16 June 2024
Децентралізація
Розвиток просторового планування в громадах – результати опитування

Незважаючи на війну, громади впроваджують принципи ефективного управління територіями та починають розробляти комплексні плани просторового розвитку. Водночас 91% громад потребують допомоги в оновленні картографічної основи - про це свідчать дані Всеукраїнської асоціації громад.


Всеукраїнська асоціація громад надіслала своїм членам інформаційний запит щодо стану розвитку просторового планування територій. На нього відповіли 440 громад, що складає близько 30% усіх громад України.

Серед 440 громад майже усі використовують модель управління місцевими землями, розроблену за підтримки Програми USAID АГРО. Зокрема:

 • 72% провели чи проводять інвентаризацію своїх земель;
 • 67% оприлюднили (частково або повністю) інформацію про землі громади;
 • 96% зареєстрували право комунальної власності на землі громади;
 • 55% визначили землі для насадження лісів, рекреаційних об’єктів, полезахисних лісосмуг тощо.
 • 46% мають визначені об’єкти культурної спадщини з охоронними зонами.

Також громади вже починають розробляти комплексні плани просторового розвитку територій. Зокрема:

 • 41% громад мають прийняте рішення про розробку комплексного плану;
 • 20% вже створили робочу групу із представників органів місцевого самоврядування, громадськості та бізнесу;
 • 8% громад повідомили, що працюють над завданням на розробку комплексного плану;
 • 4% вже визначили виконавця робіт з розробки комплексного плану.

 

Водночас 78% громад зауважили, що потребують експертної підтримки в розробці комплексних планів. Як доказ – попри те що багато громад прийняли рішення про розробку комплексних планів, лише 8%  змогли самостійно розробити технічне завдання на розробку комплексного плану, 36% громад розпочали збір даних для плану, але лише 4% завершили цей процес.

Вагомим чинником, що сповільнює процес впровадження просторового планування, є застаріла картографічна основа. 91% громад зазначили про необхідність її оновлення.

53% громад вказали, що такі роботи будуть коштувати громаді понад 1 млн грн. Водночас більше половини громад готові профінансувати до 1 млн грн на цю потребу. І лише 13% вказали, що не мають ресурсів на це.

Щодо витрат на розробку комплексних планів, то за оцінками 57% громад на це знадобиться бюджет в розмірі від 1 до 10 млн грн. 15% громад зауважили, що готові виділити необхідну суму. 39% можуть профінансувати до 1 млн грн, а 46% громад відповіли, що на даний час не мають фінансових ресурсів на розробку комплексного плану.

 

Отже, з цього можна зробити такі висновки:

 1. Попри виклики воєнного часу, громади демонструють високу вмотивованість та зацікавленість у  розробці комплексних планів. Багато з них вже почали їх розробляти .
 2. Громади потребують експертної підтримки. Відсутність необхідних фахівців у громадах  сповільнює процес розробки комплексних планів. Водночас ефективним рішенням цієї проблеми може стати автоматизація процесу збору даних та розробки технічного завдання на створення комплексних планів. Така платформа вже розробляється за підтримки Програми USAID АГРО. Її презентують найближчим часом.
 3. Вагомий стримуючий фактор – недостатність фінансових ресурсів. Проте більшість громад готові співфінансувати розробку комплексних планів та проведення робіт із оновлення картографічної основи. За фінансової підтримки держави та міжнародних донорів процес впровадження просторового планування може охопити більшість територій країни.
Views: 1801
Comments:
*To add comment you should be authorized or sign_in
Related news: spatial planning
Read more: