім років на дату подання заяви.

За підсумками реалізації проєкту висадки насаджень отримувач зобов’язується:

 • створити нові робочі місця: не менш як 4 постійних та 10 сезонних на 1 гектар площі модульної теплиці;
 • забезпечити модульну теплицю джерелом водозабору та зрошенням;
 • провадити підприємницьку діяльність після закінчення будівництва протягом не менш як трьох років та сплачувати протягом трьох років податки та збори, зокрема щодо пов’язаних із працевлаштуванням працівників.

Заява формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) за посиланням: https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu

Для подання заяви необхідно:

 1. Зареєструватись або авторизуватись у кабінеті громадянина на порталі https://diia.gov.ua за допомогою BankID або електронного підпису.
 2. Заповнити онлайн-заявку із зазначенням необхідних відомостей.
 3. Прикріпити проєкт будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією.
 4. Підписати електронним підписом та відправити.

Важливо!!! До заяви обов’язково додається проєкт будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією, який має містити такі розділи:

 • пояснювальна записка;
 • архітектурні рішення;
 • конструкції металеві;
 • конструкції залізобетонні (враховуючи фундамент);
 • водозабір та системи поливу;
 • електропостачання;
 • кошторисна документація.

Рішення про надання гранту приймає Міністерство аграрної політики після перевірки заяви уповноваженим банком та розглянувши проєкт будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією.

 

Рис. 3. Алгоритм отримання гранту для створення або розвитку тепличного господарства

 

Створення або розвиток власного бізнесу

 

Умови програми: Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затверджений постановою КМУ від 21 червня 2022 року № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» зі змінами. Цей Порядок визначає умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги фізичним особам, суб’єктам господарювання у формі мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу; механізм використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та коштів, передбачених Мінекономіки за бюджетною програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» для надання безповоротної державної допомоги отримувачу у формі мікрогранту.

Метою надання гранту є сприяння зайнятості населення, створення або розвиток власного бізнесу.

Джерелами фінансування надання мікрогрантів є кошти:

 • Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
 • державного бюджету, зокрема кошти, що надходять на рахунок Мінекономіки «Фонд підтримки малого та середнього бізнесу», відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права в національній та іноземній валюті.

Розмір мікрогранту: відповідно до запиту отримувача, але не менш як 50 тис. гривень та не перевищує:

 • 150 тис. гривень – у разі створення одного робочого місця після отримання мікрогранту та прийняття на нього працівника;
 • 250 тис. гривень – у разі створення не менш як двох робочих місць після отримання мікрогранту та прийняття на них працівників.

Отримувачами гранту можуть бути майбутні підприємці (зобов’язання зареєструватися фізичною особою-підприємцем або створити юридичну особу протягом 20 робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту), діючі фізичні особи-підприємці або юридичні особи (крім суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки):

 • які станом на дату подання заяви фактично не перебувають і не провадять свою господарську діяльність на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих рф територіях;
 • які не провадять господарську діяльність на території рф та республіки білорусь;
 • які не перебувають під санкціями;
 • щодо яких не порушено справи про банкрутство;
 • які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
 • які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
 • щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію.

Напрями витрат:

 • придбання меблів, обладнання, транспортних засобів (які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях), необхідних для провадження господарської діяльності, які не підлягають відчуженню до виконання умов договору про надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);
 • закупівля ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (такі витрати повинні становити сумарно не більш як 50% розміру мікрогранту);
 • послуги маркетингу та реклами (такі витрати повинні становити не більш як 10% розміру мікрогранту);
 • орендна плата за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях (такі витрати повинні становити не більш як 25% розміру мікрогранту);
 • орендна плата за обладнання (такі витрати повинні становити не більш як 10% розміру мікрогранту);
 • лізинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування (такі витрати повинні становити не більш як 50% загального розміру мікрогранту);
 • використання в підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

Механізм та умови використання гранту:

Мікрогрант надається в безготівковій формі.

Для отримання мікрогранту отримувач укладає договір мікрогранту у відділенні уповноваженого банку через підписання заяви про приєднання.

Обов’язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача робочих місць залежно від розміру мікрогранту.

Заява формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) за посиланням: https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu

Для подання заяви необхідно:

 1. Зареєструватись або авторизуватись у кабінеті громадянина на порталі https://diia.gov.ua за допомогою BankID або електронного підпису.
 2. Заповнити онлайн-заявку із зазначенням необхідних відомостей для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та відомостей для юридичних осіб.
 3. Прикріпити бізнес-план за формою.
 4. Підписати електронним підписом та відправити.

Важливо!!! Бізнес-план є невіддільним додатком до заяви, форма якого визначається Мінекономіки.

Рішення про надання гранту приймає Державний центр зайнятості протягом 15 робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв на основі інформації уповноваженого банку, яка включає результати перевірки ділової репутації отримувача та відомостей, зазначених у заяві, а також оцінку співбесіди з отримувачем, проведеної регіональними центрами зайнятості.

 

Рис. 4. Алгоритм отримання гранту на створення або розвиток власного бізнесу

 

Створення або розвиток власного бізнесу ветеранами війни та членами їх сімей

 

Умови програми: Порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, затверджений постановою КМУ від 21 червня 2022 року № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» зі змінами. Цей Порядок визначає умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей у формі грантів на створення або розвиток власного бізнесу за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та коштів, що надходять на рахунок «Фонд підтримки малого та середнього бізнесу» Мінекономіки, відкритий у Національному банку.

Метою надання гранту є створення або розвиток власного бізнесу отримувачем, а також забезпечення зайнятості населення та створення нових робочих місць.

Джерелами фінансування надання грантів є кошти:

 • Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
 • що надходять на рахунок «Фонд підтримки малого та середнього бізнесу» Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного та/або публічного права у національній та іноземній валюті.

Розмір гранту:

1) для члена сім’ї у разі зобов’язання створити:

 • одне робоче місце – до 250 тис. гривень;
 • два робочих місця – від 250 тис. до 500 тис. гривень.

2) для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованої як фізична особа-підприємець, у разі зобов’язання створити:

 • одне робоче місце – до 250 тис. гривень;
 • два робочих місця – від 250 тис. до 500 тис. гривень;
 • чотири робочих місця – від 500 тис. до 1000 тис. гривень.

Важливо!!! Гранти у розмірі до 500 тис. гривень включно фінансуються за рахунок коштів гранту, гранти від 500 тис. до 1000 тис. гривень надаються за умови співфінансування отримувачем (70% вартості проєкту – за рахунок гранту, не менш як 30% – за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних)).

Отримувачами гранту можуть бути учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей – фізичні особи-підприємці:

 • які станом на дату подання заяви фактично не перебувають і не провадять свою господарську діяльність на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих рф територіях;
 • які не провадять господарську діяльність на території рф та республіки білорусь;
 • які не перебувають під санкціями;
 • щодо яких не порушено справи про банкрутство;
 • які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
 • які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
 • щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію.

Напрями витрат:

 • придбання меблів, обладнання, транспортних засобів (які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях), необхідних для провадження господарської діяльності, що не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього АТ «Ощадбанк» відповідно до договору застави);
 • закупівля ліцензійного програмного забезпечення (такі витрати повинні становити сумарно не більш як 50% розміру гранту);
 • закупівля свійських тварин, птиці та бджіл, молодняка тварин та птиці, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (такі витрати повинні становити сумарно не більш як 70% розміру гранту);
 • послуги з маркетингу та реклами (такі витрати повинні становити не більш як 10% розміру гранту);
 • орендна плата за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях (такі витрати повинні становити не більш як 25% розміру мікрогранту);
 • плата за оренду обладнання (такі витрати повинні становити не більш як 30% розміру гранту);
 • придбання на умовах лізингу обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування (такі витрати повинні становити не більш як 50% загального розміру гранту);
 • використання в підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

Механізм та умови використання гранту:

Грант надається отримувачу один раз у безготівковій формі.

У разі, якщо отримувач не є фізичною особою-підприємцем, такий отримувач повинен протягом 20 робочих днів з дня отримання рішення про надання гранту зареєструватися як суб’єкт господарювання, укласти договір про надання гранту та подати до уповноваженого банку пакет документів для відкриття рахунку.

Обов’язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру гранту.

Заява формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) за посиланням: https://diia.gov.ua/services/grant-dlya-veteraniv-ta-chleniv-yihnih-simej

Для подання заяви необхідно:

 1. Зареєструватись або авторизуватись у кабінеті громадянина на порталі https://diia.gov.ua за допомогою BankID або електронного підпису.
 2. Заповнити онлайн-заявку із зазначенням необхідних відомостей.
 3. Прикріпити бізнес-план за формою.
 4. Підписати електронним підписом та відправити.

Важливо!!! Бізнес-план є невіддільним додатком до заяви, форма якого визначається Мінекономіки.

Рішення про надання гранту приймає Державний центр зайнятості протягом 15 робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв на основі інформації уповноваженого банку.

 

Рис. 5. Алгоритм отримання гранту на створення або розвиток власного бізнесу ветеранами війни та членами їх сімей

 

Вагомим державним інструментом швидкого реагування на виклики воєнного стану стало впровадження державних програм грантової підтримки суб’єктів господарювання, що дало можливості для започаткування, розширення чи відновлення бізнесу, створення нових робочих місць та забезпечення зайнятості населення.

Досвід реалізації грантових програм для розвитку підприємництва засвідчує позитивний вплив на підвищення рівня зайнятості, адже умови отримання гранту містять чіткі вимоги, зокрема створення робочих місць. Безперечно, це сприяє також посиленню фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, оскільки враховує іншу важливу вимогу – сплату податків, які зараховуються до бюджетів територіальних громад.

Найважливішими новаціями оновлених механізмів надання грантів для бізнесу у 2024 році стали:

 • ветеранський компонент програми, який надає можливість ветеранам та членам їхніх сімей отримати гранти на розвиток підприємництва;
 • пріоритизація напрямів витрат за грантовими програмами та встановлення чітких вимог щодо кількості створених робочих місць та сплати податків;
 • можливості додаткової підтримки бізнесу органами місцевого самоврядування в рамках окремих діючих грантових програм. Наприклад, надання мікрогрантів може здійснюватися органами місцевого самоврядування (державними/військовими адміністраціями) на підставі місцевих (регіональних) програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Роль органів місцевого самоврядування полягає у підвищенні рівня інформованості та сприянні реалізації бізнесом грантових програм, спрямованих на створення нових робочих місць та забезпечення зайнятості, збільшення доходів населення та розвиток місцевої економіки.

Координація дій усіх зацікавлених осіб для успішної реалізації грантових програм підтримки бізнесу беззаперечно сприятиме інтенсифікації місцевого економічного розвитку, генеруванню додаткових надходжень до місцевих бюджетів та підвищенню рівня якості публічних послуг, що надаються мешканцям громад.

Views: 1778
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: budget
Read more: